Wave of Prayer 24 juni

Zondag 20  juni vierde de Verenigde Naties  Wereld  Vluchtelingen Dag. Kumi Now vestigde in de online sessie de aandacht op de vreselijke situatie van de Palestijnse vluchtelingen die in 1948 gedwongen werden hun huizen te verlaten en in 1967 nog zaten te wachten met hun kinderen om tientallen jaren later terug te keren.  In 2019 rapporteerde de UNRWA dat 5,4 miljoen Palestijnse vluchtelingen geregistreerd staan  bij kantoren in Jordanië, Libanon ,Syrië, de West Bank en Gaza.  Volgende week gaat Kumi Now verklaren dat Israël nucleaire macht is.                                                                                                        

Gebed: Eeuwige, wij roepen tot U om  een oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen en hun rechten, deze oplossing lijkt verder weg dan ooit te voren.  De internationale gemeenschap is tekort geschoten, help ons met Uw Geest en  Uw vertrouwen dat zij terug keren naar hun huizen in weerwil van de obstakels van  de machthebbers.                      Eeuwige, in Uw genade. . . .hoor ons gebed

De “Jong Volwassenen Groep” bij Christ at the Check Point zond op zaterdag 12 juni een  “Mededeling van Berouw en Hoop” uit naar honderden Palestijnse christenen. Hun mededeling benadrukt dat christenen en óók hun kerkelijke leiding en andere leiders een steviger kritiek moeten geven op de onrechtvaardigheden waaronder de Palestijnen de laatste twee maanden hebben geleden.                                                                                         

Gebed: Eeuwigewij zijn dankbaar dat de Palestijnse christenen steeds met één stem spreken om te getuigen tegen het onrecht en de waarheid spreken tegen de machthebbers. Eeuwige, in Uw genade. . . . .hoor ons gebed.

Na de “Marsparade met de Vlag van Jeruzalem” ging een groep jonge Palestijnen naar het gebied rondom de Damascuspoort om de boel op te ruimen. De Israëlische politie viel de jonge mensen aan, nam hun schoonmaak middelen in beslag en sloeg verschillende jonge       deelnemers aan dit vrijwilligers project in elkaar.                                                                    

Gebed : Eeuwige, wij bidden voor de jonge Palestijnen zodat zij volhouden  met geweldloze vormen van tegenstand.  Wij bidden dat het geweld van Israël  hun vastberadenheid versterkt.  Wij bidden voor de Israëlische autoriteiten dat zij hun vooroordelen inzien en erkennen dat hun macht de wil van de Palestijnen  hun vrijheid te heroveren niet ongedaan gemaakt kan worden.  Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.

Op maandag 7 juni vond  in de Terra Sancta School  in Bethlehem de tweede “Apostles of Palestine” wedstrijd plaats. Nisreen Al-Araj, de leider van de wedstrijd zei dat het doel van dit initiatief was de 13-14jarigen uit alle Palestijnse gebieden  te inspireren om bijbelstudie te doen en ze te helpen hun missie als christen te ontdekken. Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem  was de sponsor van deze  wedstrijd voor dan meer dan 400 leerlingen. Er waren tien mededingers en drie prijswinnaars 

 Gebed: Eeuwige, wij danken U voor het enthousiasme dat de leerlingen, die aan deze wedstrijd deelnamen, lieten zien. Laat  Uw woord en Uw licht een lamp op hun pad zijn. Onze mensen hebben het nodig Uw aanwezigheid te voelen, laat Uw woord hen leiden op hun pad. Eeuwige, in Uw genade. . .verhoor ons gebed.

De Palestijnse inwoners van het dorp Beita, ten zuiden van Nablus worden voortdurend gehinderd door Israëlische kolonisten die hun landbouwgrond in Mount Sabeeh betreden. Vrijdag,11 juni werd een Palestijnse teenager, Mohammad Hamayel vermoord door Israëlische strijdmachten die met scherp schoten protesterende mensen (Palestijnen). De inkomens van 17 Palestijnse families zijn afhankelijk van de olijvenoogst van het land dat zij proberen te beschermen. Toen zij probeerden de diefstal van hun oogst te voorkomen werden 4 Palestijnen vermoord.  Velen raakten gewond sinds mei van dit jaar.                               

Gebed: wij bidden voor de familie van Mohammad bij hun verlies over dit jonge leven. Wij bidden ook om een eind aan de rampen waardoor zo veel Palestijnse families worden getroffen als gevolg van de uitbreiding van de illegale kolonies in de bezette gebieden. Hun  bomen, oogst en hun land worden door het gretige Zionistische project opgeëist. Geef ons de kracht de uitbreiding van illegale Israëlische kolonies op ons land tegen te gaan. Bescherm onze kinderen die weigeren neutraal toe zien dat het land van hun dorp gestolen wordt. Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

Een Palestijnse vrouw , Hala Shareef, werd door de politie  in elkaar geslagen, gearresteerd en beboet met 2000 shekels toen zij een Palestijnse vlag zat te weven bij de Damascus Poort tijdens  Mars met de Vlag van Jeruzalem .                                                                            

Gebed : Eeuwige, de vrouwen van Jeruzalem blijven het leger dat Jeruzalem bezet tarten en zij spreken de waarheid tegen die macht. Omdat de moed van vrouwen in de bijbel belangrijk is, bidden wij dat de kerk ook de moed van Palestijnse vrouwen in de straten van Jeruzalem prijst, in weerwil van de machtigen die daar heden heersen.                            Eeuwige, in Uw genade,. . .hoor ons gebed.

De nieuwe Israëlische regering was op 16 juni niet in staat de poging een wet in stand te houden. Deze wet verleent  burgerschap aan Palestijnen uit de bezette gebieden die met een Palestijnse burger van Israël willen  trouwen. Idit Silman (uit de rechtse Yamina partij) was gedwongen de maatregel van de agenda van de  Knesset Law Committee te verwijderen toen ze realiseerde dat ze niet genoeg stemmen had voor het aannemen van die wet.                                               

Gebed: Eeuwige, zelfs toen U op het kruis leed, beval  U Uw  wenende moeder aan de zorg van een van Uw discipelen. U kende het belang van de koestering van familieleden. Wij bidden dat deze Israëlische wetten niet hernieuwd worden omdat ze veel Palestijnse koppels en families uiteen houden en veel onzegbaar leed veroorzaken. Wij bidden dat de Liefde die veel mensen verbindt niet verbroken wordt  door Israëlische politici.  Eeuwige,. . . in Uw genade verhoor ons gebed .

Veel Palestijnse burgers van Israël, inwoners van Nazareth, werden gearresteerd op verdenking van oproer tijdens de aanval op Gaza vorige maand. Een rechtbank heeft bevolen dat verschillende gevallen van mishandeling doorgegeven moeten worden aan de politie voor intern onderzoek nadat  beelden werden gezien van verwondingen op de lichamen van verschillende Palestijnen die in het politiebureau van Nazareth waren vast gezet.           

Gebed : Eeuwige, wij bidden vurig dat het voortdurende politiegeweld tegen Palestijnse gevangenen stopt en dat alle beschuldigingen grondig worden onderzocht. Dat Uw Geest de beslissers mag leiden en dat alle schuldigen verantwoordelijk worden gehouden voor hun misdaden.  Wij bidden om heling van de wondingen zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied  van de mensen die vast zitten. Wij bidden  dat Uw recht door een gebedsactie van gewetensvolle mensen stand houdt. Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.                                

 Eeuwige, wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Malawi en Zambia, Eeuwige , . . ..  in Uw genade , hoor ons gebed.   

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.