Wave of Prayers

donderdag 8 september 

 

Volgende week focust Kumi Now op de stad Bethlehem,  en hoe vanwege de bezetting door de Israëliërs de economie van Bethlehem volledig onder uit is gegaan. Aan de noordkant van Bethlehem is Rachels graf, een heilige plek die bezocht wordt door christenen, moslims en Joden. Maar wat gebeurde: in 2002 eigende Israël zich deze graftombe toe, bouwde er hoge muren omheen en verbood Palestijnen dit heiligdom te bezoeken.

Alle kleine Palestijnse winkeltjes hier om heen zijn nu gesloten.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnen die in Bethlehem wonen en proberen te overleven. Zij wonen in de schaduw van de MUUR, hun leven wordt gedomineerd door militaire checkpoints en zij kijken uit over uitgestrekte illegale Israëlische nederzettingen die vlakbij in het heuvelgebied zijn gebouwd.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Palestijnse gevangene Khalil Awawdeh is gestopt met zijn hongerstaking die meer dan 170 dagen duurde, nadat de Israëlische autoriteiten overeen gekomen waren om hem in oktober vrij te laten. Hij is zwak en zeer kwetsbaar en zal in het ziekenhuis moeten blijven totdat hij wat aangesterkt is. Hij begon zijn hongerstaking nadat hij in december 2021 gearresteerd was als protest tegen het feit dat hij gevangen was genomen, zonder enige vorm van een proces. Ze noemen dat ‘administratieve detentie’. Op deze manier kunnen gevangenen gearresteerd worden on ’’secret evidence’’. Dat betekent dat ze zichzelf niet kunnen verdedigen in de rechtszaal.  Dat betekent steeds voor een periode van zes maanden en dat kan dus leiden tot jaren van detentie.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat Khalil Awawdeh zal herstellen na zijn hongerstaking.

Wij bidden voor de andere Palestijnse gevangenen die in administratieve detentie worden gehouden, -het zijn er nu 530-, waaronder vrouwen en kinderen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vorige week oordeelde het Beersheba District Gerechtshof negatief tegen het vroeger vrijlaten van Ahmed Manasra. Dit op grond van het achteruit gaan van zijn mentale gezondheid.  Hij werd op 13 jarige leeftijd onder verschrikkelijke omstandigheden gearresteerd. Hij werd ondervraagd en veroordeeld, en ondanks zijn schizofrenie is hij veroordeeld tot 10 maanden eenzame opsluiting.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de Internationale Organisaties, inclusief de Verenigde Naties en de Europese Gemeenschap doorgaan om de Israëlische regering te dwingen onmiddellijke vrijlating te eisen van Ahmed Manasra en dat zuiver op humanitaire gronden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Michelle Bachelot, de mensenrechtenvertegenwoordiger van de Europese Unie is buitengewoon ontstemd dat Israël de laatste twee jaar geweigerd heeft visa af te geven aan de internationale staf om terug te mogen keren naar hun kantoor van de mensenrechten van de Europese Unie. Zij herinnerde de Israëlische autoriteiten er aan dat zij op dit gebied verplichtingen hebben. 

Dit als lid zijnde van de Europese Unie, moeten zij zo snel mogelijk visa verstrekken.

Zij benadrukt in een statement: “de behandeling van onze staf door Israël is een deel van een veel groter en verontrustende trend om mensenrechten te blokkeren en dan met name in de bezette Palestijnse gebieden. De vraag rijst: wat willen de Israëlische autoriteiten hiermee geheim houden?’’ 

Gebed

Eeuwige, wij leggen onze grote zorgen over schendingen van mensenrechten door het Israëlische leger in Palestijns bezet gebied voor U neer. Wij zien meer en meer dat er door het Israëlische leger op Palestijnen wordt geschoten, vaak met dodelijke afloop. Tegelijkertijd worden lokale en internationale mensenrechten kantoren gesloten of door de Israëlische autoriteiten tot zwijgen gebracht.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Sabeel als partner van Jussor uit Nablus, organiseert een speciaal evenement op vrijdag de 9de september. Dit evenement geeft gelegenheid aan de gemeenschap van Nablus, waaronder ook Samaritanen, moslims en christenen, om samen te komen en hun dankbaarheid en respect te tonen voor het toegewijde dienstbetoon van Father Ioustinos, die herstelt van een aanval die kort geleden op hem werd gedaan door criminele Palestijnen die ingebroken hadden in de Grieks Orthodoxe Kerk, Jacobs Bron kerk. 

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor het speciaal gehouden evenement in Nablus waarbij Father Ioustinos mentaal gesproken wat opgetild wordt. Wij vragen dat dit incident grondig onderzocht wordt door de Palestijnse autoriteit en dat de criminelen, die schuldig zijn, zullen boeten voor hun vergrijpen

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed  

 

Meer dan 1.3 miljoen Palestijnse schoolkinderen die in de bezette gebieden wonen, lopen volgens de Verenigde Naties aan het begin van het schooljaar veel risico. Sinds het begin van het jaar zijn 20 kinderen gedood in de West Bank, terwijl gedurende het juli offensief in Gaza 17 kinderen zijn gedood. Vele scholen zijn overbevolkt en 6400 kinderen zitten in scholen die beschoten werden  door de Israëlische autoriteiten, om uiteindelijk te verdwijnen.

Gebed

Wij bidden voor de veiligheid van Palestijnse kinderen nu zij weer naar school gaan. Zoveel van deze kinderen die onder Israëlische bezetting leven ervaren veel geweld en intimidatie als zij naar school gaan. Wij vragen om moed en doorzettingsvermogen voor hen, die desondanks doorgaan met hun studies.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Benin, De Ivoor Kust en Togo.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.