Wave of Prayers

 

15 september 2022

 

In de volgende week zal Kumi Now op woensdag 2 september stilstaan bij de Internationale Dag voor Vrede. Zij focust dan op vrede in Gaza. Israël legde een blokkade rond Gaza om Hamas te straffen voor de overwinning van de verkiezingen in 2006. Eigenlijk zijn het de kinderen en de families in Gaza die gestraft worden. Zij hebben te lijden onder toenemende armoede en onthouding van alles wat nodig is om te leven.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de blokkade in Gaza ophoudt, opdat de mensen daar hun kleinschalige en afgebrokkelde economie weer kunnen opbouwen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Sabeel Australië is dit jaar voor de vijfde keer gastheer voor een feest dat speciaal gericht op Palestijnse kookkunst en andere aspecten van de Palestijnse cultuur. Dit vond plaats op zaterdag 17 september. 

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het werk van Sabeel Australië nu zij aandacht schenken aan de situatie in Palestina, Israël en het Midden-Oosten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op zondag 18 september zal Sabeel Frankrijk een evenement organiseren dat geleid wordt door professor Mazain Qumsiyeh. Hij zal bij de universiteit van Bethlehem een lezing geven over zijn werk op het Palestijnse Instituut voor biodiversiteit en duurzaamheid en over zijn werkzaamheden in het Palestijns Biologiemuseum.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor al diegenen die de Palestijnse gemeenschappen inspireren om hen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om op respectvolle wijze om te gaan met de de natuur, hun omgeving, zelfs onder de lastige omstandigheden die zij ondervinden onder de bezetting.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Israëlische autoriteiten hebben de regels ten aanzien van buitenlanders die op de West Bank wonen verder aangescherpt. Buitenlandse echtgenoten van Palestijnen op de West Bank krijgen geen status meer om er te wonen. Nu wil het Israëlische ministerie van defensie een toevoeging op hun visa met de vraag of zij een liefdesrelatie hebben met een inwonende Palestijn. Deze regel werd later ingetrokken onder druk van de regering van de Verenigde Staten.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan het gebruik van vergunningen die de levens van Palestijnen die op de West Bank wonen vergallen en hen isoleren.

Wij schreeuwen het uit tot U als we zien hoe families van elkaar gescheiden worden en hoe relaties door deze harde regels worden bedreigd.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

Een Banksy muur schildering ‘Slingshot Rat’ (Katapult Rat) genoemd, ooit geschilderd als protest tegen de negen meter hoge MUUR in Bethlehem, is na lange tijd weer opgedoken in een dure kunst galerij in Tel Aviv. Het kunst werk op een betonnen deel van de muur was met een spray bewerkt, dat werd aangetroffenin achtergelaten Israëlisch achtergelaten oorlogstuig. Het is pas later overgespoten met acryrl verf en toen in het geheim verplaatst.

Banksy heeft sinds 2005 op de West Bank en in Gaza gewerkt om aandacht te schenken aan het lijden van de Palestijnen die onder Israëlische bezetting leven.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat Israël zich houdt aan de Haagse Conventie, die mede door hen is  ondertekend. Door die Conventie wordt verhinderd dat cultureel erfgoed wordt verplaatst vanuit bezet Palestijns gebied.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

Het nieuwe boek van Don Wagner heeft als titel : ‘Glory to God in the Lowest: Journey to an Unholy Land’.

Dit boek was het onderwerp voor een discussie op woensdag 14 september in Maryland. Rev. Sari Ateek nodigde Rev. Don Wager uit om over zijn boek te praten waarin zijn persoonlijke, politieke en religieuze reis aan de orde komt. zijn boek is gebaseerd op evangelisch christelijk geloof, en geschreven vanuit conservatief politiek perspectief..

Die reis eindigt in solidariteit met de armen en is overtuigend anti-oorlog, anti-rascistisch als het gaat om Palestijnse rechten.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het leven en het werk van Don Wagner. Ook voor zijn hart voor de zaak, met name voor recht en vrede voor het Palestijnse volk

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Ghana en Nigeria.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.