Wave of Prayers

22 september 2022

 

 

 

Deze week besteedt Kumi Now aanbdacht aan de blokkade van Gaza. Op dinsdag 20 september hoorden we van George Antone die bij Caritas werkt dat ze bezig zijn een antwoord te vinden op de crisis die er is in dit gebied wat betreft de gezondheidszorg.

Gebed

Eeuwige,  wij danken U voor het werk van Caritas en hoe ze bezig zijn te werken aan de gezondheid en de mensenrechten van hen die leven in Gaza. Wij vragen U dat er aan de blokkade van Gaza een einde zal komen en dat patiënten de behandelingen kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Anglicaanse priester en songwriter, Garth Hewitt heeft twee nieuwe songs gelanceerd. De ene heet, ‘Cry for Hope, de ander ‘Standing against Apartheid’.

Gebed 

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor de niet aflatende vastberaden steun van Garth voor het Palestijnse volk. Wij bidden dat de nieuwe liederen mogen bijdragen aan weg naar rechtvaardige vrede en dat die de ogen zullen openen van mensen over de gehele wereld die werken aan gerechtigheid. 

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op zaterdag 1 oktober zullen de Vrienden van Sabeel Noord-Amerika een online conferentie houden met als thema ’Christelijke ondersteuning voor de staat Israël: Is dat bijbels?’

De deelnemers zullen van voorgangers uit Bethlehem horen over het effect van deze theologie van het Heilige Land, met name op het leven van de christelijke gemeenschap in Israël en Palestina.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat deze conferentie een succes wordt. Het misbruik van uw Woord om bezetting, het uiteen drijven van het Palestijnse volk, en het hen ontnemen van voorrechten zoals kiesrecht, kan zo niet doorgaan. Wij bidden dat zij die de conferentie bijwonen hun ogen open houden voor dit onrecht.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op 23 september zal Sabeel met een coalitie van christelijke organisaties en activisten naar de Oude Stad van Jeruzalem gaan, waarbij met name de kerk van het heilige Graf – voor christenen een heilige plaats – wordt bezocht. Mensen uit verschillende steden en dorpen uit het Heilige land zullen daar aanwezig zijn.

Er zal ook tijd besteed worden  aan ontmoertingen in de Armeense wijk van die Oude Stad.

Gebed

Eeuwige, genadige God, deze christenen komen voor een dag bij elkaar en wij zijn dankbaar dat zij elkaar ontmoeten ondanks verschillen onderling. Wij bidden dat het bezoek aan deze kerk en de ontmoeting die volgt, zal dienen om de lokale gemeenschap te versterken en bij hen het bewustzijn versterkt dat christenen van vitaal belang zijn in deze wijk.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

De Katholieke jongeren vereniging hield van 16-19 september 2022 de jaarlijkse conferentie op het geboorte plein te Bethlehem.

Het goed bezochte en feestelijk festival concentreerde zich op de Bijbel en de profeten in het thuisland van Jezus.

Gebed

Eeuwige, wij zijn dankbaar dat de katholieke jongeren in de gelegenheid waren om deze jaarlijkse conferentie bij te wonen en er op deze speciale plaats van te genieten..

Zegen allen die betrokken waren met de organisatie en allen die er waren.

Dat zij een teken van hoop zijn te midden van de bezetting waar alle jongeren onder gebukt gaan. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vanuit Israël klinken er noodkreten over een Palestijnse gevangene onmiddellijk moet worden vrijgelaten omdat hij aan kanker lijdt en zich in een zeer kritische fase bevindt. Nassar Harofeh is naar een ziekenhuis bij Tel Aviv gebracht. Daar is meegedeeld dat hij stervende is.

Gebed

Eeuwige, God van liefde, wij vragen U: wees met de familie en vrienden van Nasser nu zij er naar streven hem de laatste dagen thuis te laten doorbrengen. Ondersteun hen nu zij met grote inzet proberen, er achter te komen hoe het met zijn conditie is en te vechten tegen zijn alsmaar voortdurende detentie.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

De bezetting door de Israëlische autoriteiten heeft sinds 2015, aldus de Palestijnse organisatie van gevangenen (PPS), meer dan 9500 administratieve detentie orders opgeleverd. Administratieve detentie betekent dat er geen proces en rechtszaak is voor mensen die gevangen zijn genomen. Dit is in flagrante tegenstrijd met het internationale recht en daarmee illegaal.

Gebed

Eeuwige, wanneer zal dit onrecht ten einde zijn? De Israëlische autoriteiten gaan maar door om mannen, vrouwen en kinderen voor lange tijd onder administratieve detentie te plaatsen, zonder proces en daarmee illegaal. 

Wij bidden dat de internationale gemeenschap antwoordt op de roep van velen als het gaat om mensenrechten en legale organisaties die vragen om een einde aan deze manier van rechtspraak, en dat deze processen worden voorgeleid aan internationale rechtbanken.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: Argentinië, Paraguay en Uruguay.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.