Wave of Prayers

 

 

 

Donderdag 6 oktober

 

Op dinsdag 4 oktober hield Kumi Now zich bezig met het geweldloosheid in Palestina.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het uithoudingsvermogen en de vastberadenheid van onze Palestijnse burgers. Wij vragen dat de Palestijnse bevolking doorgaat met te laten zien dat gerechtigheid machtiger en krachtiger is dan het zwaard en dat zij doorgaan met hun toezegging geweldloos te blijven handelen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op donderdag 29 september stierf de zevenjarige RayyanYaser Suleiman uit Teqoa bij Bethlehem toen hij werd achterna gezeten door Israëlische bezettingstroepen vlak bij zijn huis. Rayyan is een van de meer dan 100 Palestijnen die stierven door acties van de Israëlische bezettingstroepen in dit jaar.

Gebed

Eeuwige, nu de familie en vrienden rouwen om de dood van de jonge Rayyan, vragen wij U:  omring hen met uw troostende liefde. Troost ook allen die iemand de afgelopen maanden verloren hebben en geef de internationale gemeenschap ogen om te zien wat er dagelijks gebeurt in Palestina en geef ze de wil om werkelijk in actie te komen en hen niet alleen te veroordelen met woorden. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De hele week hebben staf en vrijwilligers van Sabeel de LWCCN (Lausanne World Creation Care Network)- de Creation Care en de Gospel MENA regio conferentie over de leefomgeving -wat groeit en bloeit en wat de aarde voortbrengt– van  Jordanië gevolgd.

Gebed

Eeuwige, Schepper van hemel en aarde, we weten maar al te goed dat mensen bezig zijn een grote hoeveelheid bronnen die U ons gegeven heeft, te vernietigen. Help ons om betere rentmeesters te zijn voor de generaties die na ons komen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

De Palestijnse gevangene Kjalil Awawded (zie Wave or Prayers 8 september), heeft zijn hongerstaking van 172 dagen in augustus beëindigd.

Hij zou 2 oktober de gevangenis verlaten maar dat is tenminste een week uitgesteld.

Khalil is vast gehouden in administratieve detentie, zonder enig vorm van proces of verhoor.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor Khalil en voor allen die onder administratieve detentie worden vastgehouden.

Wij vragen U dat de Israëlische autoriteiten het kwade inzien van hun acties. Dat zij Khalil vrijlaten en een einde maken aan deze onrechtvaardige en onjuiste manier van handelen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Travel website, Booking.com heeft alle accommodaties in de West Bank gelabeld als ‘een conflict bestempeld gebied’. In enkele rapporten staat zelfs dat deze company dit gebied als bezet gebied wilde benoemen, maar dat deze benaming door de Israëlische regerings autoriteiten is afgewezen.

Gebed

Eeuwige, wij roepen tot Booking.com om terug te komen op hun vorige beschrijving van de West Bank als bezet gebied. Wij vragen dat zij Palestijnse hotels en andere onderkomens juist ondersteunen in plaats van allerlei rare kronkels te vertellen die allerlei toeristen of pelgrims van hun reis naar Palestina zullen afbrengen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Een goede vriend van Sabeel en een specialist in Palestijns voedsel, Sufian Mustfa, stierf afgelopen woensdag. Hij overleed in de UK na een een kort ziekbed door kanker.

Gebed

Lieve God wij danken U voor alle bijdragen die Suffian heeft geleverd voor het document over de geschiedenis van de Palestijnse keuken bestemd voor de toekomstige generatie.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Colombia, Ecuador en Venezuela.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.