Wave of Prayers

 

 

donderdag 27 oktober 

 

 

In de volgende week besteedt Kumi Now aandacht aan islamofobie. De laatste tijd zijn uitingen van haat tegen moslims toegenomen, maar ook in de westerse media wordt deze denkwijze gevoed door herhaling van de mededeling  dat alle moslims gewelddadig zijn. Niet alle Palestijnen zijn moslims en de meeste moslims houden zich niet geweld bezig, in welke vorm dan ook. Het is juist de pers die deze geruchten verspreidt.

Gebed   

Eeuwige, wij bidden dat wij allen laten zien dat wij in onze gemeenschappen de ware menselijkheid naleven, onafhankelijk van afkomst, etnische achtergrond of religie. Geef ons de moed om vooroordelen en racisme te lijf te gaan

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

 

Shadi Khoury, een 16 jarige leerling van de Quaker Vrienden School in Ramallah een kleinzoon van de oprichtster van de school, -Samia Khoury-, werd vrijdagmorgen 18 oktober vroeg gekidnapt door Israëlische bezettings troepen. Hij werd geslagen, geblinddoekt en door 12 Israëlische soldaten en veiligheidsagenten weggesleept van zijn huis. Hij werd ondervraagd en op de ‘Russische compound.

Gebed

Eeuwige, wij verheffen onze stem samen met Shadi’s grootmoeder Samia. Zij roept: ‘Tot wanneer en hoe lang gaat deze vorm van ongerechtigheid door?’

Wij bidden dat Shadi snel de gevangenis mag verlaten en wordt teruggebracht naar zijn familie. Wij vragen dat er een einde komt aan dit dagelijkse onrecht, begaan door het  Israëlische bezettingsleger.

Eeuwige, in uw genade…… hoor ons gebed   

 

 

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de pas benoemde voorzitter van Friends of Sabeel in Zweden en wij denken met dankbaarheid terug aan de goede diensten van zijn voorganger Kenneth Kimming.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

In Israëlische gevangenissen is een einde gemaakt aan familie bezoek op zondag 2 oktober. De Affairs Commission heeft het internationale comité van het Rode Kruis om assistentie gevraagd om familie bezoek wegens humanitaire redenen te herzien. Er zijn volgens Addameer 4700 Palestijnse politieke gevangenen waaronder 400 kinderen en 800 Palestijnen geplaatst onder administratieve detentie.

Gebed   

Eeuwige, wij bidden dat de Palestijnse gevangenen hun familieleden weer mogen zien. Met name bidden wij voor de Palestijnse kinderen en ook voor hen die jaren gevangen zitten zonder vorm van proces en voor wie in eenzame opsluiting verkeert.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

In de vorige week overleed Father Albert Nolan op 88 jarige leeftijd vredig in zijn slaap. Hij was Dominicaan en theoloog, sterk betrokken bij de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika.  In 1973 werd hij benoemd tot nationaal hoofd aalmoezenier van de katholieke federatie van studenten en hij gaf leiding en ondersteuning aan jonge katholieken die zich actief tegen apartheid verzetten.

Hij werkte in 1985 op het Instituut voor Contextuele Theologie in Johannesburg toen het Kairosdocument werd uitgegeven. Dit document hielp kerken zich te verenigen om zich gezamenlijk tegen apartheid te verzetten.

Gebed

Eeuwige, wij danken u voor leven en getuigenis van Father Albert. Dat zijn moed en zijn toewijding in de donkere dagen aan het einde van apartheid in Zuid-Afrika, een inspiratie zal blijven voor ons allemaal.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Sinds 20 oktober wordt de stad Nablus door het Israëlische leger belegerd, vanwege de dood van een van hun soldaten in de buurt van een illegale nederzetting. Het leger heeft op iedere weg die naar de stad leidt checkpoints ingericht en wegen gesloten met ijzeren hekken of vuilnishopen.

De inwoners van Nablus zijn opgeroepen mee te doen aan vredesmarsen naar de checkpoints om een einde te maken aan dit beleg.

Gebed   

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan het beleg van Nablus. Wij vragen dat iedere vredesmars die wordt gehouden, vredig mag verlopen en niet zal leiden tot verdere escalatie.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Een week geleden vielen Israëlische kolonisten vrijwilligers aan die een Palestijns boer, Ibrahim Ibayyat, aan het helpen waren  met de olijvenoogst in het dorp Kisan, ten oosten van Bethlehem.

De kolonisten vielen lokale en buitenlandse vrijwilligers pan en staken een van hen in de rug waardoor ze haar been brak. Ze rukten meer dan 300 jonge olijfboompjes uit de grond en bespoten de volwassen bomen met chemische pesticiden.

Gebed

Eeuwige, zoveel Palestijnse families zijn afhankelijk in hun inkomen van de olijvenoogst en nu moeten ze hun leven riskeren om de oogst binnen te halen. Wij bidden dat de internationale regeringen en organisaties de Israëlische regering dwingen om de  verschrikkelijke aanvallen die gepleegd worden op Palestijnse boeren en hun helpers te beëindigen. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Don Wagner reisde vorige week naar Palestina om zijn memoires te publiceren met de titel: ‘Ere zij God in het Allerlaagste: Reis naar een Onheilig Land’. De eerste presentatie van het boek vond plaats op het Wi’am Centrum in Bethlehem; het Transformatie Centrum voor het Palestijnse Conflict. De tweede lancering van het boek vond plaats in de Amerikaanse kolonie in Jeruzalem.

Gebed  

Eeuwige, wij danken U voor het leven van Don Wagner, wiens leven gevuld is met activisme, ter wille van  Palestijnse rechten. Wij vragen U dat vele mensen bemoedigd worden door zijn memoires waarin zijn engagement voor de Palestijnse strijd tegen onrecht tot uiting komt en waarin zij onder ogen zien dat zij gedwongen zijn in Israëlische bezetting te leven.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden voor landen rond het Caribische Gebied: Antigua en Barbuda, Aruba, de Bahama’s, Barbados, Cuba, Curaçao, Dominica, de Dominicaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, Puerto Rico, Sint Maarten, St Kitts-Nevis, St Lucia, St Vincent en de Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobago.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.