Op dinsdag 1 februari beginnen de Kumi Now online vergaderingen weer. Dit keer met onze nieuwe “Palestinian Innovators”  serie. Tijdens deze bijeenkomsten, die elke eerste dinsdag van de maand plaats vinden, horen wij iets over toekomstige en invloedrijke Palestijnen. Op de derde donderdag van elke maand horen wij over  mogelijke oplossingen van de situatie in Palestina.  

Gebed                                                                                                                                                   

Eeuwige, nu wij aan het begin staan van een nieuwe serie Kumi Online-bijeenkomsten vragen wij U  aan de mensen die er bij betrokken zijn, de kennis en het begrip te geven om deze bijeenkomsten te leiden.  Geef aan allen de oren om te horen en de harten om in Palestina daden te stellen.         

Eeuwige, in Uw genade. . . . .hoor ons gebed.

 

Op zaterdag 29 januari hield Sabeel International een dankdienst voor het leven van Aartsbisschop Desmond Tutu. De dienst via Zoom werd goed bekeken en Sabeel is dankbaar voor iedereen die deelnam in het vieren van het leven van Aartsbisschop Tutu, schutspatroon van Sabeel.

Gebed                                                                                                                                                                     

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor allen de leiding gaven en deelnamen aan de dankdienst voor Aartsbisschop Tutu, voorheen schutspatroon van Sabeel.

Eeuwige, in Uw genade. . . hoor ons gebed.

 

Op zondag 30 januari hielden Friends of Sabeel een online bijeenkomst met als onderwerp ”De situatie van Christenen in Palestina”.  Zij hoorden toen over de situatie ter plaatse.

Gebed

Liefdevolle God, wij danken U voor de voortdurende ondersteuning van de Friends of Sabeel inFrankrijk en van alle vrienden van Sabeel in de wereld. Geef dat dit helpt om de toestand, waarin de christenen in het Heilige Land leven, te begrijpen.

Eeuwige, in Uw genade. . .hoor ons gebed.

 

Op vrijdag 29 januari werden Daoud en Daher Nassar van de Tent of Nations aangevallen door een groep van 15 mannen die knuppels en andere wapens bij zich hadden. Daoud en Daher werden allebei in het ziekenhuis opgenomen vanwege hoofdwonden die ze door deze  aanslag opliepen. 

Gebed                                                                                                                                                                           

Eeuwige, ons gebed is voor de familie Nassar en vooral voor Daoud en Daher als zij herstellen van de aanval. Zegen de Tent of Nations  bij hun streven om vredelievend op de boerderij te werken onder de leus “Wij weigeren vijanden te zijn”. 

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed. 

 

De 13-jarige Lujain Alqattawi is finalist in de Kid of the Year competitie van Time Magazine. De Amerikaanse Palestijnse Lujain begon Palestijnse vluchtelingen-meisjes in haar dorp Engels te leren door een programma te ontwerpen dat als doel had de dromen waar te maken  van deze Palestijnse vluchtelingen  meisjes.

Gebed                                                                                                                                                                                

Eeuwige, wij zijn gezegend met jonge mensen zoals Lujain, die hun tijd, talenten en jeugd inzetten om anderen te helpen. Geef hen steun en kracht om het vol te houden, van de wereld een betere plaats te maken voor iedereen.

Eeuwige, in Uw genade. . . . . . hoor ons gebed.

                                                                                                                                                                                

Op zaterdag 23 januari viel een groepje bandeloze Palestijnen Archimandriet Loustinos aan. De archimandriet draagt zorg voor de kerk op de plaats van Jacobs Bron in de stad Nablus. Hij kreeg enkele lichamelijk verwondingen. Deze aanval is niet de eerste, het is in het verleden verschillende keren gebeurd. De Palestijnse Autoriteit beloofde om de mensen die dit deden te vervolgen maar tot nu toe is niemand gearresteerd. 

Gebed                                                                                                                                                                   

Eeuwige, bij Jacobs Bron voerde U de Samaritaanse vrouw op om te laten zien hoe je bruggen bouwt en verbinding legt. Eeuwige, geef kracht aan ons problematische land om standvastig solidair te zijn met elkaar. Eeuwige, geef de mensen van Nablus Uw Levend Water om veilig te zijn, angst te laten verdwijnen en liefde te laten overwinnen over haat.

Eeuwige, in Uw genade. . . .hoor ons gebed.

 

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Algerije, Libby, Marokko,  de Westelijke Sahara  en Tunesië. 

Eeuwige, in Uw genade. . . . . .hoor ons gebed. 

 

 

Dit delen: