Wave of Prayers

 

 

donderdag 17 november 

 

 

In de volgende week houdt Kumi Now zich bezig met gender en geweld. Vrouwen die wonen op bezet Palestijns gebied komen voortdurenden vooral  ‘s nachts als er huiszoekingen gedaan worden in aanraking met geweld gerelateerd aan gender: geweld van kolonisten, collectief geweld, vernedering, bij  aanvallen door het bezettings- leger en geweld voortkomend uit de restricties binnen een patriarchale gemeenschap. Deze week houden de Verenigde Naties zich bezig met de Internationale Dag waarop het stoppen van  geweld tegen vrouwen aan de orde is.

Gebed

Eeuwige, wij brengen die Palestijnse vrouwen onder uw ogen die voortdurend met misbruik en terreur te maken hebben. Wij bidden voor hen; dat zij de kracht vinden om hun families te ondersteunen, zelfs als zij de huiszoekingen ‘s nachts vrezen en in angst zitten over hun echtgenoten en kinderen in de gevangenis. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

In oktober heeft Penny Wong, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt dat de Australische Ambassade in Tel Aviv zal blijven en niet zal verhuizen naar Jeruzalem zoals gepland tijdens de vorige regering. Desondanks wilde zij geen tijds aanduiding geven bij de mogelijke erkenningnvan een Palestijnse staat.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat meer regeringen over de hele wereld Palestina zullen erkennen als een staat, de roep om Israëls verantwoordelijkheid ten aanzien van Internationale Gerechtshoven, en Israël te dwingen Palestijnen het basisrecht van een zelfstandig bestaan te waarborgen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vroeg in de morgen van woensdag 9 november kwam het bij het graf van Jozef tot een geweldsuitbarsting in de stad Nablus. Gewapende legereenheden gingen de Balata wijk binnen bij het vluchtelingenkamp, om een groep mensen van de rechterflank van Israëlische leden van de Knesset te escorteren.

Tijdens gewapende botsingen raakte de vijftien jarige jongen Mahdi Hashash gewond door granaat scherven, waaraan hij later overleed in het Nablus ziekenhuis.

Het is niet duidelijk waardoor hij overleed: van een wond veroorzaakt door een kogel of van een explosief dat hij toen bij zich droeg.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Mahdi nu zij rouwen om het verlies van dit jonge leven. Dit jaar alleen al hebben 137 Palestijnen hun leven verloren, waaronder 30 kinderen. Gedurende dezelfde periode hebben 22 Israëliërs het leven verloren door Palestijnse aanvallen.

Wij vragen U dat er een einde komt aan de nachtelijke huiszoekingen, arrestaties en beschietingen door het Israëlische leger die het conflict alleen maar verergeren.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Op donderdag 17 november kwam een nieuw boek uit, geschreven door Xavier Abu Eid met de titel ‘Rooted in Palestine’. Het zal gepresenteerd worden in Het American Colony Hotel.

Het boek gaat over de rol van christelijke Palestijnen.  Miguel Moratinos, de vorige speciale EU vertegenwoordiger voor het vredesproces in het Midden Oosten en de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zeggen dat dit boek ‘een aangrijpend verslag is van de Palestijnse christelijke gemeenschap en dat het hier gaat om een zeer goed gedocumenteerd. Daarnaast is het ook een uitstekend historisch verslag van de Palestijnse geschiedenis vanaf de Balfour Declaratie tot op de dag van vandaag.

Xavier is een Palestijn die opgroeide in Chili, die zijn academische opleiding in Europa heeft gevolgd en die nu in Beit Jala woont. Hij is actief betrokken bij het Algemeen Bestuur van Sabeel.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het licht dat de schrijver Xavier Eid liet schijnen op de verdiensten van Palestijnse christenen ondanks alle onderdrukking door de eeuwen heen.

Wij vragen dat zijn aanmoediging de Palestijnen zal sterken om de hoop voor gerechtigheid en vrede in hun land te behouden en tegelijkertijd diegenen die in nood verkeren te ondersteunen met compassie en liefde.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed  

 

In deze week wordt het film festival ‘Palestijnse Cinema Days’ geopend met ‘Mediterranean Fever’, een film gemaakt door Maha Haj’s.

Deze film won een prijs op het filmfestival in Cannes en zal een Oscar krijgen bij de opening in 2023.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het de grootse  wij ze van het vertellen van verhalen door Maha Haj’s. Wij danken u ook voor de wijze waarop hij het medium film hanteert om stem te geven aan het Palestijnse verhaal, zowel in huiselijke als internationale kring.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

De burgemeester van Hebron heeft een beloning uitgeloofd voor degene die loslopende honden in de stad wil doden. Er blijken honden te zijn die kinderen aanvallen.

Gebed

Eeuwige, wij loven U voor de schepping waarin veel schepselen leven. Wij houden van deze dieren en vragen toch om uw leiding hoe wij het beste voor hen in hun omgeving kunnen zorgen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Nieuw Zeeland en Australië.

 

 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.