Wave of Prayers

 

 

donderdag 24 november 2022

 

In de volgende week besteedt  de Kumi Now gemeenschap aandacht aan de boodschap van het in 2009 Kairos uitgegeven document, geschreven door Palestijnse theologen en geïnspireerd door het originele document dat werd uitgegeven tijdens de apartheid in Zuid-Afrika in 1985. Wij herinneren ons ook de Internationale Dag van Solidariteit met de Palestijnen op dinsdag 29 november.

 

Wij geloven in een God die goed is en rechtvaardig. Wij geloven dat Gods goedheid uiteindelijk zal zegevieren over haat en dat wij het inzicht krijgen hoe kwaad haat is en dat goedheid zal zegevieren over de dood die alsmaar gebeurt in ons land. Ooit zullen wij hier ‘een nieuw land’ zien en een nieuwe mens’ die in staat is om de geest van liefde nieuw elan te geven, om elkaar lief te hebben als broeders en zusters’, Kairos, 2009.

Gebed

Eeuwige, omdat er geen enkele reden is tot hoop,  schreeuwen wij tot u om hoop.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

De uitspraak van het proces van Shadi Khoury is weer uitgesteld tot donderdag 24 november.

Kerken en individuen over de gehele wereld hebben geschreven naar hen die  verantwoordelijk zijn voor de mishandeling, arrestatie en opsluiting van Shadi met het dringend verzoek hem vrij te laten. In hun verzoek wordt ook Israëls jaarlijkse vervolging van 500-770 Palestijnse kinderen die zich in militaire gerechtshoven bevinden, genoemd. Kinderen die geen enkele kans krijgen op een eerlijke proces en menswaardige bescherming.

Gebed

Eeuwige, wij blijven bidden voor de vrijlating van Shadi en andere Palestijnse kinderen die vastgehouden worden in Israëlische militaire gevangenissen. Wij vragen dat de Verenigde Naties en de internationale humanitaire organisaties voor de Rechten van de Mens bij de Israëlische regering blijven hameren op de manier waarop zij Palestijnse kinderen die in militaire opsluiting zitten, behandelen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

 

De rechtszaak van de familie Nassar over het eigenaarschap van hun boerderij is weer uitgesteld tot maandag 21 november. Sinds 2007 bestrijden zij de onteigening van de boerderij die al generaties lang in hun bezit is. 

Ondertussen blijft de familie Nassar veel internationale vrijwilligers ontvangen die helpen met de olijvenoogst en met herstel van de schade die door vandalen aan hun gewassen is aangericht. 

Gebed  

Eeuwige, wij danken U voor de eindeloze veerkracht van de familie Nassar, terwijl zij kracht ontvangen van uw Geest en Woord om in het voetspoor van uw Zoon, Jezus uit Nazareth, door te gaan. Wij bidden voor een positieve uitkomst van de rechtspraak over hun boerderij en land en wij vragen om uw leiding door alle moeilijkheden die zij moeten doorstaan. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

In de afgelopen  week schoten Israëlische soldaten een meisje van 15 jaar oud dood toen zij een inval deden in de stad Beitunia, bij Ramallah.

Fulla Masalmeh reisde per auto met een 26 jarige Anas Hassouneh als chauffeur die werd gewond en gearresteerd tijdens het schieten. Een locale getuige, een automobilist probeerde nog om te keren toen hij de soldaten langs de kant van de weg zag, maar de soldaten openden het vuur zonder enige waarschuwing.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de familie en vrienden van Fulla nu zij rouwen om haar heengaan en dit op de dag vóór haar zestiende verjaardag. Wij vragen dat de regeringen over de gehele wereld de Israëlische regering ter verantwoording roepen vanwege hun excessief gebruik van dodelijk geweld en hun politiek van schieten dat tot dodelijke afloop leidt, altijd gericht op Palestijnen.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed  

 

B’tselem heeft een volledig onderzoek uitgevoerd op de aanval van Israëlische soldaten en de grens politie op de Hajeriyah Jongens School op donderdag 29 september. Soldaten hadden enkele Palestijnse jongeren achterna gezeten die stenen hadden gegooid naar het dichtbij gelegen Abu a-Rish checkpoint toen een van de jongeren dwars door de schooltuin liep en weer naar buiten holde door het hek aan de achterkant van de school. Vijftien soldaten forceerden de deur van de school, met als doel de jongeren achterna te gaan. Zij gingen klaslokalen binnen, vielen de staf van de school aan en sleepten de veertien jarige leerlingen uit de leslokalen, sloegen ze en namen ze gevangen.

Na ondervraging werden ze vrijgelaten.

Gebed   

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de wreedheden gedaan aan Palestijnse kinderen door het Israëlische bezetting leger. 

Wij danken U voor het werk van de Mensenrechten organisaties zoals B’tselem en om de moeite die zij doen om zich te houden aan het document van de Mensenrechten die vaak als het Palestijnen betreft, geschonden wordt.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 16 november gaven de Israëlische autoriteiten een militaire order uit, met hun intentie 320 dunams (70 acres), Palestijns land! in te nemen om de grenzen van de nederzettingen van Neve Daniel, Elazar, en Efrat ten zuiden van Bethlehem te verleggen in hun voordeel. De Israëlische Mensenrechtten Organisatie, Peace Now, schat dat er nu 145 grote nederzettingen en 140 buitenposten zijn waar meer dan 666.000 illegale kolonisten wonen op de bezette West Bank en Oost Jeruzalem. 

Gebed

Eeuwige, wij schreeuwen het uit naar U nu er meer en meer Palestijns land wordt ingenomen door illegale Israëlische nederzettingen.

Wij bidden dat de internationale overheden en Mensenrechtenorganisaties de Israëlische regering verantwoordelijk houden voor het schenden van het Internationaal Recht.

Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: Oost Timor, Indonesië en de Filipijnen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.