Wave of Prayers

donderdag 1 december

 

In de volgende week wordt aandacht besteed aan de de Dag van de Mensenrechten, een dag die op 10 december over de hele wereld aandacht krijgt. Deze dag werd in 1948 tot de Dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uitgeroepen. Gedurende tientallen jaren zijn schendingen van deze mensenrechten door de Verenigde Naties, de Human Rights Watch en Amnesty International in Israël en Palestina gedocumenteerd, maar desondanks is het geweld toegenomen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de mensenrechten gerespecteerd worden in het Heilige Land. Wij vragen U dat er een einde komt aan het apartheids- regime van verdeeldheid en discriminatie tussen de Israëliërs en Palestijnen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Shadi Khoury was aanwezig tijdens de zitting in het gerechtshof op woensdag 23 november. Zijn familie hoopte dat hij vrij zou komen en mee naar huis mocht gaan om de volgende dag de 89 e verjaardag van zijn grootmoeder te vieren, maar – zo verdrietig – dat gebeurde niet.

Zijn grootmoeder Samia schrijft: Ondanks de beslissing van de rechter later op de dag om Shadi en andere kinderen in aanmerking te laten komen voor ’huisarrest’ ging de procureur generaal tegen de beslissing van de rechter in en besloot anders. De advocaat van Shadi had echter succes in zijn appel met als gevolg dat Shadi nu onder huisarrest staat tot het einde van zijn proces.

Gebed

Eeuwige, wij leggen Shadi en alle andere Palestijnse kinderen die in militaire hechtenis zitten in onze gebeden in uw handen. Wij bidden ook voor hun families, die lijden en bezorgd zijn omdat zij niet thuis zijn.

Wij vragen U, lieve God, dat U hen troost en sterkt opdat hun licht en hun hoop niet dooft.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vrienden van Sabeel, Noord-Amerika houden op dit moment een tiendaagse ‘witness’ bezoek aan Israël om Palestijnse maatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Bij deze organisaties zijn onlangs invallen gedaan en hun kantoren zijn door de Israëlische autoriteiten gesloten. Deze groep zal vanaf 26 november tot 6 december in het land verblijven.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat dit bezoek een aanmoediging zal zijn voor hen die Palestijnse gemeenschappen willen ondersteunen. Wij vragen dat alle getuigenissen die zij te horen krijgen, doorverteld zullen worden om door te dringen tot het het geweten van de wereld. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

In de Adventstijd zal Sabeel in het Verenigd Koninkrijk op zondagavond een serie bijbelstudies houden. De serie heet ‘De apartheid aan de kaak stellen’. Bekende sprekers zijn uitgenodigd om hun bijdrage te leveren en hun gedachten te laten gaan over de verschillende aspecten van het Israëlische regime.

Gebed

Wij bidden dat de studie van uw Woord de mensen die er naar verlangen een licht te laten schijnen op de onderdrukking van de Palestijnen hen zal inspireren. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Gewelddadige incidenten hebben deze week op dezelfde dag ernstig leed veroorzaakt bij twee families van twee tieners. Een Israëliër, een vijftien jarige yeshiva student, Aryah Shechopek werd gedood door een van de bom explosies die op woensdag 23 november in Jeruzalem plaatsvond. Ahmed Shehadeh was een zestien jarige Palestijn die verzeild was geraakt in de rellen rond het graf van Jozef in Nablus. Hij was een van de twee Palestijnen die gedood werd door Israëlische soldaten terwijl ze bezig waren een maandelijkse tocht van een Orthodoxe Joodse gemeenschap te beschermen tijdens hun tocht naar het heiligdom.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden voor de families en vrienden van Aryah en Ahmed nu zij rouwen om het verlies van beide levens. Wij vragen dat er in Israël een einde komt aan deze maalstroom van geweld, die levens van jonge mensen vernietigt, zowel Israëliërs als Palestijnen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Vrienden  van van Sabeel in Australië ontvingen Vera Baboun in Bethlehem op zaterdag 19 november. Vera was van 2012-2017 de eerste vrouwelijke burgemeester in Bethlehem. De vrienden van Sabeel in Frankrijk zullen de laatste zoombijeenkomst verzorgen, met als onderwerp: Jeruzalem en archeologie, gehouden door Pater Jean-Jacques. Dit vindt plaats op zondag 4 december .

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het werk van Sabeel Jeruzalem en ook voor het werk in vele delen van de wereld waar de Vrienden van Sabeel actief zijn.

Wij vragen om uw leiding en uw steun voor allen die werken aan en bidden voor een einde aan de Israëlische bezetting.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 23 november verwoestten Israëlische soldaten een pas gebouwde basisschool in de regio Masafer Yatta in de zuidelijke gelegen Hebron bergen. Inwoners van die streek worden voortdurend geteisterd door de gedachte dat zij moeten vertrekken omdat er een militaire basis van Het Israëlische leger staat gepland in die regio. Getuigen werd gerapporteerd dat het Israëlische leger bommen laat afgaan om de leerlingen en de staf van de school zo te laten schrikken dat ze het gebouw wel moeten verlaten, waarna het leger het af kan breken. Het werd onlangs  gebouwd met de hulp van Europese fondsen om het mogelijk te maken dat kinderen van vier verschillende dorpen onderwijs kunnen volgen en geen lange afstanden meer hoeven te lopen om bij een school te komen. 

Gebed

Eeuwige, barmhartige God, wij roepen tot U voor de jonge kinderen in Masafer Yatta die net hebben meegemaakt dat hun school tegen de vlakte ging. Wij bidden op dit moment voor hen, nu zij lange afstanden naar school moeten lopen in een omgeving die erg onveilig is.

Eeuwige, in uw genade …..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Brunei, Maleisië en Singapore.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.