Wave of prayers

 

 

 

Palestijnen die gevlucht zijn, bewaren nog altijd de sleutel met de eigendomspapieren van hun huis

 

In de volgende week houdt Kumi Now zich bezig met het recht op terugkeer van de Palestijnen. Dit is gebaseerd op de resolutie 194 van de Verenigde Naties, vastgelegd op 11 december 1948. Daar stond in: Vluchtelingen die graag terug willen keren naar hun woning en in vrede willen leven met hun buurt en buurtgenoten moeten toegestaan worden dat ook te mogen doen en wel op de zo vroeg mogelijke aanstaande  datum.

Gebed  

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting. Wij vragen dat er een gezamenlijke toekomst mogelijk is en gerealiseerd wordt voor alle Palestijnen; dat recht op terugkeer en een vredige samenleving zal plaatsvinden met alle mensen die in het Heilige Land leven.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Issa Amro, een mensenrechtenactivist uit Hebron, organiseerde een solidariteitsreis voor Israëlische activisten om Palestijnse families te bezoeken die geleden hadden onder de aanvallen van de Israëlische kolonisten. Gedurende dit bezoek werd een van de Israëlische activisten aangevallen door een Israëlische soldaat. Issa werd gearresteerd vanwege het filmen van deze aanval en beschuldigd omdat hij de soldaten belemmerde tijdens hun werk. Hij werd weggestuurd, weg van de plek waar hij woonde in Hebron en kreeg een week huisarrest.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden voor Issa Amro en voor het werk dat hij doet om de gemeenschap te ondersteunen die voortdurend wordt geteisterd en bedreigd door kolonisten en Israëlische soldaten. Wij bidden voor de stad Hebron die door de bezetting is veranderd in een slagveld, waar een klimaat van vrees en terreur heerst.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

In de afgelopen week keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de resolutie om de 75 e herdenking van de Nakba te laten plaatsvinden, goed. Er zal een bijzonder evenement plaatsvinden op 15 mei 2023.

De afgezant van de Verenigde Naties uit het Midden-Oosten, Tor Wennesland, waarschuwde voor de spanningen in zowel Israël als Palestina. Deze reiken ‘het kookpunt’, zo zei hij.

Dit jaar zijn onder Palestijnen op de West Bank het grootste aantal doden gevallen, sinds de Verenigde Naties in 2005 begonnen met de registratie van het aantal gedoden.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de Verenigde Naties en andere Mensenrechtenorganisaties onmiddellijk acties zullen ondernemen om een halt toe te roepen aan het uit de hand lopende geweld door de Israëlische autoriteiten tegen de Palestijnen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Nu door de veranderingen in het klimaat de temperatuur stijgt, ervaren Palestijnen steeds meer dat er tekort aan water is.

De Israëlische  autoriteiten hebben de controle over meer dan 85% van de bronnen in de bezette West Bank  De Palestijnen zijn nu verplicht water tegen hoge prijzen van de Israëliërs te kopen.

Volgens de leden van Amnesty International die op de West Bank wonen, kunnen de Palestijnen dagelijks slechts 73 liter water per dag krijgen, een derde minder dan de internationaal voorgeschreven, 100 liter. De gemiddelde Israëli kan beschikken over 240 liter water per dag. De burgers in Gaza moeten het doen met sterk vervuild water, gewonnen aan de kust.

Gebed  

Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische autoriteiten hun politiek tot het verdelen van uw kostbare bron, het levenbrengende water, zal wijzigen, zodat alle burgers van Palestina/Israël gelijkelijk worden bedeeld en hun gezondheid niet in gevaar nog meer komt. Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed.

 

Vrienden van Sabeel Noord-Amerika roepen alle christelijke leiders in de VS op om gedurende Advent in hun gemeente/parochie in hun preken aandacht te besteden aan Palestina.

Gebed

Eeuwige, tijdens deze Advent, een tijd van reflectie en berouw, help ons, zo vragen  wij U, te bidden voor Palestijnse burgers die onder Israëlische onderdrukking leven. 

Wij vragen U dat zij ‘de vreugde, de gerechtigheid en de vrede ondervinden van het rijk van bevrijding; het rijk van Christus, als werkelijk ligt dat schijnt in het huidige duister.’

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De derde jaarlijkse conferentie over Gender en Recht vond plaats op woensdag 7 december in Ramallah.

Deze conferentie is een van de vele evenementen die gedurende 16 dagen plaatsvinden. Zij worden gesponsord door de Evangelische Lutherse kerk in Jordanië en het heilige Land. Bij deze evenementen wordt Deze verschillende onderdelen  gendergelijkheid aan de orde gesteld en vrouwen worden aangemoedigd deel te nemen in processen waar beslissingen, genomen moeten worden.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor deze conferentie en wij bidden voor de vrouwen in Palestina; dat zij in vertrouwen en waardigheid mogen groeien, als zij hun stem verheffen en zich nog meer engageren met de gemeenschap waarin zij leven. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Myanmar en Thailand.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.