Wave of Prayers

Donderdag 15 december

 

 

 

Sabeel besteedt in de volgende via Kumi Now aandacht aan het nieuwe boek, ’Glory to God in the Lowest. Journey to an Unholy Land’ van Don Wagner, ISBN 1623718260, 9781623718268

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het levenslange engagement van Don Wagner met het werk voor gerechtigheid en vrede voor de Palestijnen.

Wij bidden dat het boek anderen zal inspireren om te zien en te ervaren hoe Palestijnen gedwongen worden te leven onder de Israëlische bezetting.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

In de vorige week braken Israëlische soldaten ‘s morgens heel vroeg in in de Al Lubban Middelbare School voor Meisjes. Ze haalden de Palestijnse vlag naar beneden en hesen daar een Israëlische vlag voor in de plaats. Eerder hadden zij de Palestijnse vlag verscheurd, maar nu vervingen ze die voor de Israëlische vlag.

Gebed

Barmhartige God, wij schreeuwen het uit naar u,  nu wij steeds meer daden van agressie en geweld zien; allemaal gericht op Palestijnse gemeenschappen en verricht door Israëlische soldaten en kolonisten.

Wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de voorbereidingen die getroffen worden voor het Sabeel kerstdiner dat aanstaande vrijdag op 16 december wordt gehouden.

Wij vragen dat oude en jonge vrienden van Sabeel gezegend worden door deel te nemen aan deze vreugdevolle bijeenkomst.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De derde jaarlijkse conferentie over Genderrecht vond plaats op woensdag 7 december in Ramallah. De conferentie is een van de vele evenementen die wordt gesponsord door de Evangelisch Lutherse kerk in Jordanië en het Heilige Land.

De verschillende evenementen willen genderrecht bevorderen gelijkheids-strategiën ontwikkelen waar wegen worden gezocht om de rechten van vrouwen te promoten.

Het gaat er ook om om vrouwen te bemoedigen leiding te nemen als het gaat om het nemen van beslissingen en er ook aan deel te nemen.         

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor deze conferentie en de evenementen in Ramallah. Wij bidden dat vrouwen in Palestina in vertrouwen en waardigheid, nu zij haar stem durven en mogen verheffen, zich meer met hun gemeenschappen engageren.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

De Israëlische autoriteiten hebben bij het afgeven van visa voor de staf van de Verenigde Naties om Israël binnen te komen, het aantal sterk verminderd. Er zijn twintig internationale employees die werken op het kantoor van de VN voor de coördinatie voor Humanitaire Zaken (OCHA), die Israëlisch geweld tegen mensenrechten in de Bezette Palestijnse gebieden monitoren. Vijftien mensen van de staf moesten in 2020 vertrekken en sindsdien blijven de aanvragen voor nieuwe visa onbeantwoord. Een vertegenwoordiger van de UN  waarschuwde dat het blokkeren van de visa nu al gevolgen heeft voor  het werk van OCHA, doende met  een humanitair antwoord te plannen voor 2023.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de toezegging voor visa bestemd voor de staf van UN Mensenrechten door  de Israëlische autoriteiten verstrekt zal worden en dat de UN zich inzet voor een positief antwoord op het verzoek.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Ongeveer twee honderd Palestijnse christenen uit Gaza krijgen geen toestemming  om naar de Geboortekerk in Bethlehem te gaan om daar het Kerstfeest bij te wonen. Er wonen meer dan 1000 christenen in Gaza. De meesten zijn Grieks orthodox en een aantal rooms katholiek.

Als de katholieke families reisvergunningen aanvragen, dan worden die door de Israëlische autoriteiten niet aan alle leden van één familie gegeven. Zo kunnen zij niet samen de plechtigheden bijwonen.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de blokkade van Gaza. We verlangen naar de tijd dat Palestijnse burgers gewoon kunnen rondreizen in hun land en vrij een kerk kunnen bezoeken en de viering meemaken met hun familie en vrienden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cambodja, Laos en Vietnam.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.