Wave of Prayers

 

 

 

 

22 december

 

Kumi Now besteedt in deze week aandacht aan het nieuwe boekje van ds. Naim Ateek. Het gaat over religieus extremisme. Het boekje is voor ons een hulpmiddel in een tijd waarin  politici met extreem religieuze ideeën lid worden van de nieuw gevormde Israëlische regering.

Gebed

Heer Jezus, Immanuel, – God met ons  -, wij zijn bang voor de duisternis om ons heen. Help ons, ons te richten op uw licht. U, onze verlosser, wij vragen om uw hulp in deze zorgelijke tijden. Daarom vertrouwen wij ons toe aan uw zorg.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het vrolijke kerstdiner van Sabeel gehouden op 16 december. Er waren 180 gasten aanwezig.

Dat deze tijd van vieren allen die werken aan gerechtigheid en vrede in hun land, mag bemoedigen en sterken.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op donderdag 15 december werd een resolutie in de Verenigde Naties aangenomen over de soevereiniteit van het Palestijnse volk als het gaat om natuurlijke bronnen. De VN maakte het volgende bekend: ‘De Assemblee gebiedt dat Israël, – de bezettende macht -, stopt met exploitatie en verwoesting, de oorzaak van verlies of van uitputting van natuurlijke bronnen in bezet Palestijns gebied, Oost Jeruzalem en in de bezette Syrische Golan hoogte’.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de internationale gemeenschap Israël zal dwingen internationale wetten uit te voeren en het Palestijnse volk vrijheid de vrije beschikking te geven over hun natuurlijke bronnen.

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed

 

Israëlische kolonisten vielen in de vroege morgen van donderdag 15 december een school in Urif aan, een Palestijns dorp te zuiden van Nablus. Camera’s lieten zien dat ongeveer veertig kolonisten het dorp binnenslopen. Omdat het donker was dachten zij ongezien stenen te kunnen gooien naar een jongensschool. Hierdoor werden zonnepanelen vernield. Deze werden juist gebruikt om electiciteit voor de school op te wekken.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de wraakzuchtige activiteiten van de Israëlische kolonisten.  Wij vragen dat de Israëlische autoriteiten niet meer   wegkijken bij al deze uitbarstingen van geweld door kolonisten en van vandalisme, gericht tegen de Palestijnse gemeenschappen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Sama Aweideh ontving woensdag 14 december in Jeruzalem een Frans-Duitse prijs voor de mensenrechten. Al jaren heeft Sama campagne gevoerd om de rechten van vrouwen in de Palestijnse gemeenschap te promoten.  Zij was een van de grondlegsters van de Palestijnse Federatie van het Vrouwen Commitee, in 1978 opgericht. Zij richtte ook in 1992 het Centrum voor Vrouwen studies op in Jeruzalem.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de internationale toekenning aan Sama Aweideh voor haar werk voor de mensenrechten en voor haar vastberadenheid om wetgeving te maken die Palestijnse vrouwen beschermen tegen gender gerelateerd geweld.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Verenigde Staten hebben Israël verantwoordelijk gesteld voor de dood van de zestien jarige Jana Zakarna tijdens een Israëlische militaire inval in Jenin. Als aanleiding tot dit incident blijkt dat Jana hoogst waarschijnlijk gedood is door een sniper van de Israëlische grenspolitie, toen soldaten probeerden drie Palestijnen te arresteren. Haar familie verklaarde dat Jana het dak was opgegaan om haar poes te redden die bij het schieten plotseling enorm schrok. Zij, Jana werd door hoofd en borst geschoten en stierf boven op het dak van het huis.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Jana die rouwt over het gewelddadige einde van haar leven. Wij vragen dat de Israëlische legertop het incident volledig zal onderzoeken.  Volgens onze informatie zijn alle daar aanwezige militairen verantwoordelijk voor deze moorden zonder daartoe bevel te hebben gekregen. Wij bidden ook dat er een einde komt aan deze massieve Israëlische nachtelijke invallen, die geleid hebben tot zoveel Palestijnse doden en gevangenen in de laatste maanden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

Gebed

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen China,Taiwan, Hong Kong en Macau.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.