Wave of Prayers

29 december

 

Deze week besteedt  Kumi Now aandacht de uitgave van het boek van Xavier Abu Eid met als titel: ‘Rooted in Palestine: Palestinian Christians and the Struggle for National Liberation 1917-2004’.

Het boek beschrijft de belangrijke rol van Palestijnse christenen door de jaren heen tijdens het Britse Mandaat, de Nakba en de Israëlische bezetting, en markeert het afnemende aantal christenen in Palestina.

Gebed

Barmhartige God, wij bidden voor onze broeders en zusters en hun belangrijke getuigenis in Palestina. Wij bidden dat U wilt doorgaan het licht van uw aanwezigheid aan christenen te laten schijnen en hen te begeleiden op de weg naar vrede in het Heilige Land.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

Gebed

Genadevolle God, wij roepen Gloria in den hoge tot U, nu christenen in Palestina, het Midden Oosten en over de hele wereld de komst van uw Zoon vieren, hij als kind in een kribbe, geboren in Bethlehem: Christus onze redder.

Eeuwige in uw genade,…..hoor ons gebed

 

De twee jarige Faris Banura en zijn zusje Maya uit het dorp Beit Sahour, de traditionele plek van het veld waar de herders verbleven, stierven op woensdag 21 december. De oorzaak van de dood was het inademen van giftige pesticide, verspreid in een appartement van het gebouw waar zij woonden.

Gebed

Eeuwige, help ons, zo bidden wij U, dit drama te verstaan. Wij vragen om uw Geest, om de ouders en vrienden van deze kinderen te troosten, nu zij rouwen om Maya en Faris. 

Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed

 

Ahmed Daraghmeh, een 23 jarige voetballer uit de club Premier League van Thaqufi uit de West Bank, werd doodgeschoten door Israëlische soldaten op donderdag 22 december in Nablus. Het is niet duidelijk of hij werkelijk betrokken was bij de schermutselingen tussen Palestijnen en Israëlische soldaten die een groep kolonisten begeleidden naar het graf van Jozef.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische autoriteiten kalmte bewaren in wijken waar geweld kan opvlammen, zoals in Nablus, waar groepen kolonisten, door soldaten beschermd, onrust veroorzaken.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

Nasser Abu Hmeid, een 50 jarige Palestijnse politieke gevangenene, stierf in Israëlische hechtenis op 20 december aan longkanker.

Abu Hmeid was leider in de Fatah beweging en heeft gedurende een deel van het verzet in de eerste en tweede Intifada gevangen gezeten. 

Een Palestijnse groep voor rechten voor gevangenen houdt vol dat zijn dood te wijten is aan maanden van medische nalatigheid, na zijn vastgestelde diagnose in augustus 2021.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Nasser nu zij treuren en rouwen om zijn heengaan, met name zijn moeder Latefa die slechts eenmaal toestemming kreeg om haar zoon te bezoeken toen hij in coma geraakte, vlak voordat hij stierf. Wij vragen U dat de Dienst van het Israëlische Gevangenwezen het lichaam zal vrijgeven en dat zij onderzoek laten doen naar de medische verwaarlozing van Abu Hmeid.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Kinderen van een Palestijnse school van het dorp Tuqu’, ten zuid oosten van Bethlehem werden door Israëlische soldaten verhinderd om langs de hoofdweg naar school te lopen. Dit gebeurde op woensdag 21 december. Gewapende soldaten blokkeerden de weg, zodat kinderen gedwongen werden een veel langere weg naar school te nemen.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan het bestoken van Palestijnse kinderen door Israëlische soldaten. Wij blijven bidden voor deze kinderen die opgroeien onder bezetting, die te maken hebben obstructies, checkpoints, vijandige aanvallen, traangas en bommen en wat allemaal gebeurt als een dagelijkse routine.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Grieks Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem, Theophilos 111, hield een toespraak op 17 december tijdens het aansteken van de verlichting van de kerstboom bij de Jaffapoort in Jeruzalem.  Hij richtte zich vanaf het balkon van het Imperial Hotel in de Oude Stad tot de menigte. Hij waarschuwde de christenen van het Heilige Land het herhaalde doelwit te zijn geworden van de radicale Israëlische groeperingen die de christenen pertinent uit Israël willen verwijderen.

Gebed

Eeuwige, wij horen de echo van de woorden van onze patriarch in ons gebed: ’Wij verlangen naar vrede en laten ons leven niet verscheuren door wat we elke dag  horen en zien. In het Heilige Land was altijd plaats en ruimte voor allen die dit land als hun thuisland zagen.’

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Japan, Noord Korea en Zuid Korea.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.