Wave of Prayers

 

 

donderdag 5 januari

 

In de volgende week verdiept Kumi Now zich in de moeilijkheden die Palestijnen ondervinden om onder Israëlische bezetting zaken te doen of een baan te vinden. Er zijn zoveel restricties en barrières die voor Palestijnse zakenlui, ondernemers en boeren toegang tot de wereldmarkt onmogelijk maken.

Gebed

Eeuwige, wij bidden om moed voor de Palestijnen om te blijven zoeken naar markten voor hun producten, ondanks het feit dat ze onder Israëlische bezetting leven. Wij vragen U dat andere landen in de wereld hen ondersteunen in hun pogingen hun bedrijf voor te zetten

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Sabeel Jeruzalem zendt haar meest warme en goede wensen voor het Nieuwe Jaar naar alle vrienden over de gehele wereld. Wij spreken een gebed uit dat in 2013  werd geschreven door Palestijnse theologen voor een liturgie voor ‘Jeruzalem: de Stad van Gerechtigheid en Vrede’:

                ‘Leer ons de weg te gaan die naar leven leidt,

                 Verander onze droefheid in vastberadenheid,

                 Onze tranen tot actie en onze daden in een rechtvaardige vrede.’

 

De Vrienden van Sabeel Duitsland deden tijdens Advent een oproep aan kerken en de media. 

De oproep betrof de vraag,  hoe Palestijnen antwoord kunnen geven aan de ultra rechter vleugel van de zojuist gevormde regering van Israël die plannen maakt om de West Bank te annexeren.

Het roept de vraag op of de politiek van BDS (Boycott, Divestment en Sanctions) niet afgewezen moet worden als ‘anti semitisch’ maar nu ingezet zou kunnen worden om Israël onder druk te zetten om het Palestijnse volk niet langer te donderdrukken.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat vele Duitsers gehoor zullen geven aan deze oproep en Palestijnen gaan ondersteunen in hun huidige zware omstandigheden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Nora Abu Nab, lid van het Palestijnse Kickboxing team won op maandag 19 december in haar klasse een gouden medaille  op de Aziatische Kickboxing kampioenschappen te Bangkok. Zij zal de eerste Palestijnse atlete zijn die zich kwalificeert voor de Wereld Spelen in Riyad in 2023.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de atletische aanleg en toewijding van Nora bij het beoefenen van de sport die zij gekozen heeft. 

Het bemoedigt ons als we Palestijnen zich zien meten met spelers van wereldklasse, zelfs als zij aan alle kanten worden belemmerd door de Israëlische bezetting.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed  

 

De Canadese Vrienden van Sabeel verwelkomden op 1 december hun nieuwe directeur, Rana Atie. Zij heeft 20 jaar ervaring in toegepaste communicatie, PR en management. Op veertien jarige leeftijd ontdekte Rana dat haar grootouders tijdens de Nakba gedwongen waren vanuit Haifa te vluchten. Sinds die tijd heeft haar liefde voor haar familie en haar wens voor sociale gerechtigheid haar gevormd tot een gepassioneerd activiste voor de Palestijnse zaak.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor Rana Atie en bidden om uw leiding en wijsheid voor haar, nu zij nieuwe verantwoordelijkheid op zich neemt bij de Canadese Vrienden van Sabeel.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

In de vroege uren van 24 december maakten Israëlische kolonisten zich meester van een stuk land dat tot het Grieks Orthodoxe klooster in Silwan behoort, gelegen in bezet Oost-Jeruzalem. Zij zetten een hek om het land en plaatsten camera’s die onder politie bewaking vielen. Toen inwoners van Silwan in probeerden hier onmiddellijk een einde aan te maken, werden ze aangevallen door de politie.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de internationale regeringen en organisaties van Israël eisen te stoppen met schending van internationaal recht door kolonisten toe te staan steeds meer Palestijns land in te nemen. 

Wij zullen blijven bidden voor de Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem die voortdurend worden bedreigd met uitzetting uit  hun huis.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Egypte, Israël, Jordanië, Libanon en Palestina.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.