Wave of Prayers

 

26 januari

 

Volgende week dinsdag houdt Kumi Now zich bezig met discriminatie van Palestijnse burgers in Israël.

Het gaat daarbij om meer dan 20% van de bevolking. De helft van alle Arabische families leven beneden de armoedegrens.

Gebed 

Eeuwige, wij zoeken uw leiding als wij aandacht vragen voor dit onderwerp.

Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed

 

In deze week hebben in Jabel Al-Mukkaber in Oost Jeruzalem Palestijnen het voornemen van de Israëlische autoriteiten om 800 huizen af te breken om plaats te maken voor 500 huizen voor Israëli’s en een nieuw te bouwen zakencentrum geprobeerd te voorkomen door olie op de straten te gooien. De Israëli’s  moesten hun voertuigen uit de buurt laten wegslepen. Hierbij werden twee Palestijnse mannen aangevallen.

Gebed

Eeuwige, wij brengen de Palestijnse families die gedreigd worden hun huis te laten afbreken voor uw aangezicht. Wij bidden voor moed en veerkracht nu zij  leven onder de voortdurende  dreiging van gedwongen vertrek.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Sabeel Jeruzalem heeft zojuist een groep studenten van het Theologische Seminarie uit Pittsburgh in de staat Pennsylvanië op bezoek gehad. Deze groep studenten van de Presbyterian Church  hebben ervaren hoeveel restricties Palestijnen die onder Israëlische bezetting leven, te verduren hebben.

Daarnaast hebben ze veel geleerd over de Palestijnse bevrijdings theologie.

Gebed  

Eeuwige, wij danken U voor het bezoek van de Amerikaanse seminaristen aan Sabeel.

Wij bidden dat hun bezoek hen heeft veranderd en dat zij nu hun vrienden en familie over hun ervaringen vertellen. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Het Israëlische leger schoot in de vroege morgen van donderdag 19 januari in het Jenin vluchtelingenkamp twee Palestijnen dood.  Jawad Bawaqneb, een 57 jarige vader van zes kinderen, een plaatselijke onderwijzer, en Adham Jabareen, een jonge strijder uit de Jenin brigade.

Een lokale journalist rapporteerde dat Jawad getroffen was en hoe hij probeerde hem naar huis te brengen om eerste hulp te verlenen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de families van Jawad en Adham nu zij rouwen om hun verlies. Wij vragen U dat er een einde komt aan de invallen van het Israëlische leger, die zoveel gewonden en doden met zich mee brengen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 18 januari kwam de Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem, Nourhan Manougian op het plein bij de Geboortekerk in Bethlehem aan. De processie begint bij het Armeense Patriarchaat van de Oude Stad in Jeruzalem en markeert voor de Armeense christenen de viering van het Kerstfeest en het feest van Ephifanie .   

Gebed

Eeuwige, wij danken U dat de Orthodoxe en Armeense christenen het Kerstfeest volgens de Juliaanse kalender mochten vieren, terwijl Rooms- Katholieken en andere denominaties op 25 december Kerstmis vierden volgens de Augustijnse  kalender.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Deze week is de week voor de Eenheid van de christenen en wij bidden de  gebedswoorden ons aangereikt door de Wereldraad van Kerken en herdenken hen  die verdrukt worden.

 

Op maandag 23 januari hield Sabeel samen met het Katechetisch Instituut van het Latijnse Patriarchaat in Jeruzalem een viering voor 10 christelijke scholen met bijna 200 leerlingen.

De dienst werd gehouden in de Melkitische kerk in  Jeruzalem.

Gebed

Eeuwige, God van gerechtigheid en genade, verwijder de schellen van onze ogen opdat wij de onderdrukking om ons heen werkelijk zien.Wij vragen U om moed om op te staan voor hen die monddood worden gemaakt als zij zoeken naar recht terwijl zij worden onderdrukt. 

Dat wij de tranen gedenken van herinneren van met name hen die in het Heilige Land wonen en daar worden onderdrukt. Wees hen genadig nu wij voor hen bidden:

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cyprus, Griekenland en Turkije.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.