Wave of prayers

 

Op dinsdag 1 februari maakte Amnesty International in bezet Oost Jeruzalem het rapport “Israël’s Apartheid tegen Palestina” bekend.  In het rapport kwam men tot de conclusie dat de bezetting door de Israëlische Staat een “wreed onderdrukkings-systeem” is waardoor misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd.  Veertien Israëlische NGO’s en mensenrechten groeperingen hebben een verklaring getekend  waarin zij het rapport van Amnesty International ondersteunen.  Zij spraken hun zorg uit over de aanval op het rapport waarin de Israëlische regering  Amnesty beschuldigt van antisemitisme.

Gebed                                                                                                                                                                              

Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische regering haar discriminatiepraktijken tegen de Palestijnen beëindigt. Wij bidden dat het ontwijken van het debat over de onderdrukking door elke vorm van kritiek te weerleggen met de beschuldiging van antisemitisme, stopt.

Eeuwige , in Uw genade,. .  . . . . . . .hoor ons gebed.

 

De familie Rawajbaheeft de afgelopen veertien maanden geprobeerd te achterhalen wat er met hun zoon is gebeurd. Zij weten niet of hij dood of levend is en ze zijn aan het eind van hun kracht door dit lijden. Hun zoon Bilal werd door het Israëlische leger verwond toen hij langs Huwara, een checkpoint van het leger in de buurt van Nablus, reed. Er werd gerapporteerd dat hij gewond was en per vliegtuig naar een ziekenhuis in Tel Aviv is vervoerd. De naam van dit ziekenhuis werd niet genoemd. Op een gegeven moment werd er contact met de familie opgenomen om hen te vertellen dat hij was gestorven maar later werd er gezegd dat hij werd behandeld.

Gebed                                                                                                                                                                     

Wij bidden voor de familie Rawajba die niet weet wat er met hun zoon is gebeurd en die ook niet weet waar hij zich bevindt. Wij bidden dat de Israëlische regering duidelijkheid verschaft over de verblijfplaatsen en bezigheden van hun familieleden. Dit veroorzaakt veel onrust en verdriet.                                                                Eeuwige, in Uw genade .. . . . hoor ons gebed.

 

Ibraheem Khalil en zijn vriend JabrHijaz werden zo geraakt door de winterse omstandigheden waarmee de Syrische vluchtelingen worstelden om te overleven,  dat ze een online campagne startten. Hiermee financieren zij het werk van vluchtelingenorganisaties die huizen bouwen voor de vluchtelingen in Syrië,  Jordanië en Turkijë.  Zij brachten meer dan 10 miljoen shekels bij elkaar voor hulp. Dit bedrag werd gedoneerd  door Palestijnen die in Arabisch steden in Israël wonen.

Gebed                                                                                                                                                                              

Eeuwige, wij danken U voor de inspiratie van Ibraheem en Jabr bij hun werk om verlichting te brengen in het lot  van vluchtelingen die lijden in de koude wintermaanden. Maak dat wij medelijden hebben als wij het lijden zien van  mensen die onder oorlogsomstandigheden en in rampgebieden leven.                            Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed

 

Op zaterdag 29 januari nam de Episcopal Church van Washington D.C. drie resoluties aan (3 tot1). Deze resoluties  gaan over het verwerpen van de Israëlische apartheid, het aan de kaak stellen van christelijk zionisme en het recht van boycot als een rechtmatige vorm van protest te beschouwen.                                    Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de wereldkerk, die bestaat uit vele denominaties,  eindelijk de ogen opent voor Palestina en, met de woorden van de overleden Bisschop Tutu:   ”.. om zowel  Israëliërs als Palestijnen te bevrijden van de traumatische last van de apartheid.                                                

Eeuwige, in Uw genade. . .hoor ons gebed.                                                       

 

Deze week hebben vijf Palestijnse NGO’s, die ondersteund worden  door Israëlische NGO’s, een formele aanvraag ingediend bij de IDF Legal Advisor (adviseur van de Israëlische Verdedigings-Macht) om de in 2021 vastgestelde afkondiging in te trekken. Deze afkondiging behelst dat deze NGO’s “onwettige verenigingen“ zijn. Een zesde groepering valt niet onder de wettige beschuldiging. Van de  Palestijnse NGO’s is al lang bekend dat zij werken voor de mensenrechten van Palestijnen die onder Israëlische bezetting leven. Ze werken samen met  de Verenigde Naties en de wereldwijde  mensenrechten gemeenschap. De IDF heeft verklaard dat ze geen bewijzen tegen de groepen zullen inbrengen omdat ze zich baseren op geheime bewijsstukken.

Gebed                                                                                                                                                                           

Eeuwige, Wij bidden voor alle leden van de Palestijnse NGO’s en  andere mensen waarvoor ze werken. Wij bidden dat ze een eerlijk proces krijgen in het Israëlische rechtssysteem,  dat hun reputatie wordt gezuiverd  en dat elke vorm van laster aan het licht komt.                                             

Eeuwige, in Uw genade. . . .hoor ons gebed.  

 

Burgerschap en toegang tot het Israëlische Recht, die voor het eerst in 2003 van toepassing waren,  zorgen er voor dat de inwoners op de West Bank en in Gaza niet in aanmerking komen voor  het Israëlische burgerschap en een verblijfsvergunning. Gewoonlijk is dit van toepassing op een huwelijk met een Israëlische burger. De Palestijnen die in Oost Jeruzalem wonen moeten een zware prijs betalen vanwege deze wet. Vaak wordt hen het recht ontzegd,  samen te wonen met hun familieleden.  Enkele Palestijnse families hebben onlangs een verblijfsvergunning gekregen maar vele duizenden wordt nog steeds het recht ontzegd om met hun eigen familie samen te wonen.

 

Gebed                                                                                                                                                                               

Eeuwige, wij danken u dat enkele Palestijnse families het recht hebben gekregen met hun familie samen te wonen.  Wij blijven bidden voor die Palestijnen die gedwongen worden ver uit elkaar te wonen. Wij bidden ook voor hen die onwettig samenwonen vanwege de discriminerende Israëlische wetgeving.                           Eeuwige, in Uw genade. . . . . .hoor ons gebed.

 

Een rechter in het District Court in de Staat Texas heeft niet toegestaan de anti boycot-wet, onteigening en sancties toe te passen tegen een Palestijns-Amerikaanse aannemer die weigerde een belofte te tekenen om Israël niet te boycotten. De rechter stelde dat deze wet niet in overeenkomst is met de “ First Amendment” die voor Rasmy Hassounas geldt. Een aantal staten in de USA hebben op grond van antisemitisme wetten aangenomen die burgers beletten deel te nemen aan een economische boycott tegen Israël en steun te geven aan Palestina.

Gebed                                                                                                                                                                                                                                                                           Eeuwige, wij danken U voor mensen zoals Rasmy die bereid zijn pal te staan voor de Palestijnen en die vredig protesteren tegen de Israëlische bezetting van Palestina, zelfs als dit gaat ten koste van hun inkomsten en hun reputatie.                                                                                                                                                Eeuwige, in Uw genade. . . . . . . .hoor ons gebed.  

 

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Andorra, Italië,  Malta,  Portugal,  San Marino, Spanje en Vaticaanstad.                                               Eeuwige in Uw genade . . . . . .hoor ons gebed.

 

 

 

Dit delen: