Wave of Prayers

 

donderdag 2 februari 

 

 

 

Volgende week dinsdag houdt Kumi Now zich bezig met de Israëlische blokkade van Gaza en wat dat betekent voor hen die zich voor medische behandeling moeten verplaatsen. Veel chronische  patiënten kunnen hun afspraken niet nakomen omdat zijn geen vervoersvergunning  krijgen van de Israëlische autoriteiten.

Gebed

Eeuwige, barmhartige God,  wij bidden voor hen die in Gaza een ernstige ziekte onder de leden hebben en met name voor hen die geen reisvergunning krijgen. Wij vragen uw hulp opdat de 16 jaar durende blokkade van Gaza tot een einde komt.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De regering van de Verenigde Staten maakt zich zorgen over de recente escalatie van geweld door het Israëlische leger. Tien Palestijnen werden tijdens een Israëlische inval in de vroege ochtend van dinsdag  in het vluchtelingenkamp Jenin gedood. Dit is sinds tientallen jaren de meest dodelijke aanval door het Israëlische leger in bezet Palestijns gebied.

Verschillende raketten werden als antwoord hierop vanaf Gaza afgevuurd op Zuid Israël . Israël antwoordde daar weer op met drie aanvallen in Gaza.

Gebed   

Eeuwige, wij bidden dat de internationale pogingen om te bemiddelen tussen Israël en de Palestijnen om het geweld te de-escaleren, zullen slagen. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Deze week heeft het Forum van Palestijnse journalisten het ontslag van cartoonist, Mohammad Sabaaneh bekritiseerd.

Zij zeiden dat zijn ontslag  verband heeft met zijn kritische kanttekeningen bij de Palestijnse autoriteit. 

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de moed van mensen die werken in de media en die hun vrijheid van meningsuiting gebruiken om de waarheid te spreken, zelfs als je daarvoor iets moet opofferen. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

De Israëlische regering heeft zojuist nieuwe richtlijnen uitgegeven, zodat het voor Palestijnen die willen studeren of werken op de bezette Jordaanoever moeilijker wordt. Deze restricties zullen Palestijnen die op de West Bank wonen steeds meer isoleren van vreemdelingen en familie die in de Westbank wonen en geen identiteitskaart hebben.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de internationale organisaties de Israëlische regering tot verantwoording zullen roepen om hun verdere pogingen Palestijnen die in de bezette Westelijke Jordaanoever wonen te onderdrukken en te isoleren, zullen staken.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op donderdag 26 januari informeerde het Israëlische leger de eigenaren in Khallet Ad-Dabi, een van de negentien kleine dorpjes van Masafer Yatta, gelegen in de zuidelijke heuvels van Hebron, over het voornemen hun jonge vrucht boompjes omver te halen. De Dababseh familie had honderd vruchtbomen geplant op de plek van de lokale school, die het Israëlische leger twee jaar geleden met de grond gelijk had gemaakt.

Gebed   

Eeuwige, wij roepen tot U voor de inwoners van Masafer Yatta die al jaren lijden onder het geweld van het Israëlische leger. Hun vee en opslag zijn kapot gemaakt, hun bronnen dicht gestopt, hun huizen en scholen vernield en zelfs dán laten ze hun moed en veerkracht zien. Wij bidden dat de internationale regeringen en organisaties doorgaan hen te ondersteunen in hun pogingen vredig te leven op hun land.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Deze maand heeft Ben Gvir, de Nationale minister voor Veiligheid de Israëlische politie geboden alle Palestijnse vlaggen, die op openbare plekken hangen, te verwijderen. In antwoord op dit bevel heeft een Israëlische artiest die in Tel Aviv woont zichzelf  getekend in de kleuren van de Palestijnse vlag. Toen plaatste Michael Rosanow, zijn tekening op Facebook en dit staat er nu met andere Israëliërs die deze politiek afkeuren. Afgelopen zaterdag hebben 100.000 Israëli’s  geprotesteerd tegen de nieuwe rechtervleugel van de Israëlische regering.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de Israëli’s met dit protest de moed hebben, zich uit te blijven spreken tegen de huidige politieke koers.

Eeuwige, in uw genade….hoor ons gebed

 

Deze week hebben de gezamenlijke Katholieke kerken en kloosters in het Heilige Land hun afschuw uitgesproken over de aanvallen van kolonisten in de christelijke wijk van Jeruzalem. In de zojuist gepleegde aanval ging een grote groep kolonisten de Nieuwe Poort binnen onder schreeuwen en zingen en zwaaien met vlaggen. Daarna gooiden ze tafels en stoelen van de lokale restaurants om en terroriseerden zij toeristen en winkeliers.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het naleven van de wet en het handhaven van de openbare orde de kolonisten die zich gedragen als vandalen aanhouden. 

Wij bidden dat alle gelovigen, ongeacht de religie die zij aanhangen de heilige plaatsen zonder angst en aanvallen van radicale groepen kunnen blijven bezoeken.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Algerije, Libië, Marokko, de Westelijke Sahara en Tunesië.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.