Wave of Prayers

 

donderdag 9 februari

 

 

Op volgende week dinsdag houdt Kumi Now zich bezig met de wijze waarop de Israëlische regering ontkent dat Palestijnen mensenrechten en rechten op andere fundamentele vrijheden hebben. Wij zullen op 20 februari de Werelddag voor Sociale Gerechtigheid gedenken en ons bezig houden met de verklaring van de Verenigde Naties dat ’sociale ontwikkeling en sociale gerechtigheid  onontbeerlijk zijn voor het verkrijgen en behouden van vrede en veiligheid binnen en tussen naties’. Wij stellen dan de vraag hoe vrede verkregen kan worden tussen Israëliërs en Palestijnen die onder bezetting leven.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting als het gaat om  de restricties op het gebied van mensenrechten voor Palestijnen.

Wij bidden voor de Palestijnen zonder erkenning van  hun staatsburgerschap en de daarbij horende strenge reisbeperking en de mogelijkheid om een woon -, werkplaats of huwelijkspartner te kiezen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Anglicaanse kerk heeft  aan Stephan Sizer een verbod opgelegd om gedurende 12 jaar zijn priesterlijke taken uit te voeren. 

Dr Sizer heeft zich uitgesproken tegen de politiek van Zionisten die ook door de Israëlische regering wordt gebruikt tegen de Palestijnen. De president van het bestuur van afgevaardigden van Britse Joden beschuldigde hem van antisemitisme. Hij was van alle beschuldigen vrijgesproken op één na. Stephen Sizer had inmiddels zijn spijt betuigd aan de Joodse gemeenschap.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor Stephan Sizer en wij zijn dankbaar voor zijn aanhoudend opkomen voor de rechten van Palestijnen. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed   

 

Een Joods-Amerikaanse toerist werd op donderdag 2 februari in Jeruzalem op de Via Dolorosa gearresteerd toen hij een groot beeld van Jezus in de Kerk van de Geseling omver haalde. Dit incident vond plaats na een week van geweld, onder hoge spanning in de stad en regio .

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische politie zich aan de regels houdt als mensen geweld plegen en als vandalist optreden bij de heilige plaatsen in Palestina/Israël.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

B’Tselem heeft tijdens de laatste olijvenpluk tot 22 november op de West Bank 48 incidenten, gepleegd door kolonisten, tegen Palestijnse boeren en hun bezittingen gedocumenteerd.

Deze aanvallen vonden plaats met volledige ondersteuning van de staat en soms met die van Israëlisch militairen. Vele boeren bleven achter zonder inkomen en de opbrengst van olijfolie van hun eigen land, ook die zij nodig hebben voor eigen gebruik.

Gebed

Eeuwige, wij brengen de Palestijnse boeren die hun olijfbomengaarden onderhouden om hun families te ondersteunen voor uw aangezicht en wij vragen: maak een einde aan het geweld van de illegale kolonisten tegen deze boeren. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De bewaarders van de Damon gevangenis vielen op dinsdag 31 januari de Palestijnse vrouwelijke gevangenen aan.  Ben-Gvir, de minister van Nationale Veiligheid heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de gevangenissen Naqab en Damon. Die houden in dat er meer invallen kunnen worden gedaan en dat er straf maatregelen kunnen worden opgelegd. Voor honderd gevangenen wordt nu een week van eenzame opsluiting overwogen. 

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor Palestijnse gevangenen die onder harde omstandigheden in Israëlische gevangenissen moeten doorbrengen. Wij denken speciaal aan de 34 Palestijnse vrouwen en de 150 Palestijnse kinderen die in de gevangenis verblijven. We bidden ook voor de 835 Palestijnen die onder administratieve detentie leven.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed  

 

Khan al Ahmar, gelegen in de oostelijke buitenwijken van Jeruzalem, wordt bedreigd met verwoesting  door de Israëlische autoriteiten. Deze Arabische buitenwijk ligt tussen twee grote illegale Israëlische nederzettingen op de bezette West Bank.

De Israëlische regering is van plan die illegale nederzettingen uit te breiden en die te verbinden met de even illegale nederzettingen in de Jordaan vallei.

De ongeveer 200 inwoners van Khan al Ahmar zijn vast besloten in hun dorp te blijven ondanks de voortdurende bestokingen, het surveilleren en de dreigingen van de Israëlische autoriteiten om deze wijk te vernietigen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de internationale regeringen en organisaties de Israëlische regering tot verantwoording roepen over de plannen om te breken met internationaal recht door met geweld dorpelingen te forceren Khan al Ahmar te verlaten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed                                                     

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Andorra, Italië, Malta, Portugal, San Marino, Spanje en Vaticaanstad.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.