Wave of Prayers

 

donderdag 16 maart

 

 

Volgende denkt Kumi Now aan Wereldwaterdag (22 maart) door aandacht te geven aan de waterschaarste op de West Bank.

Palestina is rijk aan waterbronnen, maar die worden geëxploiteerd door Israëlische investeerders  die voor mindere kosten veel meer water ter beschikking stellen aan de illegale kolonisten op de West Bank dan aan de Palestijnen aan wie de West Bank werd toegewezen.

Gebed   

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de wijze waarop Israëlische bedrijven met goedkeuring van de overheid water uit Palestijnse bronnen onevenredig ten goede laten komen aan Israëli’s.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De laatste tien weken waren er in Israël grote protesten vanwege juridische hervormingen,  voorgesteld door de rechtervleugel van de Israëlische regering.

De protesten richten zich tegen de plannen van de regering om de rechtspraak te politiseren. Er zijn helaas weinig Israëlische stemmen te horen tegen het escalerend geweld door Israëlische autoriteiten en illegale kolonisten tegen de Palestijnen. In de vorige week pleegden honderden Israëlische kolonisten huisvredebreuk in Palestijnse huizen binnen in vier dorpen op de West Bank. 

Gebed

Eeuwige, betrokken en barmhartig, wij roepen tot U als wij zien hoe Israëlische troepen en kolonisten Palestijnen aanvallen. 

Wij bidden dat er een einde komt aan bezetting, de cirkel van geweld en de voortdurende onrust die dat met zich mee brengt. 

Eeuwige, in uw ontferming…..hoor ons gebed

 

Internationale hardlopers uit meer dan negentig verschillende landen deden samen met Palestijnse sporters  mee aan de negende Internationale Palestijnse Marathon die op vrijdag 10 maart in Bethlehem werd gehouden. Het Palestijns Olympische Comité heeft het evenement gesponsord. Ook met dit middel wordt meer aandacht besteed aan de omstandigheden waaronder de Palestijnen te lijden hebben. Wie de hele marathon wilde voltooien, moest de afstand van 11 kilometer vier keer lopen om niet de Israëlische checkpoints te hoeven passeren.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de hardlopers uit zoveel verschillende landen die dit jaar meededen aan de Palestijnse marathon. Wij bidden dat hun sportieve prestatie via de route langs de MUUR, door de overvolle vluchtelingen kampen, omgeven door heuveltoppen waar de vele illegale kolonisten breeduit wonen,  de aandacht heeft getrokken.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Vorige week heeft het Ministerie van Onderwijs een beroep gedaan op de Internationale Mensenrechten en Humanitaire Organisaties om de rechten van Palestjnse kinderen te verdedigen, als het gaat om scholing en educatie.

De Jibb al-Deeb school in de wijk Bethlehem die veertig leerlingen herbergt, staat  weer opnieuw onder de dreiging van afbraak. De school is al eens met de grond gelijk gemaakt, maar opnieuw hersteld in 2017.

Gebed

Eeuwige, wij brengen deze jonge kinderen en hun families uit de wijk Bethlehem voor uw aangezicht, nu opnieuw hun school dreigt afgebroken te worden. Wij bidden dat de internationale organisaties de Israëlische regering zal uitdagen het plan om de school met de grond gelijk te maken te laten vallen en zich zal inzetten voor de opbouw ervan.

Eeuwige, in uw ontferming…..hoor ons gebed 

 

Er is een zojuist een rapport uitgegeven door Euro-Med-Monitor met de titel: ’Can’t even be a widow’.

Het is gebaseerd op interviews met familieleden van verdwenen Palestijnse migranten en asielzoekers die probeerden de Gaza streek te ontvluchten. Sommige zeer verdrietige familieleden zijn in contact gekomen met bendes die zeggen informatie te hebben over de vermiste mensen en die grote sommen geld vragen om due informatie vrij te geven.

Gebed

Eeuwige, de onbarmhartige blokkade van Gaza heeft er toe geleid dat vele Palestijnen  hun leven riskeren om te vluchten.

Wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische blokkade die er toe leidt dat Palestijnen die werkeloos zijn en in armoede leven, hen tot wanhoop drijft.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vorige week verwelkomde Paus Franciscus de Palestijnse Commissie voor Interreligieuze Dialoog in het Vaticaan. De delegatie richtte zich op de spirituele betekenis van Jeruzalem. De Paus gaf uitdrukking aan zijn hoop dat de stad een plaats zou blijven van ontmoeting en symbool voor samenleven in vrede voor joden, christenen en moslims.

Gebed 

Eeuwige, wij weten dat Jezus weende over Jeruzalem.  Wij horen de echo van het gebed van Paus Franciscus:

‘Hoeveel mannen en vrouwen, joden, christenen en moslims wenen nú dagelijks over Jeruzalem? Soms zijn we tot tranen toe bewogen als we aan de heilige stad denken, want zij is als een moeder wiens hart geen vrede kent om het het lijden van haar kinderen.’

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden we voor de landen Denemarken, de Faro eilanden, Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.