Wave of Prayers

 

 

Volgende week houdt Kumi Now zich bezig met het lot van Palestijnse kinderen die gevangen zitten in Israëlische gevangenissen. Veel kinderen zijn door de bezetting getraumatiseerd, o.a. door de nachtelijke arrestaties waarbij met veel geweld kinderen uit hun bed worden gehaald en meegenomen terwijl ze er getuige van zijn dat hun ouders in paniek zijn om de gewelddadige scheiding van hun kinderen, zonder te weten wat hun lot zal zijn, of zij hen weer zullen zien en hoe.  Daarnaast is er sprake van misbruik tijdens hun detentie, meestal zonder een voorafgaand proces met een advocaat.

Als Palestijnen op 5 april de Dag voor Kinderen gedenken,  zal deze afschuwelijke realiteit ook in hun hart zijn. 

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de internationale regeringen en organisaties een einde kunnen maken aan deze verschrikkelijke werkelijkheid.

Deze komt aan het licht door  de Israëlische bezetting die al meer dan tientallen jaren duurt, waarin steeds vaker en steeds bruter de rechten van kinderen worden geschonden. 

Eeuwige, in uw genade, …..hoor ons gebed

 

 

 

Met groot verdriet delen wij met u het droevige nieuws dat dat Father Robert Assaly is overleden. Hij overleed op zondagmorgen 26 maart j.l.  Zijn vrouw Nancy, stuurde ons een boodschap waarin zij schrijft: ‘Robert is gestorven en hoeft niet langer te lijden. Hij rust nu in vrede’. Father Robert laat zijn vrouw Nancy en zijn kinderen Kristy, Ben, Justin, Bishara, Janan en Fedi achter, maar ook broers en zussen en zijn moeder Gloria, naast alle ontelbare vrienden en collega’s. Hij zal erg gemist worden bij Sabeel en CFOS vanwege zijn lange staat van dienst en de vele uren die hij toegewijd besteedde aan de (vrienden van) Sabeel. Zijn betrokkenheid en passie waren van uitzonderlijk belang en voor velen was hij een dierbare vriend. 

Rust in vrede, Father Robert.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het leven en getuigenis van vader Robert Assaly.

Wij bidden voor zijn familie en dierbaren nu zij rouwen om zijn verlies. Hij  vroeg ons altijd om voor de zieken te bidden, met name voor diegenen die geen toegang hadden tot de medische zorg en ook voor diegenen die ziek waren zonder familie of vrienden.

Eeuwige, troost ons allemaal met uw Geest; wij zijn verdrietig en van streek.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

Deze week vieren de kerken van Palestina en over de gehele wereld het feest van de Annunciatie, de aankondiging van de engel aan Maria over de geboorte van haar kind, precies negen maanden voor het feest van Kerstmis. Wij denken dan aan die jonge ontvankelijke vrouw die ja zei.

Gebed 

Eeuwige, wij danken U omdat U zoveel van de wereld hield dat U uw zoon naar ons stuurde om ons te redden.

Wij danken U voor het ja- woord van Maria op de roep tot het moederschap van uw kind.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

 

Een onafhankelijke commissie voor Veiligheid van de Verenigde Naties in Genève rondde vorige week een tweede serie openbare hoorzittingen af. Deze hoorzittingen onderzochten in Israël en de Palestijnse bezette gebieden tegen activisten, advocaten en journalisten, die opkomen voor  mensenrechten. Onder anderen collega’s en relaties van Al Jazeera journaliste Shireen Abu Akleh leverden bewijsmateriaal aan voor de oorzaak van haar dood. Hun bevindingen zullen aangeboden worden aan het Human Rights Council in juni 2023.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de Verenigde Naties het geweld onder Israëlische bezetting gericht tegen Palestijnen, aan het licht brengen. Wij vragen dat de internationale gemeenschap handelt naar hun bevindingen dat de Israëlische overheid hiervoor verantwoordelijk is. Wij bidden om bescherming voor het Palestijnse volk door die overheid.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Op maandag 20 maart werd het Armeense Genocide Kruispunt in Haifa geopend. De burgemeester van Haifa en de Armeense ambassadeur in Israël kwamen samen met vertegenwoordigers van het Armeense Patriarchaat van Jeruzalem en leden van de Armeense gemeenschap om deze massamoord van hun voorouders in 1915 te herdenken.

Gebed

Eeuwige, God van recht en waarheid, wij bidden voor het Armeense volk dat lijdt aan  de genocide en verbanning van hun volk. Dat zij zich in hun lijden verbonden voelen met andere volken die onderdrukt zijn geweest… en dat zij onuitblusbare hoop houden om verder te kunnen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Twee joodse extremisten vielen op zondag 19 maart, terwijl er een dienst gehouden werd door de aartsbisschop Joachim van de de Grieks Orthodoxe kerk, de tombe van de Maagd Maria binnen. Een van hen had een ijzeren staaf in zijn hand en zij begonnen heilige objecten kapot te slaan. Zij vielen ook een van de priesters aan die de bisschop assisteerde. Zij werden door kerkgangers tegengehouden die ze vast hielden totdat de politie kwam.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat alle aanvallen door joodse extremisten gedaan op heilige plaatsen waar christenen en moslims samenkomen, nauwkeurig worden onderzocht en veroordeeld. 

Wij vragen dat de Israëlische overheid  ‘heilige plaatsen’  beschermt en een einde maakt aan provocaties.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Gebed

Samen met de wereldraad van Kerken bidden wij voor landen Tsjechië, Polen en Slovakije.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.