Wave of Prayers

donderdag 20 april 

 

Kumi Now van deze week zal zich richten op de Nation-State Law die op 1 mei 2018 in de Knesset is aangenomen.

 

Kumi Now van de volgende week kijkt naar de dreiging van censuur en geweld waarmee Palestijnse journalisten worden geconfronteerd.

De Werelddag van de persvrijheid wordt namelijk herdacht op maandag 3 mei.

Heer, we bidden voor de Palestijns-Arabische en andere niet-Joodse burgers van Israël, die een vijfde van de bevolking uitmaken en toch niet dezelfde rechten genieten als Joodse burgers.

In uw genade… verhoor onze gebeden.

 

Opnieuw vierden Palestijnse christenen de Opstanding volgens de oosterse kalender in de stad van de Opstanding, Jeruzalem. Kaarsen werden aangestoken, kerkklokken werden geluid en koren zongen Halleluja terwijl verkennersgroepen vrolijke muziek speelden. De wegblokkades en militaire controleposten weerhielden  veel gelovigen ervan om de stad Jeruzalem en de kerk van de Opstanding te bereiken. Deze beperkingen slaagden er niet in om het goede nieuws dat het graf leeg is en dat onze Heer het kwaad en de dood heeft overwonnen om zich vanuit Jeruzalem naar de rest van de wereld te verspreiden, tegen te houden.

Heer, wij blijven ons Palestijnse volk, dat de genade nodig heeft van Israëlische functionarissen en militairen toestemming te krijgen om Jeruzalem te bereiken en te aanbidden in onze gebeden gedenken. We zijn dankbaar voor alle trouwe en dappere leden van onze gemeenschap die urenlang koppig en met kaarsen in hun handen bij checkpoints en wegversperringen, wachten op uw licht om hen te bereiken. Mogen de woorden “Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen” weerklinken tot in de eeuwigheid en in elke uithoek van deze wereld.

In uw genade….

 

In de afgelopen 17 jaar hebben de Israëlische autoriteiten die de Westelijke Jordaanoever bezetten, Assem Khater, uit een dorp in de buurt van Nablus, verboden om iets te verbeteren aan het huis dat hij op eigen grond voltooide toen hij 21 was. Hij erfde het op legale wijze van zijn familie. Khater wil niets liever dan een hek om zijn tuin bouwen, om te voorkomen dat zijn drie kinderen tijdens het spelen 4 meter naar beneden in de aangrenzende vallei vallen. Heer, we blijven bidden voor uw geest om ons volk, vooral onze kinderen, onze huizen en ons land te beschermen tegen het onrechtvaardige beleid van de Israëlische bezettingsmacht. Help ons om te blijven werken voor gerechtigheid en vrede en open de ogen van onze onderdrukkers voor de onrechtvaardige acties die ze koppig blijven uitvoeren. Versterk onze vastberadenheid en veerkracht en laat uw geest ons troosten.

In uw genade…

 

Israël is van plan om aan Palestijnse families te verbieden een gezamenlijke Joods-Arabische herdenkingsdagceremonie bij te wonen. Israël negeert daarmee uitspraken van het Israëlische Hooggerechtshof.

Heer, wij danken voor de moed en het werk van de nabestaanden in Palestijnse en Israëlische families die erop staan samen te werken om een einde te maken aan de Israëlische bezetting en het geweld. We danken voor de duizenden, zowel lokaal als internationaal, die deze organisatie steunen en helpen hun verhalen te delen.

In uw genade…

 

Afgelopen maart weigerde de Palestijnse Autoriteit de registratie te verlengen van een gerespecteerde Palestijnse juridische organisatie: Juristen voor recht die door de PA op de Westelijke Jordaanoever vastgehouden Palestijnen vertegenwoordigt. In juli 2022 dienden Human Rights Watch en Juristen voor recht parallelle rapporten in bij het Comité van de Verenigde Naties tegen foltering, voorafgaand aan de herziening van Palestina.

Heer, we danken iedereen die zich inzet voor de verdediging van de mensenrechten over de hele wereld, ongeacht de identiteit van het slachtoffer of de dader. Moge het hele maatschappelijk middenveld solidair zijn met Lawyers for Justice en alle mensenrechtenschendingen in Palestina aan de kaak stellen. 

In uw genade…

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de onrustige landen Wit-Rusland, Moldavië, Rusland en Oekraïne.

In uw genade, hoor ons gebed. 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.