Wave of prayer 3 maart 2022

 

 

Het Vrouwen Voetbalteam “Diyar” uit Bethlehem  heeft het Nationale Kampioenschap voor het vierde achtereenvolgende jaar gewonnen.

Gebed 

Eeuwige, wij danken U voor het enthousiasme en de toewijding  van de vrouwen uit Bethlehem. Zij waren vastbesloten te trainen en uit te blinken in de sport die ze kozen.                     

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed. 

 

Op woensdag 3 maart zal een groep  mensen in  Zuid Afrika en de VS een serie over VASTEN beginnen. In deze serie zal aandacht worden gevraagd voor de spiritualiteit van Aartsbisschop Desmond Tutu. 

Gebed 

Eeuwige , wij hopen dat het bestuderen van één man, die onafgebroken werkte voor vrede en recht in een tijd van onderdrukking, een inspiratie zal zijn voor velen overal ter wereld.                    

Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.  

 

Op woensdag 22 februari werd een 14-jarige jongen beschoten en gedood door Israëlische soldaten in bezet gebied op de West Bank in de buurt van Bethlehem. De militairen beschuldigden hem van het gooien van Molotovcocktails naar passerende auto’s. Hij werd in de borst geschoten. 

Gebed 

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Mohammed nu zij treuren over zijn vroegtijdige dood. Wij bidden dat de Israëlische  soldaten stoppen met onrechtmatige moorden, vooral tegen Palestijnse kinderen.                                                                                                                                                  

Eeuwige, in Uw genade,. . . . . hoor ons gebed.

 

Op dinsdag 22 februari heeft de rechtbank van Jeruzalem een tijdelijke stop geboden aan het verdrijven van de familie Salem uit hun huis  in Sheikh Jarrah.  

Gebed

Eeuwige, wij blijven voor de familie Salem bidden en ook voor de andere Palestijnse families in  de gebieden Sheikh Jarrah en Silvan in Oost Jerzalem. Zij worden bedreigd uit hun huis gezet te worden om  plaats te maken voor illegale Israëlische kolonisten.                                                                                    

Eeuwige, in Uw genade,,. . . . . . . . .hoor ons gebed.

 

Videobeelden van de mishandeling door de Israëlische politie heeft woede veroorzaakt. Op maandag 21 februari   werd de Palestijnse jongeman, Muhammad al-Ajlouni,  die lijdt aan het syndroom van Down, door de Israëlische politie mishandeld. Op maandag 21 februari voegde  Muhammad zich bij een groep mensen die protesteerden  in de wijk Sheikh Jarrah. Toen soldaten probeerden hem tegen te houden werd Muhammad bang. De volgende dag ging een Israëlische politie officier  naar  Muhammads familie om excuses aan te bieden voor deze  ruwe behandeling. Deze politie officier zei dat de politie tot taak heeft mensen “die een speciale behandeling nodig  hebben ” te beschermen.

Gebed                                                                                                                                                                           

Eeuwige,  wij bidden dat Muhammad snel over het trauma dat hij moest meemaken, heen komt.  Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten  medelijden en begrip tonen als zij kwetsbare mensen  tegen komen die onder hun zorg vallen, inclusief kinderen en allen die speciale zorg nodig hebben.                                        Eeuwige, in Uw genade . . . . hoor ons gebed.

 

Op donderdag 24 februari publiceerde B’Tselem de volledigegetuigeverklaringen van de Palestijnen die door aanvallen van kolonisten werden getroffen toen zij, gedurende vier dagen ( 21  – 24 februari) in het gebied van Nablus en Ramallah reden. De kolonisten beschadigden passerende Palestijnse voertuigen door grote stenen door  de voorruit te gooien. Daarbij raakten drie Palestijnen gewond en werd een bestuurder verminkt voor de rest van zijn leven. 

Gebed 

De mate van het geweld in het bezette West Bank-gebied heeft een zorgwekkend niveau bereikt. De Palestijnen leven in angst als zij onderweg zijn voor familiebezoek of voor alledaagse bezigheden.  De kolonisten die deze “misdaden” begaan blijken aan opsporing of bestraffing te ontsnappen. Wij bidden om een eind aan het kolonistengeweld dat door de Israëlische autoriteiten toegestaan lijkt te worden.                                                                                                                 Eeuwige, in Uw genade  . . . . . . . . hoor ons gebed.  

 

B’Tselem heeft ook aandacht besteed aan het rumoer dat ontstond na de sluiting door Israëlische militairen van het dorp Deir Nizam in het District Ramallah. Deze sluiting duurde een periode van 50 dagen in december en januari. De sluiting vond plaats onder het voorwendsel dat gezocht werd naar Palestijnse kinderen die stenen gegooid zouden hebben naar de auto’s van kolonisten. Het leger opende een checkpoint om elke beweging  naar binnen en naar buiten in het dorp te controleren, ze patrouilleerden in het dorp en zetten inwoners vast als een vorm van collectieve straf. 

Gebed 

Eeuwige, het lijkt onbestaanbaar dat de Israëlische autoriteiten bereid zijn internationale wetten te breken door collectieve straffen uit te vaardigen om mogelijke incidenten te onderzoeken van stenen gooiende Palestijnse kinderen. En dit, terwijl zij niet in beweging komen om Israëlische  kolonisten te straffen die duidelijke verwondingen en schade bij Palestijnen teweeg brachten. Wij bidden om een eind  aan de Israëlische bezetting waaronder zoveel mensen  in de bezette Palestijnse gebieden lijden.                                                                                                                                                                  

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.  

 

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de kerken van België, Luxemburg en Nederland.                                                                                                   Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed    

 

                                                                                                                                    

Dit delen: