donderdag 25 mei

De Kumi Nu online bijeenkomst van deze week was gericht op de Palestijnse wijze van werken aan het behoud van hun cultuur en geschiedenis.

Op dinsdag 30 mei is het onderwerp: het hoge aantal kinderdoden in Palestina. Defence for Children International Palestine volgt deze dodelijke slachtoffers en registreert de kinderen die door Israëlisch militair optreden gewond worden.

Moge het Palestijnse volk kracht vinden in zijn geshiedenis, puttend uit de wijsheid en veerkracht van z’n voorouders. Moge hun cultureel erfgoed dienen als bron van inspiratie, eenheid en veerkracht in het licht van uitdagingen en tegenspoed.

De Israëlische bezettingstroepen hebben met scherp geschoten en traangas gebruikt tegen Palestijnen die deelnamen aan een demonstratie aan de oostgrens van de belegerde Gazastrook met Israël, waarbij verschillende Palestijnen gewond raakten. De demonstratie vond plaats op hetzelfde moment dat extreemrechtse Israëli’s een zogenaamde ‘vlaggenmars’ hielden in de oude stad van bezet Oost-Jeruzalem.

Bron van gerechtigheid en barmhartigheid, ondanks onrecht en onderdrukking wenden we ons met bezwaard hart tot U, op zoek naar troost en kracht. We verheffen onze stem terwijl de kreten van ons volk weerklinken door ons bezette land Palestina. Wij komen voor U, Alwetende en Alziende, om te smeken om Uw goddelijke tussenkomst en leiding om een ​​einde te maken aan de Israëlische bezetting.

Op 18 mei organiseerde Sabeel in Jerusalem onder leiding van zuster Ghada van de Rozenkranszusters ​​een bijbelstudie over de lezing van Jezus die verscheen aan de twee discipelen in Emmaüs. De studie had tot doel het begrip van de deelnemers over ontmoeting, openbaring en gastvrijheid te verdiepen. De interactieve en inclusieve studie leidde tot boeiende discussies en persoonlijke reflecties, waardoor de aanwezigen geestelijk werden opgetild en geïnspireerd. Het evenement bood met succes een ruimte voor gemeenschappelijke reflectie en geloofsgroei.

Wij erkennen en eren de wijsheid en het leiderschap van vrouwen, die ons verheffen en inspireren met hun diepe begrip van de Schrift en hun inzet voor het bevorderen van spirituele groei. Mogen deze bijeenkomsten vrouwen blijven versterken, hun spirituele groei voeden en hen in staat stellen katalysatoren te zijn voor positieve verandering. Geef ons de kracht om ruimtes te creëren waar de stem van vrouwen klinkt, waar hun inzichten worden gewaardeerd en waar hun unieke bijdragen ons begrip van uw leringen verrijken.

Op vrijdag 19 mei organiseerde Sabeel, in samenwerking met de Bethlehem University, een eendaagse workshop gericht op het verbeteren van de vaardigheden en capaciteiten van begeleiders van bijbelstudiegroepen. Het evenement bracht 17 leiders samen die actief deelnemen aan het leiden van Bijbelstudiegroepen. De eendaagse workshop behandelde een reeks onderwerpen die cruciaal zijn voor het faciliteren van boeiende en transformerende bijbelstudies. Die omvatten praktische oefeningen, groepsdiscussies en begeleiding door ervaren mensen. De aanwezigen kregen de kans om hun eigen ervaringen te delen, van elkaar te leren en zich inzichten en strategieën eigen te maken.

Goddelijke Schepper, we komen nederig voor U, vervuld van dankbaarheid en ontzag, om te danken voor de toegewijde vrouwelijke en jonge leiders die zich onvermoeibaar inzetten voor het verspreiden van de boodschap van gerechtigheid en bevrijding van het Evangelie in Palestina. Moge Uw goddelijke aanwezigheid deze leiders op hun weg leiden en beschermen. Omring ze met Uw liefde, troost en kracht, bescherm hen tegen ontmoediging en stel ze in staat om te volharden, zelfs in tijden van tegenspoed.

Voor het eerst werd een symposium ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Nakba gehouden op het hoofdkantoor van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) in Parijs. Het symposium werd door de Arabische groep van UNESCO in samenwerking met de permanente delegatie van de staat Palestina georganiseerd, waarin twee resoluties ten gunste van Palestina werden aangenomen.

Liefdevolle en meelevende Schepper, We komen samen in gebed, verenigd in onze harten, om allen die solidair zijn met het Palestijnse volk. We zijn dankbaar voor de individuen en groepen die zich onvermoeibaar inzetten voor de toepassing van het internationaal recht en het behoud van de mensenrechten in Palestina.

We bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen van de eilanden in de Indische Oceaan: de Comoren, Madagaskar, de Malediven, Mauritius en de Seychellen.

Heer, in uw genade… Hoor onze gebeden

Dit delen: