Wave of Prayers

 

donderdag 1 juni 

 

In de volgende week houdt Kumi Now, ook in het kader van  de Wereld Milieu Dag, zich bezig met de verschrikkelijke gevolgen van  de Israëlische bezetting  voor het milieu. Illegale Israëlische nederzettingen, militaire zones, de apartheids- muur, het dumpen van industriële afval, het verleggen van waterbronnen zijn de laatste 70 jaar onderdeel geweest van de exploitatie van Palestina door de Israëlische autoriteiten.

Eeuwige, wij roepen tot U om de schade aan het milieu als gevolg van de Israëlische bezetting.

Wij bidden dat er een einde komt aan de bezetting, aan deze verwoesting en aan het geweld tegen Palestijnen. 

 

Op vrijdag 2 juli zal emeritus Patriarch Michel Sabbah een discussie leiden bij  een openbaar forum aan de Dat al Kalimeh universiteit van Bethlehem over de vraag naar een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Wij danken voor Patriarch Sabbah en zijn tomeloze inzet voor recht en vrede in Palestina. Wij bidden om een grondig verstaan van en inzicht in het oplossen van het conflict en om kracht door de Heilige Geest tot het delen van wijsheid en het brengen van hoop.

 

In de vorige week gaven  het  BADIL Resource Centre en Kairos Palestina een online presentatie van een gezamenlijk document: ‘Palestinian Christians-  ongoing forcible displacement and dispossession.’  Dit document is een vervolg op de eerste gezamenlijke studie die in 2012 werd gepubliceerd.

Gij zijt onze krachtbron en schild. Wij roepen het uit nu meer en meer Palestijnen hun huizen en land verliezen. De situatie is verschrikkelijk. Wij bidden dat uw kerk over de hele wereld wakker wordt en ons ondersteunt door te spreken. 

  

Vorige week organiseerde Sabeel in samenwerking met de Universiteit van Bethlehem een workshop om jonge leiders uit Grieks Orthodoxe, de Melkitische, de Arabisch Katholieke, de Armeense  en de Syrisch Orthodoxe kerken te trainen in leiderschap.

Wij danken voor de jonge Palestijnse leiders van verschillende denominaties die de kans krijgen om bij deze gelegenheid elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen.

Wij bidden dat zij vrienden met elkaar worden, culturele barrières overstijgen en hun horizon verbreden.

 

 

Shadi Khoury was op zondag 21 mei aanwezig bij zijn gerechtelijk verhoor. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij heeft meegedaan aan een demonstratie op 22 oktober 2022 en hij ontkent dat. De eerste getuige was Bara, een vijftien jaar oude Palestijnse jongen. Hij verraste het hof door te zeggen dat hij Shadi niet kende en trok zijn vorige getuigenis in door te zeggen dat deze onder dwang van de politie tot stand was gekomen.

De volgende zitting van het gerechtshof is op 23 oktober en Shadi zal onder huisarrest blijven. 

Wij danken voor Shadi en zijn familie en de moed van Bara om zijn onjuiste getuigenis in te trekken.

Wij bidden om geduld en veerkracht voor Shadi nu hij door een lange periode van huisarrest heen moet.

 

Wij bidden voor alle Palestijnse leerlingen die bezig zijn hun Tawjihi of Generale Middelbare School af te ronden en die hopen te slagen voor hun examens.

Velen hebben de laatste maanden hard gestudeerd. Wij bidden dat zij hun examens goed zullen maken. 

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Angola en Mozambique.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.