Wave of Prayers

 

In de volgende week besteedt Kumi Now aandacht aan Israël als atoommacht. Israël  ontkent noch bekent atoomwapens te bezitten, maar men neemt aan dat het land 80- 90 atoomkoppen heeft. Het land heeft het Non Proliferatie Verdrag niet ondertekend en heeft nooit toegestaan dat het International Atomic Energy Agency zijn nucleaire productie zou controleren.

Wij weten hoe krachtig nucleaire wapens zijn en hoeveel verwoesting zij ontketenen in deze wereld. Wij bidden dat Israël toestaat zijn nucleaire industrie te laten controleren en de internationale afspraken te ondertekenen om de productie af te remmen.

 

Het Israëlische leger heeft op 2 juni vastgesteld dat de soldaat die de tweejarige Mohammad Tamini in Nabi Saleh  fataal verwondde, niet gestraft zal worden Datzelfde geldt voor de soldaten die de

 

 

 

 

 

78 jarige Palestijns-Amerikaanse Omar Asad hebben vastgebonden en gekneveld op een tijdelijk checkpoint op de bezette West Bank in januari 2022. Omar leed aan een hartkwaal die vooral optrad bij stress door fysiek geweld. De Israëlische soldaten die hem gevangen hielden, hebben hem, toen hij nergens meer op reageerde,  achtergelaten een bouwplaats. Zij dachten dat hij in slaap gevallen was.

Wij bidden voor de families van Mohammad en Omar nu zij rouwen om de gewelddadige dood van deze twee. Wij vragen aan de Ene: ‘erbarm U over deze Palestijnse families en over de vele anderen wie hetzelfde lot overkomt, terwijl zij weten dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor alle verdriet geen consequenties ondervinden van de misdaden die zij hebben gepleegd.

 

De United Nations Relief Works Agency (UNRWA) doet z’n  uiterste best om het mandaat dat zij hebben -dienst te verlenen aan 5.9 miljoen Palestijnse vluchtelingen in Gaza, de West-Bank, Jordanië en Libanon –  ook uit te voeren. Daling van het aantal donoren en toenemende kosten zorgen er voor dat het bureau in een crisis terecht komt. Teams van stafleden zijn na een staking van een dag weer naar hun werk teruggekeerd.

Wij roepen het uit in ons gebed tot God als we zien hoe de wereld wegkijkt van de crisis waardoor meer en meer Palestijnen geboren worden en sterven als vluchteling.  Wij bidden dat er een einde komt aan de hun opgelegde beperkingen door opsluiting.

 

Veel kinderen in Gaza zijn volgens het rapport van Save the Children getraumatiseerd. Al 18 jaar hebben zij tijdens  15 militaire operaties Israëlische bombardementen en andere aanvallen meegemaakt. Duizenden mensen zijn gedood in deze enclave en er is geen ontsnapping mogelijk. Kinderen maken in Gaza ongeveer de helft van het bewonersaantal uit en velen van hen ervaren enorme angsten met langdurige psychische problemen als gevolg. 

God, de levens van kinderen in Gaza worden aangetast door armoede, oorlog en trauma’s.

Wij bidden dat er een einde komt aan dit lijden en dat de inhumane blokkade van de Gaza strook eindigt.

 

Wekelijks worden er protesten gehouden door de Armeense gemeenschap in Jeruzalem vanwege geheime voornemens tot verkoop van land door  de Patriarch Aartsbisshop Manougian aan Israëlische investeerders in Oost-Jeruzalem. 

Het gaat om ongeveer 20%  van de Armeense buurt van de Oude Stad en dat zou resulteren in het verlies van bezittingen van vele duizenden Armeense christenen die in deze wijk wonen.  De Palestijnse Autoriteit en de Jordaanse regering zijn tussenbeide gekomen om dit omstreden contract te voorkomen en de Armeense gemeenschap te beschermen.

Wij bidden dat geheime overeenkomsten over Armeens land niet door zullen gaan. Wij bidden dat pogingen om christenen en moslims uit de Oude Stad te verdrijven worden tegengehouden; dat Jeruzalem een stad mag zijn waar christenen, joden en moslims in hun eigenheid, in wederzijds respect en liefde mogen samenleven en wonen. 

 

Vorige week kondigde de Russische ambassade in Israël aan dat zij een bijkantoor voor consulaire ondersteuning in West Jeruzalem wil bouwen. Ongeveer 15% van de bevolking van Israël bestaat uit immigranten uit de voormalige Sovjet Unie. Israël verwelkomde deze aankondiging nu het er op uit is om het aantal buitenlandse missies in West Jeruzalen te vergroten in de hoop dat andere landen deze stad als hoofdstad zullen erkennen.

Wij bidden dat internationale leiders zich zullen bedenken voordat zij buitenlandse missies of ambassades in West-Jeruzalem zullen openen, waarbij de opvatting dat West-Jeruzalem de hoofdstad van Israël is wordt ondersteund en zo het toekomstig vredesproces met de Palestijnen teniet wordt gedaan.

 

Sabeel ontmoet binnenkort een partnerorganisatie om een eenjarig Palestijns educatie project te evalueren. Deze organisatie deed hetzelfde in 2018 en stuurde de bevindingen aan het Palestijns ministerie van onderwijs. 

Dit nieuwe project zal de inclusiviteit van het curriculum evalueren en voorstellen doen die onderwijs instellingen bij elkaar kan brengen in wederzijds respect.

Eeuwige God, uw Zoon Jezus uit Nazareth kwam op deze aarde om ons allen een vol leven te schenken. Wij bidden dat diegenen die het Palestijns onderwijs curriculum  met het doel jonge mensen van verschillende achtergonden bijelkaar te brengen willen verbeteren, gesteund worden door uw genade.

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Malawi en Zambia

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.