Wave of Prayers

 

29 juni 2023

 

In deze week merkte Kumi Now Israël als een kernmacht aan. Aanstaande dinsdag markeert de helft van de Kumi Now-kalender. Het geeft ons de gelegenheid om de balans op te maken en terug te kijken op de onderwerpen die in de eerste helft van het jaar onder verwijzing naar de Kumi Now kalender op de website zijn behandeld.

Wij  danken voor het trouwe doorzettingsvermogen van degenen die doorgaan met het uitdagen van het onrecht dat de Palestijnen ondergaan terwijl ze onder de Israëlische bezetting leven. Mogen ze het licht van Gods’ aanwezigheid kennen terwijl ze onderdrukking proberen te bestrijden met geweldloze middelen.

 

Op vrijdag 23 juni sprak de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties, Volker Türk, zich uit over de Israëlische inval in het vluchtelingenkamp Jenin op maandagavond. Hij verklaarde dat ‘het geweld uit de hand dreigt te lopen, aangewakkerd door scherpe politieke retoriek en escalatie van het gebruik van geavanceerde militaire wapens door Israël’,  negentig ernstig gewond.

Wij bidden dat de Israëlische regering acht slaat op de waarschuwingen van de Verenigde Naties, en dat zij deze militaire invallen en het gebruik van zware wapens zullen verminderen. Dit alles veroorzaakt vele doden en gewonden.

 

Een dag na de dodelijke inval in Jenin schoten Palestijnen als vergelding vier Israëlische kolonisten dood bij een benzine station dichtbij Nablus. Enkele uren na dit incident namen Israëlische kolonisten op eigen gezag wraak door Palestijnse steden aan te vallen en bezittingen en auto’s te vernielen.

De Israëlische autoriteiten reageerden traag op deze aanvallen en er was inmiddels grote schade aangericht aan Palestijnse eigendommen. Ook Palestijnse inwoners werden geterroriseerd, waaronder een Palestijn Omar Qattin die gedood werd door Israëlisch vuur.   

Wij bidden voor de familie en voor de vrienden van Omar die overleed tijdens deze gewelddadige  aanval. 

Wij roepen tot God nu er steeds meer wraak wordt genomen door Palestijnen en Israëli’s, wat nog meer geweld met zich meebrengt. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten en de illegale Israëlische kolonisten stoppen met het geweld op de West Bank.

 

Eid al-Adha is het meest belangrijke feest van de Moslims en het wordt in Palestina tijdens enkele dagen gevierd, te beginnen op dinsdag 27 juni.

Een van de belangrijke tradities van dit feest is voedsel, geld en kleren te geven aan de armen.

Wij bidden voor de moslims die met hun familie en vrienden samenkomen om dit feest te vieren. Wij zijn dankbaar voor hun zorg die zij besteden aan de minder bedeelden in hun midden.

 

Een vijftien jarige Palestijnse tiener, Sadil Ghassen Turkman was op maandagnacht betrokken bij een Israëlische aanval in Jenin. Gedurende deze aanval werd zij ernstig gewond toen zij door een Israëlische soldaat door het hoofd werd geschoten.

Zij overleed twee dagen later. Wat een verdriet!

Wij bidden voor allen die rouwen om de gewelddadige en vroegtijdige dood van Sadil. Maar wij bidden ook voor allen die rouwen om de dood van andere Palestijnen. Dat er een einde komt aan deze veelvuldige invallen, die door de Israëlische regering gepresenteerd worden als ‘het handhaven van de wet en orde.’ 

 

Op zondag 18 juni verschenen honderden mensen in de stad Haifa om te demonstreren tegen de aanvallen door Israëlische extremisten gericht op de St. Elias Kerk en het klooster.

De religieuze extremisten drongen de kerk binnen,  baden luidkeels en zeiden dat zij het recht hadden daar te zijn omdat er in de binnenplaats een graftombe is van een Jood zou zijn.

Zij werden door een jonge christen uit Haifa de kerk uitgezet. De politie ondernam geen actie tegen de extremisten maar arresteerde en ondervroeg wel de jongeman in  de veronderstelling dat hij de religieuze extremisten had aangevallen.

Inwoners van Haifa, christelijke en islamitische voorgangers en hun parochies protesteerden gezamenlijk.

Wij zijn zeer bedroefd om de herhaalde aanvallen van Joodse extremisten op voor christenen en moslims heilige plaatsen in het hele Heilige Land. 

Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten de heiligheid van deze religieuze plaatsen respecteren en stoppen met hun steun aan extremisten die deze plekken als profaan beschouwen.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Kenia en Tanzania.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.