Wave of Prayers

6 juli 

In de volgende week wordt de datum, 9 juli 2005, waarop de Palestijnse Boycott, Divestment (desinvesteren) en Sanctions Movement is gestart, gememoreerd. Deze beweging wil het publiek informeren over de wijze waarop internationale coöperaties profiteren van hun steun aan de Israëlische bezetting. Dat gebeurt op verschillende manieren, zoals ondersteuning aan de constructie van illegale nederzettingen op de West Bank.

Wij bidden dat meer en meer mensen en bedrijven stoppen met investeren in bedrijven van wie de producten en diensten gebruikt worden om rechten van Palestijnen en internationaal recht te schenden.

 

Kjartan Ruset, een Noorse advocaat eerlijke vrede tussen Palestijnen en Israëliërs wilde dienen, is overleden. Nadat hij de oprichter van Sabeel, de Anglicaanse priester Naim Ateek had ontmoet, werd hij geïnspireerd om Vrienden van Sabeel in Noorwegen op te richten.

Wij danken God voor al het werk dat Kjartan in zijn land heeft verricht ten bate van de Palestijnen.

 

 

 

 

De vorige president van de Lutherse Wereld Federatie, bisschop Munib Younan, is geëerd met een doctoraat en heeft ‘the Order of the White Rose’ ontvangen in Helsinki, Finland.

Hij ontving deze beloning voor zijn werk als religieus leider maar ook voor zijn verdiensten ten bate van Palestijnse christenen. om zijn levenswerk te eren verscheen onlangs een verzameling  artikelen van de hand academici uit verschillende landen. 

Wij danken God voor de toewijding en tomeloze inzet van bisschop Younan voor de Palestijnse zaak en voor het doorzettingsvermogen waarmee hij vele jaren lang opriep tot recht en gerechtigheid voor Palestijnse christenen.

 

Op woensdag 28 juni werd het nieuwe boek van Jonathan Kuttab, getiteld ‘the Truth Shall Set You Free’ uitgegeven. De huidige directeur van Vrienden van Sabeel Noord- Amerika en tevens advocaat van Palestijnse mensenrechten schrijft over zijn persoonlijke reis,  begonnen met woede over onrecht die leidde tot grote betrokkenheid met en pleidooien voor vreedzame acties.

Wij bidden om leiding en ondersteuning bij het werk van Jonathan Kuttab en bij zijn werk voor Sabeel.

Wij danken voor zijn betrokkenheid bij rechtvaardige vrede in Palestina/Israël.

 

 

Wij zijn diep bedroefd om de dood van Maysoon Asadi Masri, een prominente Palestijnse schrijfster. Zij overleed op de leeftijd van 60 jaar; een hoogstaande vrouw in de wereld van de literatuur. Zij vertelde boeiend en had literaire visie. Zij ondersteunde schrijvers en artiesten door hun werk in lokale kranten en andere publicaties te bespreken.

Ook schreef zij artikelen voor Cornerstone.

Eeuwige, wij rouwen om de vroegtijdige dood van Maysoon. Dat zij moge rusten in vrede. Wij vieren haar geestelijke nalatenschap. Wij bidden dat zij vele jonge Palestijnse schrijvers zal inspireren. 

 

Op woensdag 21 juni, bereidden kennissen van de Ahmad familie in het dorp Turmus zich voor op een bruiloft. Een aantal van hen deed dat in een kamer op de binnenplaats van het huis van de familie. Plotseling  maakte de feestelijke stemming plaats voor hevige angst.  Meer dan 400 gewapende Israëlische kolonisten kwamen het dorp binnen, staken huizen en auto’s in brand, gooiden grote stenen naar de inwoners gooiden en bedreigden hen. Een jonge Palestijn en vader van twee jonge kinderen, Omar Qattin werd gedood. Jonge Palestijnen hielpen de Ahmad familie om te vluchten voor het gevaar, maar de schade aan hun huis was aanzienlijk. Het jonge stel trouwde op een later tijdstip, waar slechts een paar familieleden aanwezig waren.

‘Geen liederen, geen gezang, geen vreugde.’

Wij bidden voor de familie van Omar en in het bijzonder voor zijn vrouw en jonge kinderen, nu zij rouwen om zijn verlies. Wij bidden voor de familie Ahmed die hun bruiloft al zo lang voorbereidde, die door een inval van kolonisten omsloeg in een nachtmerrie. 

Wij bidden voor allen wier levens verwoest zijn door geweld dat steeds heviger wordt. 

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.