Wave of Prayers

27 juli

 

Volgende week zal Kumi Now kijken naar Israëls collectieve straffen jegens Palestijnen. De Vierde Geneefse Conventie verbiedt dit en toch past Israël deze vorm van bestraffing nog steeds toe zonder dat daar internationale veroordeling op volgt. De blokkade van Gaza, het slopen van huizen, gedwongen overdrachten, het beperken van toegangsvergunningen en nachtelijke invallen zijn allemaal routinemaatregelen die door Israëlische troepen tegen Palestijnen worden uitgevoerd. Een dergelijk discriminerend beleid wordt door Israël verdedigd als ‘noodzakelijk voor de veiligheid’. 

Wij  bidden dat internationale organisaties en individuen aandacht zullen geven aan collectieve straffen van Israël aan Palestijnen. 

Aljazeera’s recente documentaire, ‘Shooting the Messenger’, (19.7.23) behandelt hoe journalisten het doelwit zijn van het Israëlische leger. Sinds 2000 zijn meer dan 55 journalisten gedood en vele anderen ernstig gewond. Israël beweert dat zijn militairen zich in een situatie  van oorlog bevinden en beschermt de identiteit van Israëlische soldaten die mensen doden of gewonden veroorzaken. 

Wij bidden voor journalisten die hun leven riskeren riskeren om het geweld en onrecht te onthullen dat de Palestijnen onder de Israëlische bezetting lijden. Wij bidden dat elke schending van het internationale recht door het Israëlische leger grondig zal worden onderzocht door het Internationaal Strafhof en dat elke aanval op journalisten zal worden ontmaskerd en veroordeeld.

 

Bijna 90.000 studenten in de Palestijnse Gebieden, waaronder 5.200 studenten in Jeruzalem, vieren de uitslagen van Tawjihi of toelatingsexamens. Helaas viert niet elk Palestijns gezin feest, aangezien sommigen rouwen om de zes Tawjihi-studenten die dit jaar door het Israëlische leger zijn vermoord. De namen van de studenten: Mahmoud Al-Saadi, Mohammad Turkman, Majdi Arrawai, (allen uit Jenin) 

Wadi’ Abu Ramoz (uit Jeruzalem), Ahmed Daraghmeh, (uit Tubas) en Osama Adawi, (uit Hebron). 

Wij bidden voor de familie en vrienden van deze studenten die rouwen om hun jonge leven dat door de Israëlische bezetting werd afgebroken. Help ons in een tijd van vreugde ook  in heel Palestina de diepe droefheid van deze rouwende families te gedenken. 

 

 

Abt Nicodemus Schnabel

 

Vorige week werd Nikodemus Schnabel, abt in de orde van Benedictus van de abdij van Dormition in Jeruzalem, benaderd door een deurwaarder bij de Westelijke Muur met de mededeling dat hij het kruis dat hij over zijn gewaad draagt, moest verwijderen omdat ze het als ‘een provocatie’ beschouwde. Op dat moment begeleidde Schnabel de Duitse minister van Onderwijs naar een wachtende auto nadat ze de joodse heilige plaats had bezocht. Hij verklaarde dat dit incident symptomatisch was voor het groeiende aantal verbale en fysieke aanvallen dat hij onlangs in de stad had meegemaakt, en zei: “Ik word op straat geregeld bespuugd, verbaal aangevallen en weggeduwd’. In deze voor drie religies heilige stad blijken christenen, moslims en zelfs sommige joden niet meer welkom te zijn.

Wij bidden voor de heilige stad Jeruzalem nu we een donker klimaat van misbruik en gebrek aan respect zien aankomen. 

 

Op donderdag 20 juli braken twee gewapende Israëlische kolonisten in de Grieks-orthodoxe kerk in Jeruzalem binnen, legden dekens en bezittingen op de grond en kondigden aan dat ze daar zouden blijven. Toen ze door een kerkfunctionaris werden gevraagd om te vertrekken, werden ze beledigend en schreeuwden ze racistische beledigingen. De kerk is verwikkeld in juridische gevechten met organisaties van kolonisten die aanspraak maken op de plaats van de kerk.

Heer Jezus, wij roepen naar U terwijl we zien dat christelijke kerken in Jeruzalem regelmatig worden aangevallen terwijl de pogingen om christenen uit de stad te verdrijven toenemen. 

 

Het is nu meer dan een jaar geleden dat Shireen Abu Akleh, een Palestijns-Amerikaanse journalist, werd doodgeschoten tijdens een Israëlische militaire aanval op Jenin. Tientallen Amerikaanse mensenrechtenorganisaties dringen er nu bij het Congres op aan een wetsvoorstel goed te keuren dat eist dat het publiek rapporteert over de omstandigheden rond haar dood. Onafhankelijke experts die voor grote media werken, hebben allemaal geconcludeerd dat Shireen is neergeschoten door een Israëlische soldaat. Meer dan honderd leden van het Congres hebben opgeroepen tot een grondig door de VS geleid onderzoek dat ertoe leidt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Shireen, ter verantwoording worden geroepen.

Wij bidden om grondig onderzoek naar en rapportage van de omstandigheden rond de dood van Shireen vorig jaar. Wij bidden dat de Amerikaanse regering haar wettelijke en morele verplichtingen zal nakomen om ervoor te zorgen dat haar financiering aan de Israëlische regering geen mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen ondersteunt.

 

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen van Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda.

Heer, in uw genade, hoor ons gebed.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.