Wave of Prayers

 

 

Iedere week op donderdag komen in het kantoor van Sabeel Jeruzalem de mensen samen die daar op dat moment zijn: staf, gasten uit binnen en buitenland, leden van de plaatselijke kerken. Er wordt gezongen, er is een korte overdenking, vaak wordt er brood en wijn gedeeld en wordt er gezamenlijk geluncht. De gebeden van deze dag worden wereldwijd verspreid om te worden tot een Wave of Prayers.

Groepen uit binnen-en buitenland zijn altijd maar ook op deze momenten hartelijk welkom. Om logistieke redenen wordt het op prijs gesteld als u van te voren contact opneemt.

 

24 augustus

 

Volgende week, op 29 augustus, reflecteert Kumi Now op kunst als verzet. Kunst is altijd een krachtig kanaal geweest voor menselijke expressie, in staat grenzen te overstijgen, onderdrukking te trotseren en getuige te zijn van de strijd en ambities van individuen en gemeenschappen. In Palestina speelt kunst lange tijd een rol bij het geven van een stem aan de stemlozen en het verwoorden van de Palestijnse toestand. 

Goede God, wij zijn hier met een hart vol dankbaarheid voor de creativiteit en onwankelbare kracht van Palestijnse kunstenaars. We bidden voor meer artistieke inspanningen die dienen als baken van hoop en oproep tot actie, waardoor de wereld wordt gedwongen samen te staan voor  ondersteuning van gerechtigheid en de waardigheid van alle mensen. 

 

Op dinsdag 15 augustus vielen Israëlische troepen het vluchtelingenkamp Aqabat Jabr in de stad Jericho binnen en schoten de 16-jarige Qusay Al-Walaji en de 25-jarige Mohammed Nujoom neer. Al-Walaji en Nujoom stierven uiteindelijk aan hun verwondingen. Dit brengt het aantal Palestijnen dat dit jaar tot nu toe door Israëlische strijdkrachten is gedood op 216. 

Hemelse Vader, wij verheffen onze gebeden voor de families van Al-Walaji en Nujoom. Moge uw zachte troost en grenzeloze genade hen omringen in hun tijd van verdriet. Samen rouwen we om hun verlies en wij bidden dat de oorzaak van hun dood wordt aangepakt en geëlimineerd. 

 

 Op 7 augustus weigerde minister van Financiën Bezalel Smotrich 200 miljoen NIS (ongeveer 55 miljoen dollar) vrij te maken voor economische ontwikkeling in Palestijnse gemeenten in Israël. Bovendien kondigde Smotrich een vijfjarige bevriezing aan van de middelen ter waarde van honderden miljoenen dollars voor de ontwikkeling van Oost-Jeruzalem. Tegelijkertijd heeft Smotrich meer geld toegewezen aan de bouw van meer illegale nederzettingen. 

In een tijd van zorg en onzekerheid, op zoek naar leiding, wijsheid en mededogen zoeken wij u, onze Heer, Jezus Christus.  We bidden voor de Palestijnse gemeenschappen die rechtstreeks getroffen zullen worden door de recente acties van de Israëlische regering en we bidden tegen de uitbreiding van illegale nederzettingen. 

 

De afgelopen weken zijn in totaal dertien Palestijnse gevangenen voor onbepaalde tijd in hongerstaking gegaan. Dit is een protest tegen hun onrechtmatige administratieve detentie. Volgens B’Tselem is 2023 het jaar waarin de meeste Palestijnen sinds 2003 in administratieve detentie zitten.  

God die bevrijdt, wij bidden om kracht en gerechtigheid voor de 13 Palestijnse gevangenen die een hongerstaking van onbepaalde duur ingaan. We verheffen ze in onze gedachten en gebeden; hun moed is een bewijs van de onwankelbare toewijding aan gerechtigheid en vrijheid. 

 

Verheugd zijn wij met het nieuws dat ds. Dr. Naïm Ateek deze week vanuit de Verenigde Staten Palestina en Sabeel Jeruzalem bezoekt. Zijn nalatenschap als een van de grondleggers van Sabeel en als vader van de Palestijnse bevrijdingstheologie is van blijvende invloed op Palestijnen, internationals, de Palestijnse Theologie en op vele andere gebieden. Het land waar ds. Dr. Ateek vandaan komt, kijkt reikhalzend uit naar de terugkeer van een van zijn gewaardeerde zonen. 

Barmhartige God, we vragen om zegen op de reis van Naïm Ateek. Moge zijn reis veilig verlopen en zijn daden vervuld zijn van uw wijsheid. Moge de hereniging met familie, vrienden en het personeel van Sabeel nieuwe vreugde brengen en alle banden nieuwe betekenis geven.

 

 

Het beroemde Greenbelt Festival vindt plaats van 24 tot 27 augustus. Tijdens dit evenement zullen verschillende Palestijnse stemmen klinken en initiatieven aan het licht komen, zoals dat van Muna Nassar, een vertegenwoordiger van Sabeel-Kairos UK die voor duizenden bezoekers zal optreden.  Daarnaast zullen drie deelnemers van de recente Sabeel Young Adult-conferentie hun inzichten delen over hun betrokkenheid bij Sabeel en hun ervaringen met betrekking tot Palestina.

Schepper God, wij bidden voor Muna Nassar. Mogen haar woorden een brug zijn die harten verbindt en  diepere betrokkenheid brengt bij de strijd van de Palestijnse gemeenschap. Zegen alle betrokkenen bij Sabeel-Kairos in het Verenigd Koninkrijk. 

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor Liberia en Sierra Leone.

In uw genade: hoor ons gebed.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.