Wave of Prayers

 

 7 september 2023 

 

Volgende week zal Kumi Now Online licht werpen op de manier waarop de illegale Israëlische bezetting de stad Bethlehem heeft geschaad. De economie van Bethlehem heeft aanzienlijk geleden onder de opsluiting door de Apartheidsmuur, die de bewegingsvrijheid van de Palestijnen ernstig beperkt. Bovendien heeft deze situatie een negatief effect op de religieuze praktijken van zowel christelijke als islamitische Palestijnen, omdat zij bepaalde heilige plaatsen niet kunnen bezoeken.

Wij bidden voor de geboortestad van Christus onze Heer, waar ook nu de inwoners lijden onder bezetting door een buitenlandse heerser. Terwijl Kumi Now Online een licht werpt op de uitdagingen die de onrechtvaardige Israëlische bezetting met zich meebrengt, vragen wij nederig om genade en tussenkomst van onze Heer. Mogen de barrières die Bethlehem omringen worden ontmanteld en vervangen door bruggen van mededogen. 

 

Drie weken geleden werd Agzaya al-Kar’aan, 51 jaar oud, gedeporteerd naar de geblokkeerde Gazastrook na 32 jaar in Israël te hebben gewoond, onder het voorwendsel dat ze geen Israëlische ingezetenschap heeft. Al-Kar’aan werd gedwongen haar twaalf kinderen achter te laten, van wie de jongste acht jaar oud is. Deze beslissing van de Israëlische autoriteiten werd binnen enkele uren genomen. Gelukkig kon Al-Kar’aan kort daarna terugkeren naar haar familie.

Goddelijke trooster, wij bidden dat Uw Heilige Geest Al-Kar’aan en haar familie troost. Wij brengen hun lijden en verdriet in uw hart. Wij gedenken alle Palestijnse families die gescheiden zijn vanwege het wrede beleid van Israël en wij hopen dat Al-Kar’aan permanent bij haar familie zal blijven. 

 

De afgelopen weken namen zwemmers van over de hele wereld deel aan de ‘SwimWithGaza’-campagne, die tot doel had het bewustzijn te vergroten over de wrede belegering die Israël de Gazastrook had opgelegd. Met duizenden namen zij deel terwijl ze spandoeken droegen ter ondersteuning van Gaza.

God van macht, wij danken u voor hun toewijding, hun onzelfzuchtigheid en hun vastberadenheid om bewustzijn te wekken voor de benarde situatie van hen die lijden. Moge hun verenigde boodschap zich over de hele wereld verspreiden en mogen meer mensen solidair zijn met het Palestijnse volk.

 

Op 30 augustus namen honderden Google-medewerkers en pro-Palestijnse activisten deel aan een demonstratie in San Francisco, Californië, uit solidariteit met het Palestijnse volk. Deze demonstratie roept op tot het beëindigen van het contract van het bedrijf met de Israëlische regering en het Israëlische leger, dat helpt het apartheidssysteem in Palestina in stand te houden.  

 Hemelse Vader, zegen de inspanningen van de verschillende technologiewerkers en aanhangers van Palestina die vreedzaam hun stem verhieven om te pleiten voor gerechtigheid, gelijkheid en mensenrechten. Moge hun demonstratie zich  uitbreiden naar meer steden. 

   

Op 30 augustus organiseerde Sabeel Jerusalem een ​​ontmoeting met activisten uit Jeruzalem en leiders van Palestijnse kerken. Tijdens deze bijeenkomst werden discussies gevoerd over de huidige situatie van Palestijnse christenen in Jeruzalem in het licht van de recente aanvallen op christenen en de verkoop van grond door verschillende christelijke kerken aan kolonistenorganisaties.  

Herrezen Christus, schenk degenen die de bijeenkomst bijwoonden wijsheid, onderscheidingsvermogen en de kracht om de realiteit van hun situatie onder ogen te zien. Mogen zij door hun daden en leiderschap het licht en het zout van de aarde zijn. Wij bidden dat deze bijeenkomsten worden vertaald in daden die getuigen van Uw goedheid en barmhartigheid. 

 

Afgelopen vrijdag en zaterdag hield Sabeel Jerusalem een ​​bazaar ter ere van de Hemelvaart van Maria. In de Bazaar verkochten en vierden Palestijnse christenen uit Jeruzalem en omliggende gebieden de Palestijnse cultuur, voedsel en hun inheemse christelijke praktijken. Dit was bedoeld om een ​​uitstervende traditie rond de Hemelvaart van Maria in Jeruzalem nieuw leven in te blazen. 

Wij danken iedereen die heeft deelgenomen, vrijwilligerswerk heeft gedaan en de Sabeel-bazaar heeft georganiseerd. Moge dit initiatief meer Palestijnse christenen inspireren om hun identiteit te vieren via hun cultuur en traditie.

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Benin, Ivoorkust en Togo.
In uw genade; hoor ons gebed. 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.