Wave of Prayers

21 september

 

 

Volgende week zal Kumi Now zich bezig houden met de rechten van de bedoeïenen in Palestina. Zij zijn een nomadisch volk dat wordt gekenmerkt door een herderlijke en agrarische levensstijl. Sinds de oprichting van de staat werd Israël zo veel  mogelijk etnisch gezuiverd van Palestijnse bedoeïenen en degenen wie in Palestina-Israël achterblijven, ervaren dagelijks geweld, tegenwoordig ook van joodse kolonisten beschermd door het Israëlische leger. 

 

Opgestane Christus, wij bidden voor alle Palestijnse bedoeïenen die lijden onder maatregelen van de staat Israël. Bescherm hen allen. 

 

Op 9 september werd Melad Al-Raei, een 15-jarige Palestijnse jongen, gedood door de Israëlische bezettingsmacht tijdens gevechten in het vluchtelingenkamp Al-Aroub ten noorden van Hebron. Het ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse Autoriteit meldde dat hij dodelijk in de rug was geschoten. 

Hemelse Vader, wij treuren ook nu weer over de dood van een jonge Palestijn. Breng troost voor Melads familie en voor de gemeenschap. Maak een einde aan deze bezetting, die zoveel mensenlevens kost.

 

Na de controversiële eigendomsovereenkomst van een pand in de Armeense wijk van de oude stad van Jeruzalem tussen het Armeense patriarchaat en de Israëlische kolonistenorganisatie, blijft Sabeel oproepen tot eenheid onder christenen in het licht van deze uitdaging. Vorige week nam Sabeel deel aan de eerste protesten die wekelijks zullen worden herhaald. 

Heer, net zoals u huilen wij over de stad Jeruzalem. Breng door uw Heilige Geest eenheid in alle christelijke denominaties in Jeruzalem zodat we samen een sterke profetische stem kunnen zijn tegen zonde. 

 

Op 7 september laaiden de botsingen tussen verschillende groepen in Ein el-Hilweh, het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp in Libanon, opnieuw op. Het geweld resulteerde in 11 doden, waarvan 2 burgers. Daarnaast waren er 100 gewonden. Dit incident volgt op een eerdere in juli, toen nog eens 13 mensen in het kamp werden gedood. 

God van vrede en toevlucht, wij schreeuwen het uit in een klaagzang over het aanhoudende geweld dat plaatsvindt in het Ein el-Hilweh-kamp. Breng troost aan de families van degenen die zijn omgekomen en breng genezing aan de gewonden. Wij pleiten voor Uw tussenkomst om gerechtigheid te brengen voor alle Palestijnse vluchtelingen en hen in staat te stellen terug te keren naar hun thuisland.  

 

De afgelopen weken beschreef Tamir Pardo, een voormalige hoge functionaris van de Mossad, de acties van Israël op de Westelijke Jordaanoever als een  rom van apartheid. Pardo heeft zich nu aangesloten bij de kleine maar groeiende groep van gepensioneerde Israëlische functionarissen die zich uitspreken over het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. 

Heer, mogen de verklaringen, bekentenissen en stemmen van hen die Israël een Apartheidsstaat noemen in alle uithoeken van de aarde gehoord worden. Laat de zonden van de Apartheid voor de hele aarde zichtbaar worden, en laat er geen twijfel over bestaan hoe Israël de Palestijnen systematisch onderdrukt. Wij verlangen ernaar om Uw gerechtigheid te zien stromen als een rivier, die allen die onderdrukt worden, bevrijdt.  

 

Vanuit de noordoostelijke stad Derna in Libië wordt melding gemaakt van een dodental boven de 5.000 uitstijgt. De stad beschikte niet over de infrastructuur om de 414,1 millimeter regen te weerstaan die de stad van zondag tot en met maandag te verwerken kreeg. 

Christus onze Heer, wij bidden voor allen die dierbaren hebben verloren en die lijden onder de storm Daniël. Leid de zoek- en reddingsteams die onvermoeibaar werken om levens te redden en lichamen te bergen in  veiligheid. Ook voor Marokko bidden wij: voor hen  We blijven ook die lijden onder de gevolgen van de aardbeving. Moge de internationale gemeenschap haar hulp aan de slachtoffers in Marokko en Libië vergroten. 

 

• Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad in hun gebed voor de landen Argentinië, Paraguay en Uruguay. 

Heer in Uw genade, hoor onze gebeden.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.