Wave of Prayers

 

 

 

donderdag 5 oktober 

 

In de volgende week houdt Kumi Now zich bezig met de geestelijke gezondheid(szorg) in Palestina, een van de belangrijkste cirises op dit moment.

Volgens huidige studies is de helft van de Palestijnen depressief en ook vele Palestijnse kinderen lijden onder mentale stress. Dat komt door (om maar een paar oorzaken te noemen) het extreme geweld, trauma’s, slechte leefomstandigheden en beperking van  bewegingsvrijheid. Helaas is traumabehandeling gelimiteerd omdat het trauma voor de Palestijnen maar voortduurt.

Christus, onze Heer, u kent de spanningen en de strijd van vele Palestijnen en ook hun lijden die dat met zich meebrengt. Uw verdriet en uw angst in de hof van Gethsemané kennen Palestijnen ook. In uw naam vragen wij om kracht, compassie en genezing voor alle Palestijnen die geestelijk ziek zijn geworden en die daaronder lijden. Moge de wortel van dit lijden worden uitgeroeid door de genezende kracht van uw gerechtigheid.

 

Op 27 september werden zes mensen vermoord bij twee schietpartijen in het zuidelijke deel van Galilea. De slachtoffers waren twee broers van 14 en 17 jaar en een moeder van ruim veertig jaar oud met haar 25 jarige zoon, een familielid van ruim twintig jaar oud en een man van 50 jaar. In verschillende onderzoeken wordt de vraag gesteld of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. In dit jaar zijn er al 188 Palestijnen in Israëlische steden gedood. Vorig jaar waren het er 80.

Schepper-God, geschokt, verdrietig en  boos komen wij bij u. Wij bidden voor de families die rouwen om het verlies van hun vermoorde geliefden; mogen zij uw hart vol medelijden en liefde ontmoeten.  Wij weten dat de Israëlische politie in Palestijnse steden wegkijkt, zodat haar inwoners door intern geweld te gronde gaan. Wij bidden om uw ingrijpen. Bescherm uw kinderen en leid ons naar een veilige toekomst waar het recht wordt gehandhaafd. 

 

Op 22 september werd tijdens een inval in Jenin een Palestijnse tiener, Abdullah Abu Hassan beschoten met de dood tot gevolg. Op 24 september werden twee jonge mannen, Asid Abu Ali,  21 jaar oud en Abdulrahman Abu Daghash, 32 jaar oud, gedood tijdens een Israëlische inval in het vluchtelingenkamp in Nour Shams.

God van de onderdrukten, iedere week rouwen we om de kostbare levens van jonge Palestijnen. Wij houden het vol te blijven bidden omdat u een God bent die ons hoort als wij om u roepen. Zend Uw Heilige Geest om de families van de martelaren, te troosten.

Moge hun bloed dat de aarde doordrenkt tot u en ons roepen en getuigen van het onrecht in Palestina.

 

In de komende Adventstijd starten  de Vrienden van Sabeel in Noord-Amerika een campagne onder de naam ’Preach Palestine’. Deze campagne beoogt een einde aan de onderdrukking en de apartheid in Palestina/Israël door gebed, studie, het tonen van films en fondsenwerving. 

Sterke en machtige God, wij danken u voor het werk en de solidariteit van onze vrienden. 

Wij bidden dat door deze campagne de solidariteit zal groeien en vertaald zal worden in steun aan de Palestijnse burgers en andere onderdrukte gemeenschappen in de wereld.

Moge het goede bericht van vrijheid uitgeroepen en gevierd worden. 

 

Op 29 en 30 september organiseerde Sabeel Jeruzalem in Beit Sahour een oecumenische bijbelstudie-training. 

God-met-ons, Woord dat vlees is geworden, God die onder ons woont. Wij bidden dat de workshop die Sabeel houdt de deelnemers zal ondersteunen als zij het levende woord doen horen en het goede bericht van bevrijding in het licht zetten. Mogen wij de bijbelse verhalen blijven bevrijden van theologische dwaalwegen zoals christelijk zionisme en ons richten op het heilige getuigenis van de bijbel aangaande onze Heer Jezus Christus. 

 

Op 22 september richtte Benjamin Netanyahu zich tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, in verband met een mogelijk vredesakkoord met Saudi Arabië en de veronderstelde dreiging door Iran, gericht op Israël. Gedurende zijn toespraak werd er met geen woord gerept over het bestaan van Palestina. Gedurende zijn verblijf in New York protesteerden duizenden mensen, waaronder vele Joden, tegen de komst van Netanyahu en zij riepen om een vrij Palestina.

Opgestane Heer, de verdraaiing van de waarheid en de pogingen om Palestina uit te wissen waren tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties volop aan de orde.  Desondanks klonken stemmen van waarheid en erkenning van het bestaan van Palestina buiten het gebouw van de VN en in de straten van de stad. Wij vragen u om leiding die ons wijs maakt als de slang en argeloos als de duiven in onze weerstand onze onderdrukking en bij onze strijd voor bevrijding van Palestina.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Colombia, Ecuador en Venezuela.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebeden.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.