Wave of prayers

donderdag 19 oktober

 

 

Meer dan een week geleden begon een reeks van catastrofale gebeurtenissen in Gaza, de West Bank en in Israël. Het lijden gaat door!

Na aanval van Hamas die ‘Al-Aqsa Flood’ wordt genoemd, waardoor meer dan 1400 Israëliërs werden gedood en er meer dan duizenden gewonden waren, begon Israël met hevige bombardementen op Gaza, vanuit de lucht, de zee en het land. Dit gaat nog steeds door, zonder onderbreking. Aan Palestijnse zijde zijn er nu duizenden doden en vele gewonden.

Volgens officiële rapporten is hier sprake van oorlogsmisdaden.

God van liefde wij treuren met allen die onlangs geliefden hebben verloren.

Moge uw Heilige Geest de getroffen families troosten. Samen smeken wij om uw genade. In dit land werd er zal zoveel bloed vergoten en was er al zoveel lijden, uitmondende in een vicieuze cirkel van geweld.

Wij bidden om echte transformatie zonder terugval in een gewelddadige status quo. Wij bidden voor blijvende vrede en gelijkwaardigheid tussen Palestijnen en Israëliërs.

 

Op 7 oktober heeft de Israëlische minister van Energie, Israel Katz, strenge maatregelen genomen, waarbij water, brandstof, medische hulp en elektriciteit naar Gaza werden afgesloten. Het gaat hier om collectieve bestraffing van de inwoners van Gaza. Daar was al lang een humanitaire crisis gaande als resultaat van de Israëlische belegering. Die is nu overgegaan in een ongekende en catastrofale tragedie die twee miljoen mensen treft. Bovendien vaardigde Israël een evacuatiebevel uit voor 1,1 miljoen inwoners in het noordelijke deel van Gaza, zonder dat er in veilige routes was voorzien om de veiligheid in het zuiden te garanderen. Deze beslissing resulteerde in nog meer onvoorstelbaar lijden. 

God-met-ons, wij komen verward, geschokt, bedroefd en boos naar u toe. We hebben moeite om uw aanwezigheid op dit moment te zien en wij roepen: ‘God, waar blijf je nou?!’ Wij blijven geloven dat ieder mens naar uw beeld is geschapen en kostbaar in uw ogen. Terwijl uw kinderen in Gaza vechten om te overleven, bidden wij dat U hun hun dagelijks brood geeft. Zegen het medische personeel dat voor de gewonden zorgt.

 

Sinds het begin van de escalatie van geweld hadden de EU, De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en verschillende andere landen geen kritiek op  alles wat Israël in Gaza heeft gedaan.  Op zaterdag 14 oktober gingen duizenden protesterende mensen over de hele wereld de straat op om Palestina te steunen door te  eisen dat Internationaal Recht  gehandhaafd zal worden.
God van de onderdrukten, de waarheid dat u de mensen in de schaduw lief hebt en dat u het eerste en het laatste woord hebt, geeft ons kracht. Velen lieten horen dat dit zo niet langer kan en dat de toestand van nu zal imploderen in duisternis waaronder velen zullen lijden. Wij bidden dat de internationale gemeenschap zich zal inzetten voor een rechtvaardige oplossing waarin haat, bezetting, apartheid en Joodse suprematie voorbij zullen zijn. Wij bidden om leven in een land waar gerechtigheid, vrede en liefde bloeien, waar elke traan zal worden gewist  en waar geen rouw meer zal zijn.

 

Op 11 oktober publiceerde Sabeel Jeruzalem een verklaring over de huidige situatie in Palestina-Israël. Deze verklaring zet de huidige situatie in een breder perspectief van 75 jaar apartheid die etnische zuivering van het Palestijnse volk op het oog heeft. In de verklaring wordt iedere vorm van gewelddadig verzet afgewezen en wordt opgeroepen tot uitvoering van het Internationaal Recht.
Hemelse Vader, wij vragen dat deze verklaring van Sabeel liefde, mededogen en gerechtigheid aanmoedigt. Sinds de Eerste Intifada in 1987 hebben wij ervoor gepleit dat met behulp  van internationaal recht en geweldloos verzet recht wordt gedaan aan de onderdrukten. Heer, help ons in deze tijden een getuige te zijn van Uw koninkrijk, zodat Uw wil wordt gedaan. 

 

Volgende besteedt Kumi Now aandacht aan de effecten van de huidige situatie op Palestijnse vrouwen. Het geweld van kolonialisme heeft een systeem van onderdrukking gecreëerd. Zionisme en patriarchaat zijn onderling verbonden en maken dat de onderdrukking van Palestijnse vrouwen vele dimensies kent waaronder die van gender. Juist nu worden Palestijnse vrouwen gemarginaliseerd. Zij tellen niet mee.

Goddelijke Schepper, gij  schiep de mens naar uw beeld. U kwam ons menselijk nabij. Aan u dragen wij alle Palestijnse vrouwen op die lijden onder patriarchale structuren en zionisme. Moge onze strijd om vrijheid alle mensen, mannen en vrouwen, ten goede komen en moge er in uw koninkrijk gelijkwaardigheid  zijn voor allen. 

 

Op 7 oktober werd Afghanistan getroffen door een reeks van verwoestende aardbevingen. Men schat het aantal doden op 2000. De verwachting is dat het aantal zal oplopen evenals dat van de gewonden. Vele getroffenen slapen op straat uit angst voor ineenstorting van hun huizen en nog meer doden en gewonden. De situatie verergert door zandstormen die verdere schade zullen veroorzaken aan de tenten waarin zij bivakkeren.

Eeuwige God, wij bidden voor welzijn, veiligheid en troost voor allen die getroffen zijn door deze verschrikkelijke ramp. Wij bidden voor hen om kracht en steun in deze moeilijke tijden en ook om gezamenlijke steun en helpende handen uit de wereldgemeenschap. 

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Belize, Guatemala, Honduras en Mexico.

 

In uw genade Heer, hoor onze gebeden.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.