Wave of Prayers

 

donderdag 26 oktober

Op dinsdagavond 17 oktober werd het al-Ahli Arab ziekenhuis, vaak het Baptisten ziekenhuis genoemd, getroffen door een raket waarbij tenminste 500 mensen omkwamen, de meesten van hen kinderen en vrouwen.  Beelden en video’s tonen lichaamsdelen, overal verspreid op het terrein van het ziekenhuis, artsen die zonder verdoving spoedoperaties uitvoeren en schreeuwende en huilende ouders die naast hun overleden kinderen zitten. Dit is een van de meest vreselijke bombardementen die Palestijnen ooit meemaakten. Als antwoord op deze tragedie kondigde de Palestijnse Autoriteit drie dagen van rouw af over het al-Ahli ziekenhuis.

Heer, wij komen bij U met bezwaarde harten en wij bidden om een onmiddellijk staakt- het -vuren. Wij vragen om wijsheid en compassie om de harten van hen die macht en invloed hebben te raken en hen te leiden naar vrede en gerechtigheid.

Wij bidden om een grondig  onderzoek naar hen die verantwoordelijk zijn voor deze ramp. Wij bidden om een weg van diep onrecht jegens het Palestijnse volk een naar heling en een oplossing.

 

Op 19 oktober veroorzaakte een Israëlische luchtaanval op de Grieks-orthodoxe St. Porphyrius kerk het tragische verlies van tenminste 18 mensenlevens en vele gewonden. 

Vóór de aanval ontving de kerk meerdere  waarschuwingen van het Israëlische leger over een op handen zijnde aanval. Verdrietig genoeg hadden de mensen in de Gaza strook geen enkele andere veilige plek om te schuilen dan in de kerk.  In de afgelopen week zijn 31 moskeeën en drie kerken in Gaza beschadigd.

God van veerkracht, laten we juist nu de woorden van de heilige Sint Porphyrius gedenken: ‘De liefde van God transformeert alles; het heiligt, verbetert en verandert de aard van alles.”  We bidden nederig voor de bevolking van Gaza, vooral voor degenen die getroffen zijn door de recente tragedie in de kerk. Troost de rouwenden, genees de gewonden en breng vrede in hun hart.

 

Het geweld op de Westelijke Jordaanoever neemt toe te midden van de voortdurende aanvallen van Israël op de Gazastrook. Sinds 7 oktober zijn op de West Bank minstens 89 Palestijnen gedood door Israëlische troepen of kolonisten kolonisten en zijn meer dan 1100 Palestijnen gearresteerd door het Israëlische leger. Bovendien hebben de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever geprotesteerd tegen de Palestijnse Autoriteit, wat de al lang sluimerende Palestijnse woede tegen president Mahmoud Abbas aan het licht brengt.
Eeuwige God, alle Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever die van de kant van de kolonisten en het Israëlische leger een golf van geweld ondergaan  brengen wij onder uw ogen. Troost de families die dierbaren hebben verloren. Moge hun dood getuigen van het onrecht van de bezetting. Schenk de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever uw bescherming en liefde in deze tijd van duisternis en dood. Wij bidden dat corruptie voorbij zal gaan, zodat waarheid, gerechtigheid en vrede kunnen bloeien.

 

Sinds 7 oktober lijden Palestijnse journalisten en werkers in de gezondheidszorg  onder extreme omstandigheden. Verschillende Palestijnse journalisten hebben het leven verloren of leven onder voortdurende bedreigingen. Tragisch genoeg moesten sommige van deze journalisten verslag uitbrengen over de dood van hun eigen familieleden. Ook Palestijnse medische hulpverleners raakten gewond of verloren hun leven terwijl zij hun werk moesten doen onder onvoorstelbaar zware omstandigheden.

Barmhartige God, in deze tijd zijn we getuige van zoveel duisternis en zonde. De Palestijnse journalisten en medische hulpverleners tonen echter heldendaden en werken zo goed als ze kunnen onder helse omstandigheden. Zegen en bescherm hen terwijl ze Heilig werk doen. We danken hen voor hun Sumud en bidden dat hun inspirerende werk over de hele wereld bekend mag worden.


Op 16 oktober arresteerde de Israëlische politie de invloedrijke zangeres Dalal Abu Amnh in haar huis in Nazareth. De arrestatie vond plaats onder vermeende beweringen van “opruiing” nadat ze sympathie had geuit voor de kinderen van Gaza. Dit incident maakt deel uit van een bredere arrestatie- en ondervragingscampagne naar aanleiding van opmerkingen van Palestijnse burgers van Israël die hun solidariteit betuigen met de inwoners van Gaza. Bovendien heeft de Israëlische politiecommissaris, Kobi Shabtai, gedreigd Palestijnse burgers van Israël naar Gaza te sturen omdat ze steun betuigden aan de belegerde inwoners.
God van bevrijding, wij brengen alle Palestijnse burgers van Israël die bedreigingen, mishandeling en soms fysiek geweld ondergaan onder uw ogen. Heer, zend Abu Amna en haar familie bemoediging en kracht, en bid dat de waarheid zal worden onthuld. Als Palestijnse burgers van Israël vragen wij om uw wijsheid en genade om te onderscheiden hoe en wanneer zij hun steun moeten betuigen aan degenen die lijden in Gaza. Mogen leugens en intimidatie instorten als de muren van Jericho.

 

Bij de volgende Kumi Now Online richten we onze aandacht richten op het onderwerp antisemitisme. De laatste tijd is er sprake van een toename van anti-Joodse misdaden, vooral gepleegd door bepaalde rechtse bewegingen in het Westen. Dit komt overeen met ander oplaaiend racisme over de hele wereld. 
God van inclusiviteit, gij hebt alles naar uw beeld geschapen. Wij bidden dat antisemitisme en alle vormen van racisme een halt wordt toeroepen door de kracht van uw Heilige Geest. Geef ons de kracht om in uw naam instrumenten van gerechtigheid en mededogen te zijn. 

Op 18 oktober riep  VN-secretaris-generaal António Guterres op tot een resolutie van de Veiligheidsraad voor een onmiddellijk tijdelijk humanitair staakt-het-vuren in Palestina-Israël om levensreddende hulp te bieden voor het “epische menselijke lijden” in Gaza. Terwijl twaalf van de vijftien leden van de Raad voor de resolutie van Guterres stemden, en Rusland, Groot-Brittannië (en Nederland, red.) zich onthielden van stemmen, spraken alleen de Verenigde Staten een veto uit over de resolutie.  
Opgestane Christus, de afwijzing van slechts een oproep tot een tijdelijk staakt-het-vuren om levensreddende hulp te bieden, herinnert aan het enorme kwaad dat in onze wereld bestaat. Wij vertrouwen erop dat iedereen uw goddelijke toorn tegen zal komen.  
Wij danken voor alle protesten, verklaringen, petities en VN-resoluties die oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, waardoor hulp naar Gaza kan gaan en mogelijk duizenden levens kunnen worden gered. Wij pleiten voor steun van steeds meer mensen voor een staakt-het-vuren.

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor het Caribisch gebied.

In uw genade…..hoor onze gebeden.

 

 

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.