Wave of Prayers

2 november 

 

 

 

Sinds 7 oktober is de situatie in Gaza verslechterd. Het cumulatieve aantal Palestijnen dat in Gaza is gedood, bedraagt ​​nu meer dan 8000, onder wie meer dan 3000 kinderen. Helaas wordt verwacht dat dit aantal met elk uur dat verstrijkt zal stijgen. De humanitaire crisis in Gaza duurt voort. Meer dan 1 miljoen mensen zijn in hun eigen land ontheemd en het gezondheidssysteem stort in als gevolg van Israëls beperking van essentiële hulpbronnen voor Gaza. Ziekenhuizen, scholen en humanitaire voorzieningen zijn getroffen door raketten. Geen enkele plek is veilig in Gaza en de burgers van Israël blijven lijden onder de gewelddadige situatie.

Gekruisigde God, u staat bekend als de ‘Man van Smarten’. Geen enkele verklaring kan woorden geven aan alles wat gezegd moet worden, geen enkel gebed kan de huidige diepte van pijn en lijden volledig uitdrukken. Wij houden vast aan de overtuiging dat u net als de mensen in Gaza lijdt, en dat u hun pijn op uw huid voelt. Met elke vezel van ons wezen komen wij voor u pleiten voor een dringend staakt-het-vuren, zodat levensreddende hulp Gaza kan bereiken. Hoe lang nog, o Heer, moet dit lijden nog voortduren? 

 

Israël is sinds 7 oktober bezig met massale aanhoudingen over de gehele West Bank. Er zijn  daar tot nu toe tenminste 1100 Palestijnen gearresteerd.  Verschillende bronnen vertellen van ernstige mishandelingen en van de verschrikkelijke omstandigheden waaronder deze mensen gevangen worden gehouden. Twee Palestijnse gevangenen zijn sinds hun arrestatie onder niet nader genoemde omstandigheden gestorven. Israël zegt dat hun dood te wijten is aan gezondheidsklachten, maar Palestijnse bronnen melden dat deze mensen zijn gestorven aan martelingen.

Hemelse Vader, terwijl massa-arrestaties plaatsvinden op de Westelijke Jordaanoever en de wrede behandeling van Palestijnen voortduurt in naam van gerechtigheid, herinneren wij ons dat U soeverein bent. Geef alle Palestijnse politieke gevangenen die ten onrechte zijn veroordeeld en mishandeling ondergaan de kennis van uw liefde, juist in hun huidige omstandigheden. Mogen de misdaden van systemen, regeringen en individuen door uw licht worden verlicht. 

 

Op 25 oktober  werden vier familieleden van de directeur van het bureau  van al Jazeera in Gaza, Dahdouh, gedood door een Israëlische luchtaanval.  Dahdouh verloor zijn vrouw, zijn dochter, zijn 15 jarige zoon en een kleinzoon.

Dahdouh ontving het nieuws via een live uitzending op de televisie. Dit verschrikkelijke verhaal  laat de afschuwelijke omstandigheden zien waaronder journalisten, verplegend personeel en andere professionals moeten werken. Sinds 7 oktober zijn 22 Palestijnse journalisten in Gaza omgekomen.

God van waarheid, uw Zoon, de profeten en de heiligen spraken ten koste van zichzelf de waarheid ten overstaan van de machten. Corrupte machten proberen altijd de verdrukten het zwijgen op te leggen, en de waarheid te verdraaien in hun eigen voordeel. 

Wij zijn dankbaar voor de journalisten die stemlozen een stem geven en wij eren hun offers. Heer, sterk allen in Gaza die – handelend als uw handen en voeten – in deze donkere tijden het goede doen.

 

Sinds 7 oktober heeft het antwoord van de Westerse kerken de Palestijnen teleurgesteld. Sommige kerken rechtvaardigden hun goedkeuring van  het  bloedvergieten met theologische argumenten  terwijl andere kerken stil bleven. Slechts een paar kerken die staan voor gerechtigheid en barmhartigheid, hebben zich uitgesproken. In antwoord hierop hebben Palestijnse christenen een open brief geschreven waarin zij de Westerse kerken oproepen tot berouw en ‘Leren recht te doen, rechtvaardigheid te zoeken en op te komen voor de onderdrukten’.

God van liefde, wij geloven dat gerechtigheid liefde-in-de-openbaarheid is. De wereldwijde kerk moet meer doen om getuige van Christus te zijn, om het zout voor de aarde te zijn, een schijnend licht in het duister. Iedere theologie die zich schaart achter onderdrukking moet bevraagd worden. Op dezelfde manier moet elke lauwe houding worden hervormd en moet daarover berouw worden getoond. Wij danken U Heer, voor de kerken die staan ​​voor het goede en met uw hart getuigen voor de onderdrukten.

 

Op 2 november is het de 106e verjaardag van de verklaring van Balfour. 

Deze verklaring gaf Britse ondersteuning voor een Joods thuisland in Palestina zonder enig recht toe te kennen aan de inheemse bevolking. Deze verklaring werd algemeen erkend als een belangrijke factor die een rol speelde in de gedwongen verplaatsing van Palestijnen. 

Buitenlandse betrokkenen, vanaf die tijd tot op heden, verhinderen voortdurend  het streven naar gerechtigheid en vrede voor allen die in Palestina en Israël wonen.  

God, advocaat voor de onderdrukten,  generaties Palestijnen zijn er getuige van geweest hoe het Westen hun onderdrukking faciliteert. Dit wordt tot op vandaag waargenomen terwijl het Westen helpt bij de voortzetting van het lijden van iedereen in Palestina-Israël, in het bijzonder van de bevolking van Gaza. Heer, wij komen onder uw ogen om te pleiten voor hen die zich in de marge bevinden en om de machten die de ongelijkheid en onderdrukking in stand houden te oordelen.

 

In de volgende week zal Kumi Now zich richten op  islamofobie en discriminatie van moslims. Er is tegenwoordig toename van alarmerende haatmisdrijven tegen moslims, vergezeld van pogingen binnen de westerse media om alle moslims  – onterecht – met geweld te associëren. Deze islamofobie wordt gebruikt bij propaganda, waardoor gewelddadige en racistische afbeeldingen van Palestijnen in stand worden gehouden. 

God van inclusiviteit, nu wij getuige zijn van een toename van islamofobie, met name in de media, bidden wij om de moed tot verzet tegen haatmisdrijven, onjuiste associaties en racistische gekleurde insinuaties over Moslims.

Mogen wij getuigen van uw liefde voor alle mensen door een profetische stem te laten horen en ons met daden geweldloos te verzetten tegen islamofobie. 

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Canada, en de Verenigde Staten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor onze gebeden.

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.