Wave of Prayers

 

15 november

 

 

 

Sinds 7 oktober blijft de situatie in Gaza verslechteren. Israëls intense bombardement op de Gazastrook, een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld, heeft op 13 november geleid tot de gerapporteerde dood van ruim 11.000 Palestijnen, waaronder ruim 4.000 kinderen. Duizenden liggen onbereikbaar onder het puin. Helaas gaat het doden elk uur door. Met de beperking van water, voedsel, medische voorraden, brandstof, elektriciteit en de ontheemding van meer dan een miljoen mensen wordt Gaza geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis die het risico met zich meebrengt van de uitbraak van dodelijke infectieziekten. Ondertussen blijven de 240 Israëlische gijzelaars in gevangenschap in Gaza en wordt hun toekomst steeds meer onzeker. 

Goddelijke Schepper, terwijl wij verlies van elk mensenleven betreuren, smeken wij U om manna voor de hongerigen en hun voedsel te vermenigvuldigen zoals Christus deed om de 5000 te voeden. Heer, les de dorst van allen die op zoek zijn naar water en gerechtigheid. Mogen onze gebeden als wierook naar u opstijgen. Heb genade en bescherming voor allen die lijden, vooral voor hen in Gaza die het meest kwetsbaar zijn. Hoe lang zal dit lijden nog voortduren, o Heer?  

 

Op 9 november hield Sabeel Jerusalem een ​​stille wake, waar kaarsen werden aangestoken en gebeden uitgesproken. Deze wake werd gehouden op de binnenplaats van de Tera Sancta School en bijgewoond door minstens 300 mensen. Kardinaal Pierbattista Pizzabella reflecteerde kort op de situatie. 

Op 10 november organiseerde Sabeel een webinar met de titel “Transnationale solidariteit tussen bevrijdingstheologieën: Palestina en daarbuiten”.

Verrezen Christus, terwijl wanhoop ons dagelijks leven domineert, ‘vertrouwen we op de Heer en doen we het goede’. Wij danken U voor de inspanningen van de staf van Sabeel Jerusalem, hun bondgenoten en vele anderen die een rol hebben gespeeld bij het mogelijk maken van deze evenementen. Wij bidden dat deze gebeurtenissen zaden zullen planten die op een dag zullen groeien. We vragen uw Geest om de reeds geplante zaden water te geven, omdat we weten dat ze een belofte voor de toekomst inhouden. Moge de Heilige Geest werken in al onze inspanningen voor gerechtigheid, bevrijding en vrede.     

 

Terwijl de periode van lijden voortduurt als gevolg van de voortdurende bombardementen en gevechten in Gaza, zijn veel Palestijnen uit het noorden van Gaza ontheemd geraakt en gedwongen een onveilige route te voet te bewandelen om hun toevlucht te zoeken in het zuiden. Deze beelden van ontheemding herinneren ons pijnlijk aan de Nakba van 1948. Dit bewijst dat de Nakba geen historische gebeurtenis was, maar een nog steeds voortdurende toestand, betrokken op alle aspecten van het leven.

Immanuel, God-met-ons, je werd als kind ontheemd, gedwongen om te vluchten voor je leven, naar Egypte. Een kwetsbare vluchteling was je, een gemakkelijk slachtoffer van misbruik. 

Heer, nu uw dierbare kinderen in Gaza voor de tweede of zelfs derde keer uit hun huizen en land verdreven zijn, schenk hen uw bescherming en genade. Heer, wij bidden dat U ons afhelpt van ons ongeloof, dat u zorgt voor bevrijding zodat alle Palestijnse vluchtelingen waardig naar hun huizen kunnen terugkeren. 

 

Op 8 november keurde het Israëlische parlement een wijziging van de wet op terrorismebestrijding goed. Met dit amendement wordt een nieuw strafbaar feit geïntroduceerd, namelijk de “consumptie van terroristisch materiaal”, waarop een maximumstraf van één jaar gevangenisstraf staat. Er zijn al arrestaties verricht van Palestijnen met het Israëlische staatsburgerschap onder het voorwendsel van dit amendement. Vele andere Palestijnen met het Israëlische staatsburgerschap zijn ontslagen of met geweld bedreigd omdat ze hun medeleven hebben betuigd over het verlies van onschuldige levens in Gaza.  

Almachtige God, terwijl regeringen, mediaplatforms en organisaties proberen de gedachten en stemmen van de onderdrukten te controleren door middel van intimidatie, herinneren wij ons dat U, de hoogste autoriteit bent. We bidden voor de vrijheid van meningsuiting, terwijl we beseffen dat we bij het uitoefenen van deze vrijheid ons moeten onthouden van geweld, discriminatie en marginalisering van welk volk dan ook. Wij houden vast aan ons vertrouwen dat U, Heer, het roepen van de onderdrukten kent en luistert. 

 

In de afgelopen week waren er veel  Israëlische invallen op de Westelijke Jordaanoever, vooral in het vluchtelingenkamp Jenin. Daarnaast is het geweld van kolonisten op de Westelijke Jordaanoever enorm toegenomen, vooral in Gebied C. Als gevolg daarvan hebben verschillende Palestijnen hun huizen moeten verlaten vanwege geweld van kolonisten. De hele Westelijke Jordaanoever wordt economisch en sociaal vernield, omdat bijna alle controleposten volledig zijn gesloten, waardoor de bewegingsvrijheid van Palestijnen nog meer wordt beperkt. 

God van de bevrijding, wij komen bij u als de volhardende weduwe die bij de rechter pleit voor gerechtigheid. Wij blijven bidden voor alle Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, vooral in het vluchtelingenkamp Jenin, die immens geweld ondergaan. Troost de nabestaanden en genees de gewonden. Heer, bevrijd de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever door een einde te maken aan de wrede bezetting en de doorgaande kolonisatie van dit gebied. 

 

Op 7 november hield Sabeel samen met Israëlische organisaties een stille wake voor alle levens die sinds 7 oktober verloren zijn gegaan. Onder degenen die de wake bijwoonden, waren Palestijnen en Israëliërs wier dierbaren zijn vermoord of ontvoerd. Daarnaast organiseerde Sabeel op 10 november een bijeenkomst voor Palestijnse christelijke kerkleiders en organisaties in Jeruzalem om te bespreken hoe wij het beste op de situatie kunnen reageren.

God van inclusiviteit, hoewel we overweldigd zijn door het aanhoudende lijden, weten we dat we moedig moeten zijn en zo moeten handelen dat we getuigen zijn van uw koninkrijk. Heer, zend uw Heilige Geest om ons te helpen te staan vóór gerechtigheid, barmhartigheid, bevrijding en vrede. Als we in de verleiding komen of bang zijn, moedig ons dan aan om trouw Jezus te volgen en ons eigen kruis te dragen. Wij houden vast aan onze overtuiging dat geloof, zo klein als een mosterdzaadje,  bergen kan verzetten. 

 

Samen met de Werelddraad van Kerken  bidden we voor de landen Aotearoa (Nieuw-Zeeland) en Australië.

 

In uw genade Heer, hoor onze gebeden

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.