Wave of Prayers

 

 

 

 

 

 

Met elke minuut die verstrijkt, verslechtert de situatie in Gaza. Volgens verschillende bronnen heeft Israël het equivalent van twee kernbommen aan explosieven laten vallen op een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Terwijl in het noorden van Gaza hevige bombardementen en gevechten voortduren, wordt ook het zuiden veelvuldig gebombardeerd. Heel Gaza wordt geconfronteerd met een ernstige humanitaire crisis; nergens is het veilig. 

Soevereine God, het bloed van duizenden vermoorde mensen schreeuwt uit de aarde naar u en naar ons. Het achtervolgt ons dag en nacht. De woorden van de profeet Habakuk gelden nog steeds: ‘De wet wordt genegeerd en het recht wordt niet gehandhaafd…’ Wij gaan naar u, Heer, en vragen om uw bevrijdende liefde, troost en kracht. Laat ons naarmate de tijd verstrijkt, niet gevoelloos worden voor de pijn van de onderdrukten. Wijs ons de weg van echte solidariteit in plaats van medelijden of wanhoop. 

 

Sinds 7 oktober is het aantal Palestijnse politieke gevangenen aanzienlijk toegenomen. Onder hen zijn 200 kinderen en meer dan 2000 administratieve gedetineerden.

Zij worden voor onbepaalde tijd vastgehouden, zonder aanklacht, zonder bijstand van een advocaat, zonder proces. Uit rapporten blijkt dat zij onmenselijk worden behandeld. Marteling is daar onderdeel van. Naar verluidt zijn vijf Palestijnse gevangenen sinds hun gevangenschap gestorven. Sinds 1967 heeft Israël 1 miljoen Palestijnen gearresteerd.

Meer dan 200 Israëlische gijzelaars blijven in Gaza terwijl hun veiligheid onzeker is, nu er steeds meer dagen verstrijken zonder een staakt-het-vuren. 

Rechtvaardige God, bevrijder van gevangenen. Wij bidden voor bevrijding van allen die ten onrechte zijn opgesloten en gegijzeld. Terwijl we voor de gevangenen bidden, houden we vast aan ons geloof: ‘De Heer hoort de behoeftigen en veracht zijn gevangen volk niet.’ Mogen wij werken aan bevrijding door medewerkers aan uw koninkrijk te zijn. 

 

Op 10 november maakten de kerkleiders in Jeruzalem bekend dat er dit jaar niet op de gebruikelijke wijze Kerstfeest wordt gevierd vanwege de gruwelijke gebeurtenissen in Palestina-Israël. Hoewel er geen festiviteiten zullen plaatsvinden, hebben de kerkleiders de gemeenteleden gevraagd zich te concentreren op de ‘spirituele betekenis van Kerstmis’ en in plaats daarvan zowel voor de slachtoffers te bidden als er geld voor te geven. 

God-met-ons-Immanuel, maak uw Kerk, uw kudde, in de tijd van Advent en het Kerstfeest duidelijk hoe wij getuige kunnen zijn van uw zorg voor bevrijding en recht voor de onderdrukten. Moedig ons aan, in woord en daad, een ​​profetische stem te laten horen in onze woorden en daden, zodat we vrijmoedig onze stem verheffen tegen onrecht in deze wereld. Help ons om preken te praktiseren als we ons huis op een rots bouwen en niet op zand. Help ons in ons ongeloof en schenk ons ​​een nederig hart.

 

In de afgelopen week hebben Israëlische troepen veel gebieden op de Westelijke Jordaanoever aangevallen. Sinds 7 oktober zijn minstens 185 Palestijnen gedood en het Israëlische leger heeft de straten al enkele dagen met gepantserde bulldozers ‘geëgaliseerd’. Minstens 15 herdersgemeenschappen: 98 huishoudens met 828 mensen, waaronder 313 kinderen, zijn sinds 7 oktober ontheemd vanwege geweld van kolonisten of toegenomen bewegingsbeperkingen.   

Heilige God, ook jij hebt 2000 jaar geleden, in de gestalte van een mens, Jezus van Nazareth, mishandeling, ontheemding en dood ondergaan. Wij pleiten voor genezing voor de gewonden en troost voor hen die dierbaren hebben verloren. We weten dat alleen recht voor de onderdrukten vrede zal brengen. 

 

Sinds 7 oktober hebben medische hulpverleners, journalisten, taxi- en ambulancechauffeurs en vele anderen ware heldendaden verricht. Zij hebben zieken en gewonden verzorgd, stemlozen een stem gegeven en met gevaar voor eigen leven mensen van onder het puin gered. Minstens 44 Palestijnse journalisten en ruim 192 Palestijnse artsen zijn sinds 7 oktober omgekomen, terwijl vele anderen gewond raakten. 

Levende God, wij zijn dankbaar voor de moed en standvastigheid van medische professionals, journalisten, taxichauffeurs en reddingswerkers in Gaza. Hun niet-aflatende toewijding aan het redden en versterken van menselijk leven is een krachtige weerspiegeling van de goedheid en het medeleven binnen onze gemeenschap. Mogen hun daden van liefde en welwillendheid allen  die vrijheid, recht en veiligheid zoeken, inspireren en verheffen Zend uw Heilige Geest aan  allen die gewond, ziek zijn 0f gevangen onder het puin. 

 

Terwijl de crisis in Gaza en Palestina nog steeds het nieuws beheersen, lijden ook andere landen in de wereld onder conflicten. De burgeroorlog in Soedan heeft geleid tot ontheemding van minstens zes miljoen mensen. Er werden etnische moorden gerapporteerd. Het conflict in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot ontheemding van velen en duizenden doden. Mensen in veel andere gebieden in de wereld, zoals Somalië, Myanmar, Oekraïne en Nepal, blijven lijden. 

God van de onderdrukten, help ons te begrijpen dat de roep om vrijheid geldt voor iedereen die onderdrukt wordt en dat wanneer er onrecht plaatsvindt, dit een bedreiging is voor alle volkeren over de hele wereld. Terwijl wij strijden om bevrijding, recht en vrede, mogen we niet vergeten dat deze verbonden is met die van anderen over de hele wereld.

God, zorg voor bevrijding voor alle volkeren en help ons om solidair met elkaar te zijn.

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen van Oost-Timor (Timor Leste), Indonesië en de Filippijnen. 

Heer in uw genade… hoor onze gebeden…..

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.