Close

Wave of prayers

 

 

Vorige week nodigde Sabeel 45 vrouwen van verschillende kerkelijk achtergronden uit om in Jeruzalem aan een inhoudelijk gesprek deel te nemen. Zij waren gevraagd om na te denken over de plannen van de Vrouwen van Sabeel voor het komende jaar.

Gebed

Eeuwige, in uw beleving is iedere gelovige uitgekozen en waardevol. Zij willen allemaal een bijdrage leveren aan vrede en gerechtigheid. Wij danken U voor de stemmen van zoveel vrouwen uit zoveel verschillende kerkelijke tradities die onlangs bij Sabeel werden gehoord.

Dat deze vrouwen gezegend worden nu ze deelnemen aan de activiteiten. Dat zij de banden van vriendschap mogen versterken en zo elkaar tot steun zijn.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Sabeel ontving het droeve nieuws dat Martine Millet op woensdag 9 maart is overleden. Martine was lid van de Vrienden van Sabeel uit Frankrijk.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de familie en de vrienden van Martine nu zij rouwen om haar verlies.

Wij danken U voor haar trouwe steun aan Sabeel.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op de weg naar Pasen, organiseerden de Vrienden van Sabeel Australië samen met Sabeel Jeruzalem een serie van evenementen,… online. De eerste werd gehouden op zaterdag 12 maart.

Dit evenement werd gemarkeerd door de lancering van een nieuwe organisatie: deze wordt genoemd de PCiA ofwel de Palestijnse Christenen in Australië. De bedoeling van hun inzet is het ondersteunen van de lokale groepen Palestijnen bij het werk dat zij doen.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het werk van de Vrienden van Sabeel over de gehele wereld en dit als partners van de Vrienden van Sabeel in Australië en nu gericht op vastenactie programma. Wij vragen dat Palestijnen die in de diaspora wonen zullen doorgaan met hun streven om de roep voor gerechtigheid en vrede in Palestina. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op donderdag 10 maart passeerde in de Knesset een nieuwe wet over burgerschap. Deze vervangt de oude wet geïntroduceerd in 2003 en die jaarlijks werd vernieuwd. De wet discrimineert Palestijnen die Palestijn zijn door afstamming en Israeliërs door burgerschap. Het verhindert hen om burgerschap uit te breiden alsook permanent verblijf voor hun Palestijnse vrouwen als zij vanuit bezette Palestijnse gebieden of Gaza komen.

Als gevolg hiervan zullen duizenden Palestijnse families gedwongen worden te emigreren of apart te gaan wonen.

Gebed 

Eeuwige, wij vragen U dat de Israëlische regering stopt met het goedkeuren van wetten die de Palestijnen discrimineren. Wij bidden dat deze racistische wet in het Hoge Israëlische Gerechtshof aan de kaak wordt gesteld en verdedigd.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Er is weer een aanval geweest op het Orthodoxe klooster in Nablus, bij de bron van Jakob. Het klooster en de superior Archimandrite Justinus werden al getroffen door een vorige aanval op 24 januari. Justinus is net ontsnapt aan tot nu toe niet minder dan 32 levensbedreigende aanvallen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat Archimandrite Justinus volledig herstelt van de recente aanval. Wij vragen dat de Palestijnse autoriteit dit allerlaatste incident nauwkeurig wil onderzoeken en dat zij die dit geweld hebben aangericht, worden vervolgd. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vrouwen in Palestina vierden afgelopen dinsdag 8 maart de Internationale Vrouwendag.

Op de vooravond van deze dag deelde het Internationale Bureau voor Palestijnse statistieken mee dat slechts 17% van Palestijnse vrouwen mee doen met het werk buitenshuis, zelfs als zij Palestijnse mannen overtreffen in opleiding en educatie, waarvan vaak sprake is.

Vrouwen vertegenwoordigen 11 % van de Palestijnse Nationale Raad, het hoogste beslis- en beleidsorgaan in Ramallah.

Gebed

Eeuwige,  help ons te herinneren ‘aan het ongelofelijke en ontzaggelijk- wonder van ons bestaan, zo staat in psalm 139. Zoveel vrouwen in zoveel landen hebben te maken met discriminatie, maar daar bovenop lijden Palestijnse vrouwen onder onderdrukking vanwege de bezetting.

Wij bidden om kracht en moed voor al die vrouwen die de obstakels die zij op haar weg tegenkomen, aan kunnen.

Eeuwige, in uw genade….hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Denemarken, de Farao eilanden, Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Eeuwige, in uw genade,…..hoor ons gebed