7 december 

 

Op 1 december liep de wapenstilstand tussen Israël en Hamas af en zijn de gevechten hervat. Israël hervatte zijn aanvallen op Noord-, Zuid- en Centraal-Gaza, waarbij op 4 december naar verluidt 800 mensen om het leven kwamen. Minstens 1,8 miljoen mensen binnen Gaza zijn ontheemd. Ook Hamas is opnieuw begonnen met het afvuren van raketten op Israëlische nederzettingen en steden die grenzen aan Gaza. Tijdens de wapenstilstand werden veel Palestijnse gevangenen vrijgelaten die niet waren berecht of aangeklaagd, dat wil zeggen gijzelaars, en verschillende Israëlische en buitenlandse gijzelaars werden vrijgelaten. Bovendien mocht een deel van de humanitaire hulp Gaza binnenkomen. 

Heer, U bent de Alfa en de Omega. Steeds weer regeert het geweld,  en de onschuldigen lijden. Wij blijven geloven, hoewel het niet gemakkelijk is in te zien dat ‘Gij bij mensen met een gebroken hart bent en de geknakten van geest redt’ (Psalm 34:14).

Heer, U bent eeuwig, in tegenstelling tot tijdelijke systemen, leiders en zonde. Help ons uw naam te verheerlijken door gerechtigheid: liefde die openbaar wordt gemaakt. Laten wij handlangers van uw koninkrijk zijn door op te roepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en iedereen die eraan deelneemt en oorlogsmisdaden mogelijk maakt, ter verantwoording te roepen. 

 

Nu verschillende Palestijnse gevangenen, waaronder minderjarigen, worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen als onderdeel van de wapenstilstand tussen Israël en Hamas, horen wij  de gruwelijke verhalen over hun ervaringen. Er zijn berichten dat Israëlische gevangenisbewakers Palestijnse gevangenen martelen, seksueel misbruiken en bedreigen. Veel Palestijnse gevangenen worden nog steeds zonder aanklacht of proces opgesloten (gegijzeld), terwijl Israël meer Palestijnen heeft gearresteerd dan er tijdens de wapenstilstand werden vrijgelaten. 

Bevrijder van gevangenen, wij zijn dankbaar voor de vrijlating van de Israëlische gijzelaars in Gaza en de Palestijnen (onder wie vele kinderen) die willekeurig zijn vastgehouden, ook nu nog. Wij bidden dat al het kwaad, verborgen in gevangenissen, aan het licht zal komen en dat daarvoor verantwoording afgelegd zal worden. Heer, bevrijd alle gevangenen, hen die ten onrechte zijn gevangen zijn gezet, en laat hen ongedeerd terugkeren naar hun families. Zo bidden we ook voor  bevrijding van hen die zelf gevangen zitten in haat en racistische arrogantie.  

 

Op 3 december organiseerde de Dar al-Kalima Universiteit een evenement met de titel ‘Hoop uit Bethlehem: Vrede voor Palestina. Een kerst-solidariteitscampagne met het volk in Gaza’. Bekende artiesten uit Palestina en het buitenland traden op om op te roepen tot een ​​onmiddellijk staakt-het-vuren, een open en duurzame humanitaire corridor naar Gaza en een rechtvaardige en duurzame vrede in Palestina en Israël. Nu we de adventsperiode ingaan, hebben velen in de Westerse Kerk op de eerste Adventszondag de Kaars van Hoop aangestoken, en velen in de oosterse Kerk begonnen aan de vastentijd door het Kerstfeest. 

Immauel, God met ons, Advent in Palestina voelt dit jaar als een paradox. We mediteren over de hoop op de menswording terwijl we in een hopeloze situatie leven waarin kinderen worden gedood, verloren levens gereduceerd tot louter cijfers en statistieken, vrouwen geen veilige plek hebben om te bevallen en het onrecht wordt gevierd. In deze werkelijkheid mediteren wij over de vraag wat het betekent om mens te worden. Laat dit dan een tijd zijn van actief wachten, waarin de hongerigen worden gevoed, de naakten gekleed, de zieken genezen en de strijd van de onderdrukten wordt gestreden voor hun bevrijding. 

 

Op 29 november vierden de Verenigde Naties de “Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk”. Er waren marsen, sit-ins, protesten en diverse andere evenementen, waarbij mensen van over de hele wereld hun solidariteit met het Palestijnse volk betuigden. Terwijl regeringen in het Westen het onrecht steunen dat de staat Israël doet, uiten veel van hun burgers regelmatig kritiek op hun regering en zien we een record aantal mensen in het openbaar protesteren. 

God van de onderdrukten, al meer dan 75 jaar worden de Palestijnen beroofd van hun land, huizen, waardigheid en leven als gevolg van de structuren en systemen van de zonde. We zijn zo ontmenselijkt dat onze identiteit al vanaf onze geboorte een misdaad is. Heer, wij danken U voor de krachtige solidariteit in en uit de hele wereld van mensen die pleiten voor gerechtigheid en wij bidden om genade voor onze vijanden, want: ‘Wie een arme man onderdrukt, beledigt zijn Maker, maar hij die genereus is voor de behoeftigen eert hem’ ( Spreuken 14:31). 

 

Vorige week werden in het vluchtelingenkamp Jenin verschillende Palestijnen, waaronder twee kinderen, de 8-jarige Adam Samer al-Ghoul en de 15-jarige Basil Suleiman Abu al-Wafa, gedood door Israëlische troepen. Er wordt gemeld dat het Israëlische leger tijdens invallen verhinderde dat Palestijnse ambulances de gewonden bereikten. Bovendien werden door Israël minstens 133 Palestijnen uit Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever in administratieve detentie geplaatst (voor onbepaalde tijd en zonder de wettelijk vastgelegde rechtsgang), en er zijn berichten over aanvallen van kolonisten op Palestijnse boeren en het verbranden van olijfbomen. 

Almachtige God, geef de nabestaanden de verzekering dat, hoewel hun dierbaren uit hun zicht zijn verdwenen, zij niet uit uw liefde zijn gevallen. Kom in ons midden als wij rouwen, zodat we de woorden van de profeet Job kunnen nazeggen: ‘Mijn oren hadden van u gehoord, maar nu hebben mijn ogen u gezien’ (Job 42:5-6). Help ons om u in deze nachtmerrie te zien met eigen ogen. Troost ons door bevrijding, genees ons door gerechtigheid, verneder de heersers van de wereld die verantwoordelijk zijn voor het verlies van zoveel Palestijnse levens.

 

Op 25 november werden drie jonge Palestijnse mannen, Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid en Tahseen Ahmed, neergeschoten vlak bij  een universiteitscampus in de Verenigde Staten. Volgens de politie spraken de jongemannen Arabisch en droegen twee van hen keffiyehs toen ze werden aangevallen. Verschillende bronnen beweren dat partijdige berichtgeving in de media en het politieke klimaat in de VS hebben geleid tot een toename van anti-Arabische en anti-islam sentimenten met deze haat-misdaad als gevolg.

God van liefde, alle Palestijnen over de hele wereld lijden onder verschillende vormen van haat. Genees Awartani, Abdalhamid en Ahmed. Geef hen hun volledige gezondheid terug en maak hun families sterk. Wij roepen tot u om recht, ook ten aanzien van de schutter. Wij roepen tot u om een einde aan gewelddadige ideologieën en de retoriek die daarbij hoort. Wij roepen tot u om een einde aan de misdaden die daaruit voort komen. Heer, vervang alle vormen van haat en geweld van wapens en woorden door daden van liefde en woorden van waarheid.  

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Myanmar en Thailand.

In uw genade, God, hoor onze gebeden.

 

 

Dit delen: