Wave of Prayers

11 januari

 

 

In de laatste dagen van 2023 heeft Zuid-Afrika een verzoek ingediend om een ​​procedure tegen Israël in te leiden bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ). Zuid-Afrika beweert dat het gedrag van Israël sinds 7 oktober in Gaza zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag ter voorkoming en bestraffing van genocide schendt. Zuid-Afrika en Israël zullen tijdens openbare hoorzittingen op 11 en 12 januari pleidooien houden over genocide-aanklachten voor het Internationaal Gerechtshof. 

God, koninklijke rechter, we weten dat de waarheid de bron van bevrijding is en leugens de bron van onderdrukking. Wij bidden dat uw heilig licht geopenbaard zal worden tijdens de hoorzittingen voor het Internationaal Gerechtshof. In deze overweldigende tijden bidden we om de gave van onderscheidingsvermogen van de Heilige Geest om ons te helpen wijsheid en begrip te hebben. Wij geloven dat ‘de Heer onze rechter is, de Heer onze wetgever, de Heer onze koning is; Hij is het die ons zal redden” (Jesaja 32:22). 

 

Op 2 januari trof een drone-aanval een gebouw in Beiroet. Daarbij werden de verschillende vooraanstaande  Hamas-leiders, waaronder Saleh al-Arouri, een voormalig leider van de Qassam Brigades en lid van het politieke bureau van Hamas gedood. Hij coördineerde de militaire en politieke activiteiten van de groep buiten de Gazastrook. Deze aanval veroorzaakte grote angst voor verdere escalatie van de huidige situatie in Palestina-Israël en het bredere Midden-Oosten. 

Machtige God, de acties van de imperia, de politiek en andere structuren hebben geleid tot het verlies van zoveel levens. Wij zijn bang voor wat komen gaat, omdat geweld geweld voortbrengt. Wij schreeuwen het uit naar u, om een ​​onmiddellijk staakt-het-vuren en om toegang tot mensen in nood  om te voorkomen dat nog meer levens verloren gaan.

 

In de laatste week van 2023 hingen Israëlische kolonisten een “ezelskop” aan een graf op de Bab al-Rahma-begraafplaats in de oude stad van Jeruzalem. De Bab al-Rahma is een oude moslimbegraafplaats die al meer dan 1400 jaar geleden werd geschonken en nog steeds in bezit van de moslim- gemeenschap. Daar zijn vele graven te vinden van belangrijke medewerkers en vrienden van de islamitische profeet Mohammed. Daarom wordt deze begraafplaats door velen in Palestina en daarbuiten in de hele wereld als heilig beschouwd. Deze handeling betekent een nieuwe  religieuze ontheiliging van niet-joodse plaatsen in Jeruzalem in de afgelopen jaren. 

Christus, onze Heer, help ons bij het overwinnen van de zonde van racisme in personen, gemeenschappen, sociale en burgerlijke instellingen en machtsstructuren. Wij bidden voor onze Palestijnse moslimbroeders en -zusters in Jeruzalem die te maken krijgen met intimidatie en geweld, vooral op heilige plaatsen. Breng ons hart in beweging om onze voeten in actie te brengen.

 

Op 7 januari vierde de Orthodox-christelijke wereld Kerstfeest. Voor Orthodoxe christenen is dit een feestdag, waarop vrienden en familie bij elkaar komen. De kerstmaaltijd bestaat gewoonlijk uit vlees en verschillende soorten gebak, waarmee het lange vasten in de Adventstijd wordt  beëindigd. Deze maaltijd is een huiselijke liturgische viering waar de menswording van God wordt herdacht

God-met-ons, Immanueel, wij bidden dat de christelijk-Orthodoxe wereld op het Kerstfeest zich concentreert op de  revolutionaire strekking van dit feest. Laten we, terwijl er met Kerstmis geschenken worden gegeven, de woorden van de heilige Nicolaas in gedachten houden: ‘De gever van elk volmaakt geschenk heeft ons opgeroepen om Gods gulheid over te nemen, door zijn genade en door ons geloof. 

Hier in Palestina verwachten we het geschenk van bevrijding van onderdrukking, van recht in plaats van onrecht, van vrede in plaats van oorlog, van leven ins plaats van dood. Uw geschenk willen wij doorgen om alle onderdrukte volken ook te bevrijden.

 

Na het succes van het theaterstuk ‘Immauel’ in Jeruzalem, organiseerden Sabeel Jerusalem, Youth of Jesus’ Homeland Palestine (YJHP) en het theaterproductieteam ook  een show in Ramallah. Minstens 700 mensen woonden het stuk bij. Daarin wordt op creatieve wijze de huidige situatie betrokken en staat de hoop dat God in het hier en nu door de geboorte van Christus met ons is,  centraal.

God-met-ons, Immanuël, wij danken u voor de inzet en het leiderschap van hen die de strekking van het Kerstfeest concreet maken in de omstandigheden waarin wij nu leven. Wij bidden dat Heilige Geest allen inspireert tot profetische moed, die eendracht schept en veerkracht. Moge deze boodschap van hoop en de roep om gerechtigheid overal klinken en alle mensen bereiken.

 

Op dit moment zitten er 8.800 Palestijnen in Israëlische gevangenschap. Van hen worden  3.291 mensen zonder aanklacht vastgehouden. Het Israëlische leger arresteerde vooral  in de gouvernementen Jenin, Tulkarm, Nablus, Ramallah, Bethlehem, Hebron en Tubas.  Volgens de Commissie en de Palestijnse Prisoner’s Society (PPS) is de 23-jarige gevangene Abdul Rahman Al-Bahsh uit Nablus gestorven als gevolg van ernstige martelingen in de gevangenis van Megiddo. Dit is de zevende Palestijnse gevangene die in twaalf weken tijd in Israëlische gevangenissen sterft. 

Barmhartige God, bevrijd, zo bidden wij,  alle Palestijnen die ten onrechte gevangen zitten. Doe hen recht en herstel hun eer. Geef hen en hun families hoop en moed in hun lijden. Laat door de duisternis van bedrog de waarheid schijnen. Wij bidden dat zij die verantwoordelijk zijn voor hun opsluiting  zonder enige rechtvaardige basis, ter verantwoording worden geroepen. Genees alle onderdrukten en onderdrukkers van de verdorvenheid van het kwaad. Zij hebben gemeen met ons en met alle mensen dat zij daaronder lijden, of ze zich dat bewust zijn of niet. 

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebeden voor de landen Iran, Irak en Syrië. 

 

Heer, in uw genade…hoor onze gebeden.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.