18 januari 2024

In de vorige week nam het Internationale Gerechtshof (ICJ) kennis van de argumenten voor en tegen de motie waarin wordt aangedrongen op de vaststelling dat Israël genocide pleegt in de oorlog tegen Gaza. Zuid-Afrika heeft de rechtszaak in december aangespannen, een stap die door verschillende landen werd verwelkomd, terwijl er mondiaal werd aangedrongen op een staakt-het-vuren. Sinds 7 oktober zijn ruim 23.000 Palestijnen gedood en duizenden gewond. De VN-chef noemde  Gaza een “kerkhof voor kinderen”.

God van de waarheid, terwijl we bidden om waarheid die aan het licht komt en om handhaving van internationale afspraken, worden wij er bij bepaald dat voor wezenlijke verandering morele en spirituele transformatie nodig is. We bidden om steeds meer stemmen, op straat en bij het Internationaal Gerechtshof, die roepen om een onmiddellijk staakt-het-vuren en om het afleggen van verantwoordelijkheid door hen die verantwoordelijk zijn voor onrecht

Wij zijn dankbaar voor de  solidariteit van Zuid-Afrika met ons, een teken van politieke liefde.

 

Op 12 januari, na het succes van het toneelstuk ‘Immanuel, God-met-ons’ in Jeruzalem en Ramallah, organiseerde Sabeel in samenwerking met Youth of Jesus Homeland en een professioneel productieteam een opvoering van dit stuk in Bethlehem. Ongeveer 300 mensen kwamen kijken. Ook dit stuk laat zien wat de menswording van God door Christus vandaag in Palestina concreet betekent.

Immanuel, God-met-ons. wij danken U voor de Heilige Geest die ons boodschappen van liefde, bevrijding, rechtvaardigheid en standvastigheid doet delen. We weten dat U de inspanningen ziet van hen die deze toneelstukken mogelijk hebben gemaakt. Moge U hen belonen met nog meer creatief verzet tegen structuren van onderdrukking als waarachtig getuigenis van Jezus Christus die heersers vernedert en onderdrukten verheft.

 

Tijdens eerdere Israëlische agressie tegen Gaza hebben de Israëlische autoriteiten afgezien van sloopwerkzaamheden in Oost-Jeruzalem om ‘de spanningen te verlichten’, maar het tempo waarmee de sloop van Palestijnse gebouwen door Israël sinds oktober toenam, betekent een stijging van 60% ten opzichte van het jaar 2023. Bovendien heeft Israël de sloop van huizen in niet-erkende bedoeïenendorpen in de Naqab-woestijn opgevoerd.

Eeuwige, liefdevolle God, onze schuilplaats in de storm, moge degenen die niets meer hebben, weten dat zij niet worden vergeten. Wij bidden om ter beschikkingstelling  van middelen die nodig zijn om in de behoeften van mensen te voorzien. Heer, vervang elk gesloopt huis door een nieuw huis in bevrijd land, voorzie alle Palestijnen van hun dagelijks brood en verlos ons van het kwaad.

 

Op 13 januari lanceerde een Sabeel-project een online campagne genaamd Palaction Daarbij hield Palaction een 24-uurs campagne met een platform voor video’s en influencers om hun boodschap van solidariteit en pleidooi voor een onmiddellijk staakt-het-vuren én de implementatie van het internationaal recht te delen. Palaction wil een mondiale hulpbron zijn voor de betrokkenheid bij en ondersteuning van de beweging voor gerechtigheid in Palestina.

God van gerechtigheid, wij houden de woorden van de apostel Paulus in gedachtenis: ‘Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’. (2 Korintiërs 3:17). Wij geloven dat uw Geest daar is waar mensen strijden voor vrijheid door liefde. Help ons uw aanwezigheid te belichamen in de strijd voor bevrijding.

 

Na honderd dagen oorlog in Gaza zijn volgens een nieuw rapport van Save The Children ruim 10.000 kinderen (1 procent van alle kinderen in Gaza), vermoord. Het rapport geeft ook aan dat kinderen uit Gaza die de Israëlische agressie overleven, onuitsprekelijke verschrikkingen ondergaan; verwondingen (waaronder brandwonden), ziekten, ontoereikende medische zorg en het verlies van familie en dierbaren. Zulke ervaringen zullen hen voorgoed veranderen. Na deze oorlog zijn zij niet meer dezelfde als ervóór. 

God van de vrede, U hebt ieder van ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis, U steunt ons door uw liederen en melodieën van het leven, ook al ontkennen sommige mensen dit. Breng ons door ons geloof te binnen dat elk Gazaans kind dat is gestorven, niet is overleden vanwege gebrek aan uw liefde. U bent barmhartig en u zult hun pijn en lijden vervangen door gelach en vreugde. Zolang wij leven, zullen ook de gemartelde kinderen leven, want zij zijn een deel van ons, als wij  hen blijven gedenken en van hen blijven getuigen. 

 

De vrienden van Sabeel spannen zich sinds 7 oktober wereldwijd in door hun voortdurende pleidooi voor gerechtigheid in Palestina-Israël. De vrienden van Sabeel protesteren op straat, houden wakes, organiseren petities en webinars. Zij helpen waar zij kunnen en zij organiseren evenementen met fondsenwerving als doel.

God van de onderdrukten, we zijn dankbaar voor de enorme solidariteit van onze vrienden. Wij bidden dat U ons als één menselijke familie de kracht geeft om de handen ineen te slaan in onze strijd voor bevrijding, gerechtigheid en vrede in Palestina. Help ons bij ons teamwerk en verdiep onze vriendschap, zodat we als  handlangers van gerechtigheid als één lichaam de onderdrukten moed geven en versterken. Help ons, het werk van Sabeel te steunen en daar ruchtbaarheid aan te geven. 

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken voor de landen Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen.

Eeuwige, in uw genade… hoor onze gebeden.

 

 

 

Dit delen: