Close

 

 

 

 

Vorige week was de telecommunicatie in Gaza bijna volledig uitgevallen, waardoor het moeilijk was om informatie naar buiten te krijgen. De weinige informatie buiten Gaza is kunnen komen, is afschuwelijk. Het dodental blijft stijgen, met honderden doden per dag. Er is een toename van het aantal gevallen van hepatitis A onder de bevolking van Gaza,  en Israël voert aanvallen uit op de omgeving van het enige overgebleven functionerende ziekenhuis in Gaza (het Nasser ziekenhuis) in Khan Younis. Het lijden in Gaza is onuitsprekelijk.     

– God van licht, U woont bij hen die gekruisigd worden door wapens, overheidsbeleid en sociale onverschilligheid. We zijn niet in staat om de ware omvang te kennen van wat onze Palestijnse broers en zussen in Gaza doormaken, maar we vertrouwen erop dat U, oh Levende, elke traan en schreeuw ziet. Hoor de schreeuw van de onderdrukten, verlos ons van de vele vormen van onderdrukking. God, we herinneren ons de woorden van de profeet Jesaja: “en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom,

kom op voor wezen, sta weduwen bij”. (Jesaja 1:17)

God in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Vorige week werden de drone-aanvallen en grondinvallen van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever, heftiger, waarbij veel doden vielen. Bovendien worden steeds meer Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever doodgeschoten door Israëlische soldaten onder het mom van “veiligheid”. Een verontrustend geval was dat van de jonge Palestijnse man, Mohammad Sayil, die werd gedood door Israëlische troepen toen hij een barrière wilde openen die een straat blokkeerde in Beit Jala.

– God van liefde, het is moeilijk om te rouwen terwijl ons lijden elke dag toeneemt. We hebben al generaties lang onophoudelijke trauma’s doorstaan. We weten dat U de pijn van onderdrukking met ons ziet en voelt. God, troost de nabestaanden terwijl ze rouwen om hun verlies en ondersteun ze in wat ze nodig hebben. Help ons met ons egoïsme en onze angst, zodat we ons niet afvragen wat er met ons zal gebeuren als we niets doen, maar wat er met de onderdrukten zal gebeuren als we medeplichtig blijven.

God in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed    

 

Op zaterdag 13 januari werd er geschiedenis geschreven met wereldwijde protesten voor Palestina. Honderdduizenden demonstranten protesteerden in Washington en Londen en eisten een einde aan de Amerikaanse en Britse wapenleveranties aan Israël, een onmiddellijk staakt-het-vuren en een vrij Palestina. Sinds 7 oktober zijn er meer dan honderd dagen verstreken en de solidariteitsbeweging voor Palestina blijft haar steun betuigen.

– Heilige God, wij heiligen uw naam wanneer wij door ons eigen leven, door onze eigen daden van solidariteit, meehelpen om een rechtvaardiger wereld op te bouwen, door geweld en uitbuiting van anderen buiten de deur te houden. We weten, O God, dat U beledigd bent als er geweld wordt gepleegd tegen een mens die naar Uw beeld en gelijkenis is gemaakt. We weten dat we U aanbidden wanneer de menselijke waardigheid wordt hersteld voor de onderdrukten en de slachtoffers van geweld. Laat ons U aanbidden door te werken voor gerechtigheid voor alle Palestijnen. 

God in uw barmhartigheid… hoor ons gebed

 

Op 7 januari openden Israëlische strijdkrachten het vuur op een auto waarvan de bestuurder een poging zou hebben gedaan om op een auto in te rijden een controlepost ten noordwesten van Jeruzalem. Volgens ooggetuigen openden de Israëlische troepen het vuur zonder rekening te houden met de veiligheid van burgers. Een van de Israëlische kogels doodde de vierjarige Ruqaya Jahalin, die op de achterbank van een gedeelde taxi zat. Nadat Israëlische ambulances Ruqaya en haar moeder naar het ziekenhuis hadden gebracht, werd haar lichaam door het Israëlische leger achtergehouden voor haar familie en pas op 16 januari vrijgegeven.

– God van bescherming, we vragen U om de familie van Jahalin te laten zien dat U een barmhartige God bent die voor hun dochter zal zorgen die uit hun zicht is verdwenen, maar niet uit Uw liefde. Oh God, zoveel Palestijnse families hebben kinderen verloren door de kogels van de onderdrukking. We houden vast aan ons geloof dat u een rechtvaardige rechter bent die uw gerechtigheid over iedereen zal uitspreken. Help ons God, neem deel aan uw koninkrijk zodat uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

God in uw genade… hoor ons gebed

 

In de afgelopen twee maanden hebben Sevan Karakashian, Siham Rashid, Irene Khasho en Anton Salameh zich bij het Sabeel team gevoegd. Zij brengen allemaal verschillende en unieke talenten, ervaringen en expertise mee die de missie van Sabeel zullen helpen. De nieuwe medewerkers zullen nieuwe projecten leiden naast het ondersteunen van bestaande projecten. We zijn blij om ons team te zien groeien en enthousiast om van de nieuwe teamleden te leren.      

– God van vrede, we weten dat het vervullen van uw missie een collectieve inspanning is die teamwerk vereist. U hebt ons naar uw beeld geschapen en ieder van ons is een essentieel onderdeel van uw oneindige mozaïek. Zegen Irene, Anton, Siham en Sevan nu ze hun werk met Sabeel beginnen. Bescherm hen en leid hen met uw Heilige Geest. Laten we de woorden uit het boek Hebreeën in gedachten houden:  Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden’’(Hebreeën 10:24).

God in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Op 19 januari vierden Palestijnse Armeniërs in Jeruzalem Kerstmis. Terwijl Armeniërs over de hele wereld Kerstmis vieren op 6 januari, zijn Armeniërs in het Heilige Land de enige groep die de feestdag vieren op de 18e en 19e van de maand, volgens de Juliaanse kalender. Normaal gesproken zijn er op de vooravond van de 19e speciale kerkdiensten en ceremonies die de hele nacht tot de volgende dag worden gehouden in de Geboortekerk. Dit jaar zijn er echter, vanwege de huidige situatie in Gaza, maar beperkte kerstvieringen.    

– Emmanuel, de derde kerst in Jeruzalem laat het prachtige en diverse mozaïek van onze heilige stad zien. Hoewel Kerstmis dit jaar niet met vreugde werd gevierd, maar in solidariteit met iedereen die lijdt in Palestina-Israël, wensen we onze Armeense broers en zussen een revolutionair en betekenisvol kerstfeest toe. Moge U de lokale gemeenschap het geschenk geven van veerkracht, gerechtigheid en bescherming terwijl ze worstelen om hun aanwezigheid in het Heilige Land te verdedigen. 

God in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed  

 

– We sluiten ons aan bij het gebed van de Wereldraad van Kerken voor de landen Cyprus, Griekenland en Türkiye. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed