Op vrijdag 26 januari heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) uitspraak gedaan over de noodmaatregelen waarom Zuid-Afrika had gevraagd in zijn genocidezaak tegen Israël. Het Hof heeft Israël bevolen om maatregelen te nemen om genocide in Gaza te voorkomen, om het aanzetten tot genocide in Gaza te voorkomen en te bestraffen, om humanitaire hulp toe te laten tot Gaza, om Israël te verplichten om meer maatregelen te nemen om de Palestijnen te beschermen, maar heeft geen onmiddellijk staakt-het-vuren bevolen.

– God van licht, terwijl de reacties over de uitspraak van het ICJ verdeeld zijn, wordt Gaza gebombardeerd en lijden miljoenen mensen. God, we bidden voor een toename van activisme dat oproept tot verantwoording met betrekking tot onrecht en een onmiddellijk staakt-het-vuren. Laten we de woorden van de apostel Paulus in gedachten houden: “Broeders en zusters, doe het goede, zonder op te geven.” (2 Tessalonicenzen 3:13). 

God in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Vorige week overleed de 42-jarige Lara Tannous aan haar verwondingen die ze opliep bij een schietpartij bijna drie weken geleden. Ze werkte als apotheker in een ziekenhuis in Jeruzalem. Amar Mansour, 32 jaar oud, werd ook gedood tijdens de aanval. De schutters zijn nog niet geïdentificeerd, maar lokale bronnen beweren dat de schietpartij werd gepleegd door Israëlische kolonisten. De Palestijnse christelijke gemeenschap is in rouw omdat Tannous een geliefd en bewonderd figuur was in de gemeenschap. 

– God van liefde, we komen voor u, bedroefd over het verlies van Tannous en Mansour. We verheffen hun rouwende families en bidden dat zij uw liefde mogen voelen in deze moeilijke tijden. God, terwijl we weinig hoop hebben dat er rekenschap zal worden afgelegd over onrecht, klagen we over onze grieven en dat U alle voorvechters en aanstichters van onrecht ter verantwoording zult roepen. 

God in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

In de afgelopen week was Khan Yunis het doelwit van bombardementen en militaire operaties. Veel ontheemde Gazanen die onderdak zochten in Khan Yunis werden door het Israëlische leger gesommeerd te vluchten, wat massale paniek veroorzaakte en de humanitaire situatie nog verergerde. Bovendien is het Nasser ziekenhuis in Khan Yunis overvallen en zwaar gebombardeerd, waardoor volgens lokale bronnen 95% van het ziekenhuispersoneel naar Rafah is gevlucht. De volledige omvang van het lijden in Khan Yunis is nog niet bekend.     

– God van gerechtigheid, we zijn geschokt door de weinige berichten die uit Khan Yunis zijn gekomen. Terwijl het lijkt alsof U afwezig bent bij de mensen in Gaza, houden we vast aan ons geloof dat “Gelukkig wie zich houden aan het recht, en doen wat rechtvaardig is, telkens weer

(Psalm 106:3). God, zorg voor uw kinderen in Gaza die zo verschrikkelijk lijden en help ons om in ons dagelijks leven voor hun zaak op te komen.

God in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Op 27 januari was de internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust. Deze dag herdenkt de slachtoffers van de Holocaust, die resulteerde in de genocide van een derde van het Joodse volk, samen met talloze leden van andere minderheden door Nazi-Duitsland tussen 1933 en 1945. 

– Almachtige God, we betreuren de vele levens die in de Holocaust verloren gingen en die het slachtoffer waren van supremacistische en racistische ideologieën. Help ons de heiligheid van elk menselijk leven te herinneren en te erkennen, dat alle mensen naar Uw beeld zijn gemaakt. We bidden dat genocide en haat zullen ophouden en dat liefde zal zegevieren over het kwaad. Nooit meer betekent nooit meer voor iemand. God, we bidden voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. 

God in uw genade… hoor ons gebed

 

Vrienden van Sabeel Noord-Amerika namen op 24 januari deel aan een interreligieuze manifestatie voor Gaza waarin bevrijding, weeklagen en leren centraal stonden. Sabeel-Kairos UK maakte deel uit van verschillende protesten in verschillende steden in het Verenigd Koninkrijk waarin werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren en een vrij Palestina. Al onze vrienden in het buitenland hebben in hun eigen context een christelijke stem voor Palestina laten horen.    

– Eeuwige God, we danken U voor de solidariteit over de hele wereld. We herinneren ons dat Een rechtvaardige erkent de rechten van de armen, een goddeloze is daar blind voor”(Spreuken 29:7).  God, vergroot het activisme over de hele wereld van hen die rechtvaardig opkomen voor gerechtigheid voor het Palestijnse volk en die moedig blootleggen hoe de goddelozen medeplichtig zijn aan het lijden van zovelen.

God in uw genade… verhoor ons gebed

 

Vorige week vierden kerken over de hele wereld een week van oecumenisch gebed voor de eenheid van de christenen. De Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen wordt traditioneel gevierd van 18 tot 25 januari. In Palestina vonden de diensten plaats in de Church of the Resurrection, St. James Cathedral, Church of the Redeemer, St. George’s Cathedral en andere kerken van verschillende denominaties.  

– God van inclusiviteit, we zijn bemoedigd om de kerken met elkaar te zien bidden in de geest van oecumene. Wij bidden voor een eenheid die niet geworteld is in de belangen van het behoud van de legitimiteit en het leven van de instituties, maar een eenheid die de stem kan verheffen van hen die niet gehoord en verworpen worden. Laat de kerken samenwerken met God in onze hoop en inzet om onrecht en onderdrukking in al zijn vormen te confronteren.

God in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed 

 

– Wij sluiten ons aan bij het gebed van de Wereldraad van Kerken voor de landen Algerije, Libië, Marokko, Westelijke Sahara en Tunesië. 

God in uw barmhartigheid… hoor ons gebed

 

 

Dit delen: