Op 30 januari schoten Israëlische troepen, vermomd als medisch personeel en burgers, drie Palestijnen dood in een ziekenhuis in Jenin. Zij hadden vermoedelijk banden met Hamas. De moorden werden uitgevoerd door undercover agenten terwijl de mannen lagen te slapen in het Ibn Sina ziekenhuis, volgens verklaringen van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid en het Israëlische leger. Sinds 7 oktober worden Jenin en andere steden op de Westelijke Jordaanoever dagelijks getroffen door Israëlische invallen.

Almachtige God, plaatsen waar zieken en gewonden worden verzorgd zijn heilig. We bidden dat de geweren en de dood die de Israëlische bezetting volgen wegblijven van de plaatsen waar zieke en gewonde mensen worden verzorgd. God, in welke wereld leven we waar ziekenhuizen conflictzones zijn geworden? Heer, help ons om de ware bron van onderdrukking vast te stellen en dienovereenkomstig te behandelen. Koester in ons Heilige woede tegen de zonde.    

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Op dezelfde dag dat het Internationaal Gerechtshof zijn voorlopige uitspraak deed over de aanklachten van Zuid-Afrika tegen de staat Israël, werd de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) in een crisis gestort. Dit was het gevolg van het feit dat Israël 12 medewerkers van UNRWA in Gaza beschuldigde van betrokkenheid bij de aanval van 7 oktober door Hamas. Als reactie op deze beschuldigingen hebben de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en andere belangrijke donorlanden hun financiering van UNRWA opgeschort. Deze opschorting van financiering bedreigt de “levensreddende” humanitaire hulp van UNRWA in Gaza.

God van gerechtigheid, we zijn geschrokken van het nieuws dat zoveel landen hun fondsen voor de UNRWA opschorten, een organisatie waarvan zoveel Gazanen afhankelijk zijn voor hulp. We herinneren ons de woorden van Christus die ons leerde dat “iedereen die zondigt een slaaf van de zonde is” (Johannes 8:34). We bidden voor de bevrijding van diegenen die besloten hebben om hun fondsen, waar zoveel levens van afhankelijk zijn, op te schorten. We bidden dat onderdrukkers zich bekeren van hun zonde en beginnen te werken aan het herstel van gerechtigheid op plaatsen waar dat tot nu toe niet is gebeurd.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Gaza wordt al meer dan 120 dagen geteisterd door dood, honger, ontheemding, ziekte en een afschuwelijke humanitaire ramp. Meer dan 27.000 mensen zijn gestorven in Gaza sinds 7 oktober. De koude en regenachtige weersomstandigheden hebben de nachtmerrie die miljoenen mensen in Gaza dagelijks doormaken alleen maar erger gemaakt.  Bovendien neemt de zekerheid over de veiligheid van de Israëlische gijzelaars af naarmate er meer tijd verstrijkt zonder staakt-het-vuren. Een onmiddellijk staakt-het-vuren zou talloze levens kunnen redden.  

God van de onderdrukten, maak een einde aan het lijden in Gaza. Behoud elk leven in Gaza. Help ons om agenten van uw koninkrijk te zijn. Als U ons oproept om dapper te zijn zoals Stefanus, geef ons dan moed. Als U ons oproept om berouw te tonen over onze zonden zoals Saul, open dan onze ogen zodat we berouw tonen. Geef ons geloof dat bergen kan verzetten en een wapenstilstand kan brengen, ondanks de wensen van de rijken en machtigen in de wereld. Heer, moge uw wil geschieden.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

De afgelopen twee weken hebben Israëlische demonstranten zich verzameld om te voorkomen dat vrachtwagens met hulp Gaza binnenkwamen bij verschillende grensovergangen. Onder de demonstranten bevinden zich familieleden van gevangenen die door Hamas worden vastgehouden. Ze eisen dat ze worden vrijgelaten voordat er nog meer humanitaire hulp de grens over kan. Als gevolg hiervan zijn honderden vrachtwagens met levensreddende hulp gedwongen om te keren bij de grensovergangen en via Rafah binnen te rijden, waardoor levensreddende hulp ernstige vertraging oploopt.

God van het leven, we zien hoe wreed iemand kan zijn als zijn vijand ontmenselijkt is. Bescherm ons tegen het verlangen naar wraak en geef ons de wijsheid om genezing te zoeken door een einde te maken aan bezetting, belegering, bloedbaden, uithongering, gijzeling en elke andere vorm van onderdrukking. Sta toe dat de vrachtwagens met humanitaire hulp Gaza snel binnenkomen en red de duizenden wanhopige Gazanen.

Heer in uw genade… verhoor ons gebed     

 

Al meer dan 120 dagen werken Palestijnse medische werkers, journalisten en reddingsteams onder constante levensbedreigende situaties en helse omstandigheden. Volgens de VN zijn er minstens 300 gezondheidswerkers gedood in Gaza. Dit is meer dan het totale aantal sterfgevallen onder gezondheidswerkers dat vorig jaar werd geregistreerd in alle landen in conflict, en in elk jaar sinds 2016. Bovendien zijn er volgens de overheidsmedia in Gaza sinds 7 oktober minstens 100 journalisten gedood.

Eeuwige God, woorden schieten tekort om uit te drukken hoe heldhaftig de medische hulpverleners, journalisten en reddingsteams te werk zijn gegaan. In hun medische en journalistieke uniformen zijn ze redders, die hun leven riskeren voor anderen. Heer, bescherm de overgebleven medische teams, journalisten en reddingsteams die nog niet gedood zijn. Laat zien hoe wij, waar we ook zijn en met de mogelijkheden die we hebben, kunnen handelen met onbaatzuchtige liefde voor de meest behoeftigen.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed    

 

Sinds 7 oktober werken de medewerkers van Sabeel onder moeilijke omstandigheden. Sommigen vertrekken heel vroeg naar hun werk om de controleposten te passeren en geweld van het Israëlische leger en kolonisten te vermijden, anderen zijn bedreigd, en allemaal lijden ze geestelijk, spiritueel en soms ook fysiek onder de voortdurende situatie. We zijn in angst voor ons volk en in het bijzonder voor onze dierbaren.

God van hoop, we danken U voor elk teamlid en elke vrijwilliger bij Sabeel. We bidden dat U ons beschermt in deze tijden waarin we werken voor de missie van Sabeel onder moeilijke omstandigheden. Sterk ons als we zwak zijn, geef ons duidelijkheid en wijsheid als we door onzekere en beangstigende tijden navigeren en help ons te functioneren als één lichaam. Mogen al onze daden gemotiveerd zijn vanuit liefde, want “Liefde faalt nooit” (1 Korintiërs 13:4).

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed.               

Dit delen: