14 Februari markeert voor veel christenen wereldwijd Aswoensdag. Aswoensdag symboliseert de eerste dag van de vastentijd en wordt traditioneel gevierd met vasten en onthouding van vlees en andere dierlijke producten. Aswoensdag ontleent zijn naam aan dit gebruik, waarbij het plaatsen van as op het voorhoofd gepaard gaat met de woorden “want stof ben je en tot stof zul je wederkeren”. De vastentijd is een periode van weeklagen die eindigt met het grote Paasfeest.

Gekruisigde Christus, in deze periode van vasten en weeklagen worden we meer dan ooit herinnerd aan onze sterfelijkheid. Laten we tijdens het vasten denken aan de hongerenden in Gaza. Als we as op ons voorhoofd plaatsen, laten we dan denken aan de Palestijnen die door de bommen in stof zijn veranderd. Heer, help ons om de boodschap van Aswoensdag te begrijpen, die ons aanmoedigt om niet aan de dood te wanhopen, maar om de dood van wanhoop en lijden af te wachten.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed 

 

Vorige week werd een konvooi vrachtwagens die voedsel naar de Gazastrook moesten brengen, getroffen door Israëlisch vuur, volgens Thomas White, directeur van UNRWA. Bovendien meldde OCHA dat 66 procent van de geplande humanitaire missies om voedsel, water of medische hulp te verdelen in januari door de Israëlische autoriteiten werden geweigerd.

Goede God, we houden vast aan ons geloof dat U de kreten van de onderdrukten hoort en de slechte daden van de onderdrukker ziet. We bidden dat alle hulpbehoevenden in Gaza hun dagelijks brood zullen krijgen door de vrachtwagens met hulp en het einde van hun onderdrukking. We roepen iedereen die onrechtvaardigheid begaat en mogelijk maakt op om: “Ga weg van het kwade en doe het goede; zoek vrede en streef die na” (Psalm 34:14).

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Op 4 februari werd de 4-jarige Ibrahim Hashash verscheurd door een Israëlische militaire hond tijdens een arrestatieoperatie in het vluchtelingenkamp Balata in Nabloes. De hond werd losgelaten in het huis van de familie Hashash, viel Ibrahim gemeen aan, beet hem herhaaldelijk en liet hem zwaargewond achter.    

God van bescherming, we bidden voor de jonge Ibrahim Hashash terwijl hij herstelt in het ziekenhuis. Genees de wonden die hij opliep door de tanden van de Israëlische bezetting. Heer, red ons van de wreedheid van het kolonialisme zoals het iedereen bijt, jong en oud. Help ons profetisch te spreken en te handelen tegen het kwaad dat we zien en te getuigen van uw liefde.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed   

 

Israël heeft vorige week bevestigd dat zijn troepen zeewater in een netwerk van tunnels in Gaza pompen, een methode die volgens milieuactivisten in strijd is met de internationale wetgeving en die op de lange termijn ernstige gevolgen heeft voor het milieu in Gaza. Dit roept vragen op over Israëls plannen om de Israëlische gevangenen te redden en draagt bij aan de blijvende verwoesting van Gaza.

Goddelijke schepper, Israëls minachting voor de gevolgen van hun daden onthult hun verdraaide intentie. Uw kinderen en schepping zijn het slachtoffer van de zonde van Israëls militaire acties. Help ons Uw goede schepping te beheren door ons te verzetten tegen de zonde van onderdrukking en te werken aan de verlossing van alle vormen van leven, menselijk en ecologisch.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Op 18 februari, als onderdeel van Voices From the Holy Land Online Film Salon Series, zal er een webinar plaatsvinden met de titel “Onderdrukking en geweld op de Westelijke Jordaanoever”. Dit webinar wil laten zien hoe Palestijnen leven onder bezetting op de Westelijke Jordaanoever, de benarde situatie van gevluchte Palestijnse families, de argumenten van Israëli’s die Palestina leeg willen maken door kolonisatie en wat de internationale gemeenschap zou kunnen doen om het geweld te stoppen. Omar Harami, de directeur van Sabeel, zal een van de hoofdsprekers zijn.

God van het licht, gebruik de stemmen van de Palestijnen en hun bondgenoten om het kwaad te onthullen waar het verborgen is, om te onderwijzen waar leugens en verkeerde informatie zijn, en om leven te spreken in tijden van dood. Laten we de woorden van de apostel Paulus in gedachten houden: “De liefde verheugt zich niet in het onrecht, maar vind vreugde in de waarheid” (1 Korintiërs 13:6).

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

Op 7 februari vierden veel moslims over de hele wereld de Israʾ en Miʿraj, of de Nachtreis, en Hemelvaart van de Profeet Mohammed. Veel moslims geloven dat de nachtreis en hemelvaart een wonderbaarlijke gebeurtenis was waarbij de profeet Mohammed in één nacht van Makkah naar de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem reisde voordat hij naar de hemel opsteeg. Dit jaar was de herdenking somber, omdat veel gelovigen de toegang tot de Al-Aqsa moskee werd ontzegd en er veel politie- en kolonistengeweld is in de oude stad.  

God van liefde, we zijn woedend en bedroefd dat onze Palestijnse moslimbroers en -zussen het recht om te aanbidden wordt ontzegd en soms wordt lastiggevallen en aangevallen door kolonisten en de Israëlische politie. Heer, U hebt geweend over Jeruzalem en we gaan vandaag door met die roep nu Jeruzalem een stad van intolerantie en haat is geworden.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed 

 

We sluiten ons aan bij het gebed van de Wereldraad van Kerken voor de landen Oostenrijk, Liechtenstein en Zwitserland.

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

 

Dit delen: