Wave of Prayers

 

Op 10 maart was  de eerste dag van de Ramadan. De Ramadan is de belangrijkste maand in de islam, die onder andere wordt gevierd met vasten, dagelijkse gezamenlijke gebeden en het reciteren van de Koran. In Palestina wordt de maand Ramadan bijna elk jaar gekenmerkt door geweld, provocaties en het belemmeren van de vrijheid van godsdienst door de staat Isarel tegen de Palestijnse moslimbevolking. 

Heilige God, we bidden dat alle Palestijnse moslims in staat zullen zijn om hun spiritualiteit te beoefenen deze Ramadan zonder beperkingen en geweld. We herinneren ons dat onze onderdrukkers regels opleggen niet om te beschermen, maar om te beperken. Heer, als miljoenen deze ramadan vasten, laat ze dan denken aan de mensen in Gaza die honger lijden en als ze samenkomen in gemeenschap om hun vasten te verbreken, mogen ze dan herinnerd worden aan de collectieve kracht die gemeenschappen bezitten om onrecht aan te vechten.

Heer in uw genade… verhoor ons gebed 

 

De mensen in Gaza wachten op de uitkomst van gesprekken over een staakt-het-vuren, terwijl de Israëlische aanvallen, honger, ziektes en helse omstandigheden doorgaan en 2,2 miljoen mensen treffen. In het noorden van Gaza sterven kinderen van de honger en velen zijn ernstig ondervoed. Hulp wordt systematisch de toegang tot Gaza ontzegd, vooral tot het noordelijke deel en de hulp die er wel doorheen komt, ligt soms onder vuur van het Israëlische leger.   

God van de onderdrukten, de volledige omvang van het lijden in Gaza is onbekend. Heer, we komen tot u zoals de psalmist vraagt: “Waarom, o Heer, staat u ver weg? Waarom verbergt U zich in moeilijke tijden?” (Psalm 10:1). Heer, we houden vast aan ons geloof dat de diepten van pijn en kwelling alleen echt gekend worden door U en de mensen van Gaza. Heer, bevrijd de mensen van Gaza en stop de hongersnood die zij ervaren. Weerhoud ons ervan om gevoelloos te worden voor het lijden dat zich voordoet.

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

Een intern VN-rapport beschrijft wijdverspreid misbruik van Palestijnse gevangenen uit Gaza in Israëlische detentiecentra, waaronder afranselingen, hondenaanvallen, langdurig gebruik van stressposities en seksueel geweld. Bovendien zien we dat sommige Israëlische soldaten genieten van het misbruik van Palestijnse gevangenen door video’s en foto’s van de martelingen te delen.   

God van het leven, voor hen die vernederd, seksueel misbruikt, gemarteld en geslagen worden, geef tekenen van uw aanwezigheid. Geef kracht aan hen die het moeilijk hebben. Voor hen die gestorven zijn, omhels hen met Uw armen. Geef moed aan hen die gruwelijke daden hebben begaan om berouw te tonen en hun misdaden publiekelijk te belijden. Help ons om de systemen en beleidsmakers ten val te brengen die zoveel kwelling hebben veroorzaakt.

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

Sinds 7 oktober heeft Israël zijn arrestatiecampagne op de bezette Westelijke Jordaanoever en de mishandeling van gevangenen in zijn overvolle gevangenissen opgevoerd. Palestijnse organisaties documenteren de mishandelingen door Israël en zijn strijdkrachten in de hoop dat ze op een dag ter verantwoording worden geroepen. Verschillende Palestijnse gevangenen zijn de afgelopen maanden om onbekende redenen gestorven. Tegelijkertijd begonnen de Israëlische families van gijzelaars die door Hamas in Gaza worden vastgehouden aan een vierdaagse mars van Kibboets Re’im naar Jeruzalem om te pleiten voor de vrijlating van hun geliefden die gegijzeld worden. 

God van de gevangenen, we bidden voor alle gijzelaars, degenen in Israëlische gevangenissen die beschouwd worden als administratieve gevangenen en degenen die door Hamas in Gaza worden vastgehouden. Heer, bescherm de Israëlische gijzelaars tegen de Israëlische bommen die in Gaza worden gegooid en zorg ervoor dat ze veilig en snel worden vrijgelaten. Heer, bescherm alle Palestijnen die onterecht in Israëlische gevangenissen worden vastgehouden en maak een einde aan hun lijden. Heer, help ons een visie in ons land te vinden waarin politieke strategieën die gijzelaars als pionnen gebruiken ophouden te bestaan. 

Heer in uw genade… verhoor ons gebed

 

Sabeel is immens verdrietig door het plotselinge overlijden van onze dierbare vriend Eric Merx. Eric was een goede vriend van Sabeel die vaak met ons aanbad, bijeenkomsten bijwoonde en ons hielp met verschillende projecten. Afgelopen kerst heeft Eric Sabeel geholpen om vele Palestijnse families in nood te ondersteunen. Dankzij hem konden meer dan 100 gezinnen aan voedsel en basisrekeningen komen. Dit alles getuigt van zijn liefdevolle en genereuze hart. Sabeel zal onze vriend erg missen.  

Liefdevolle Vader, we rouwen samen met de familie van Eric. Troost iedereen die dicht bij Eric stond en verzeker zijn familie dat hij in Uw aanwezigheid is. We vieren Erics leven door onze missie voort te zetten en bidden dat we van zijn leven en nalatenschap zullen blijven leren. Heer, we zijn dankbaar voor de manieren waarop U door Eric heen hebt gewerkt en we hadden het voorrecht hem te hebben gekend. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed    

 

Sinds het begin van de vastentijd is een netwerk van autonome christelijke groepen bezig met een solidariteitsbedevaart voor Gaza, ook wel bekend als de Gaza Staakt-het-vuren Pelgrimage. Deze groep houdt zich bezig met een gebedsvolle demonstratie van solidariteit, waarbij mensen tijdens de vastentijd de lengte van de Gazastrook (41 kilometer lang) afleggen om te pleiten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. Deze pelgrimstochten vinden gedurende de hele vastentijd plaats in 145 steden in 18 landen. 

God van barmhartigheid, wij danken U voor de deelnemers aan de Gaza Staakt-het-vuren pelgrimstochten die bidden met hun voeten. Help ons, Heer, hier in Palestina en over de hele wereld om “te wandelen op de weg van gerechtigheid, langs de paden van gerechtigheid” (Spreuken 8:20). Laat deze pelgrimstocht een profetische actie zijn die getuigt van het onrecht in deze wereld en van de revolutionaire liefde die tegen alle verwachtingen in stand houdt. Roer in ons een standvastige ijver voor een staakt-het-vuren. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed 

 

Wij sluiten ons aan bij het gebed van de Wereldraad van Kerken voor de landen Denemarken, Faeröer, Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.