Wave of prayer

 

 

 

Meer dan 30 vrouwen hebben de bijeenkomst te Nazareth bijgewoond. Zij besteedden aandacht aan het begin van de lente in Palestina, de Internationale Vrouwendag en Moederdag.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor uw genade als wij de bloemen en de bomen zien uitkomen tijdens de lente. Wij proberen ons de dagen die voor Palestijnen en mensen over de gehele wereld een speciale betekenis hebben, in herinnering te brengenEeuwige, in uw genade….hoor ons gebed

 

Op dinsdag 22 maart zullen Sabeel Jeruzalem en Sabeel Nazareth een Alternatieve Kruisweg organiseren. Sabeel verwacht meer dan 80 deelnemers. Zij zullen de zaken die Palestijnen betreffen, met elkaar bespreken en dan in het licht van het lijden van Christus toen hij de Via Dolorosa liep op weg naar zijn kruisdood.

Gebed

Eeuwige,  wij sluiten ons aan bij het gebed van Sabeel: ’Genadige en liefdevolle God wij danken U voor de vele zegeningen die U ons in uw goedheid hebt gegeven. Dank U voor uw aanwezigheid en leiding als wij de weg van de vrede lopen.’

Zegen het werk van Sabeel en de vrienden van Sabeel; lokaal en internationaal.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vorige week hebben Israëlische vliegtuigen vier dagen achter elkaar, nabij de oostelijke Gaza strook chemische middelen uitgestrooid, dichtbij het stuk land, agrarisch gebied ,dat Palestijnen toebehoort.   Het sproeien gebeurt alleen bij Westen wind, in de richting van Palestijns land.

Deze gifstoffen vernietigen alles wat er groeit. Het Israëlische leger zegt dat het de vegetatie verwijdert van de bufferzone. 

Gebed 

Eeuwige, wij vragen dat er een einde komt aan deze besproeiing van Gaza die vanuit de lucht plaatsvindt. Wij bidden voor de boeren van Gaza die afhankelijk zijn van hun gewassen voor de gemeenschap bestemd en nu zien dat hun gewassen alsmaar opnieuw beschadigd worden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op vrijdag 18 maart vond in Bethlehem de 8ste Internationale Palestijnse Marathon plaats. Deze was twee jaar lang niet georganiseerd vanwege corona. Meer dan 10.000 Palestijnen deden er aan mee, inclusief internationale lopers. Het circuit was vier keer 11 kilometer lang, om daardoor de Israëlische checkpoints te vermijden.

Gebed

Eeuwige, wij danken U dat de marathon plaatsvond en weer nieuw élan bracht in Bethlehem.

Het is droevig te weten dat uw stad al bezet was tijdens de geboorte van uw zoon Jezus en dat nog steeds is tot op de dag van vandaag.

Daarbij komen ook nog de Muur, de vluchtelingenkampen en de checkpoints door de Israëliers ingesteld.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Palestijnse gevangenen hebben aangekondigd dat gevangenen in Israëlische gevangenissen op 25 maart een honger staking zullen houden met een open einde. Dit alles vanwege de steeds verergende omstandigheden waaronder zij moeten leven.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de inhumane omstandigheden, waaronder de Palestijnen moeten leven wat minder streng worden. Wij vragen ook dat er een einde komt aan de administratieve detentie, waardoor Palestijnse gevangenen jaren in de gevangenis zitten zonder enige vorm van proces en hen veroordeelt tot een leven zonder hoop.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Het Paas initiatief van de Wereldraad van Kerken 2022 (EAPPI) geeft ons een blik in het leven van Palestijnen die leven in en rondom Jeruzalem. Terwijl in Oekraïne de meest verschrikkelijke dingen tijdens de oorlog gebeuren, moeten wij ons ook realiseren dat Palestijnen lijden onder voortdurende stress om uit hun huizen gezet worden en als gevolg daarvan ook verbannen worden uit hun gemeenschappen. Dit alles rondom de heilige stad Jeruzalem. 

Een Palestijn die in Silwan werd geïnterviewd, zei dat hij zich door de Russische invasie in Oekraïne meer vervolgd voelde dan ooit. Hij zei: ‘De hele wereld en UN staan achter de inwoners van Oekraïne en dat moeten zij ook doen. Maar ik zie een dubbel gegeven en dat is, dat de wereld Israël de vrije hand geeft om te doen wat zij willen, om ons te vervolgen.

Gebed

Eeuwige, uw zoon, Jezus uit Nazareth, Prins van de Vrede is ons grote voorbeeld. Help ons door zijn wijze van leven te komen tot vrede.

En dat betekent zowel voor hen die oorlog voeren in Ukraïne als de Palestijnen die onder bezetting wonen en vergeten worden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Zowel in Palestina als in vele Arabische landen, wordt Moederdag gevierd op 21 maart. De moeders krijgen bloemen en cadeaus.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor deze speciale dag van liefde,  zorg en opofferingen, die de moeders zich getroosten om hun kinderen te voeden en groot te brengen. Wij bidden in het bijzonder voor die moeders die dat in oorlogstijd moeten doen en slechts kunnen rekenen op hulp van buitenaf.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Estonië, Latvia, Litouwen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

Dit delen: