Wave of Prayers

 

 

 

 

goede vrijdag 19 maart 2024

Vorige week kondigde premier Netanyahu aan dat het militaire plan voor een grondinvasie van Rafah, waar ongeveer 1,4 miljoen Palestijnen schuilen, is goedgekeurd. De VN en verschillende landen die Israël sinds 7 oktober kritiekloos hebben gesteund, hebben Israël gewaarschuwd voor dit plan. De meerderheid van de mensen in Rafah zijn ontheemde Gazanen die onder helse omstandigheden hebben geleefd. 

God van de onderdrukten, geef ons zicht dat erkent dat, hoewel structuren, regeringen en rijken de macht hebben om ons volk jarenlang te doden, uit te hongeren, etnisch te zuiveren en te onderdrukken, dat U onder ons bent, zelfs onder hen die alleen en verlaten lijden. Heer, we smeken om een onmiddellijk staakt-het-vuren en houden vast aan ons geloof dat U trouw bent en dat Uw liefde eeuwig is. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed  

 

Het is nu al meer dan 160 dagen van bombardementen, uithongering, marteling en algehele catastrofale humanitaire crisis in Gaza. Volgens de UNRWA is het dodental in Gaza hoger dan dat van alle oorlogen in de wereld in de afgelopen vier jaar. Bovendien worden bijna dagelijks hulpzoekers in Gaza gedood door Israëlische aanvallen.  

Eeuwige God, uw liefde voor uw dierbare kinderen in Gaza kan niet worden gescheiden door bommen, honger en haat. Heer, U hebt leven geblazen in elke ziel in Gaza die door het kwaad is weggenomen. Help ons Heer, om geen afgoderij te plegen door fatalistisch te zijn, maar wees getuigen dat U een goede God bent die gerechtigheid herstelt, van bevrijding houdt en de bron van hoop bent. Vermenigvuldig het voedsel en de hulp in Gaza zoals U deed bij het voeden van de 5.000. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed   

 

In de afgelopen week hebben Israëlische politie-eenheden honderden Palestijnse moslimaanbidders verhinderd om de Haram al-Sharif compound te betreden. Sommige Palestijnen die probeerden Al-Aqsa binnen te gaan, kregen zware mishandelingen te verduren omdat een grote Israëlische politiemacht alleen vrouwen en mannen boven de 55 jaar toeliet. Tegelijkertijd hebben Israëlische kolonisten de compound bestormd onder bescherming van het Israëlische leger. 

Barmhartige God, help ons de vrijheid van mensen te handhaven om hun geloof te uiten en uit te leven voor wat zij geloven. Mogen we werken aan echte tolerantie door onverdraagzaam te zijn voor wat slecht is in alle sferen van ons leven. Heer, troost hen die niet in staat zijn om hun geloof in veiligheid en vrijheid te uiten deze Ramadan. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed 

 

Op 12 maart werd Rami Hamdan Al-Halhouli, een inwoner van het Shuafat vluchtelingenkamp in Jeruzalem, doodgeschoten door de Israëlische politie. De Israëlische politie beweert dat Rami het vuurwerk op hen gericht had, terwijl Rami’s vader, die ooggetuige was, beweert dat dit een valse beschuldiging is.  Functionarissen van het Israëlische ministerie van Justitie verwachten niet dat de Israëlische politie zal worden aangeklaagd voor de moord op Rami. Rami was slechts 12 jaar oud. 

God van gerechtigheid, uw Heilige toorn geneest. Genees onze gewonde harten, die gebroken zijn door de moord op Rami. We herinneren ons dat U net als Rami’s vader machteloos was aan het kruis om gerechtigheid te zoeken. U weet hoe het is om uw zoon gedood te zien worden. Heer, verzeker ons dat niet alleen de schutter van de kogel verantwoordelijk zal worden gehouden, maar ook het beleid, de beleidsmakers en de ideologieën die verantwoordelijk waren voor de moord op Rami.  

Heer in uw genade… verhoor ons gebed   

 

De Custos van het Heilige Land zamelt in het kader van de traditionele collecte voor Goede Vrijdag geld in voor scholen in het Heilige Land. Dit is het resultaat van de wens van de paus dat de band tussen alle christenen in de wereld en de lokale christelijke gemeenschap en de heilige plaatsen in Palestina-Israël sterk blijft. De scholen in het Heilige Land, die deel uitmaken van de kerken, verkeren in grote financiële moeilijkheden door de gebeurtenissen na 7 oktober. 

Liefdevolle Vader, moge elke bijdrage, klein of groot, een zegen zijn voor de kinderen van de scholen in het Heilige Land. We zien hoe de gebeurtenissen in Palestina onze kinderen beïnvloeden. We zijn dankbaar voor Uw werk door de inzamelingsacties en het werk van individuen, organisaties en kerken. Help ons Heer, neem deel aan de werken van uw koninkrijk ook al zien of begrijpen we het misschien niet. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

Na het succesvolle webinar in februari over “Zionisme en Antisemitisme”, kijkt Sabeel uit naar het organiseren van een panel getiteld “Islam en Islamofobie” als onderdeel van onze preconferentie webinars in de aanloop naar de Sabeel 2024 conferentie in november. De sprekers voor het komende webinar zijn Santiago Slabodsky, Mariam Barghouti en Iskander Abbasi.  

God van de waarheid, gebruik de sprekers en dit panel om de luisteraars een beter begrip van de waarheid bij te brengen, wat leidt tot waarachtige actie. We bidden dat onze strijd voor gerechtigheid in alle ruimtes zal zijn, en we bidden dat dit webinar een rimpeleffect creëert dat acties van liefde veroorzaakt over de hele wereld.   

Heer in uw barmhartigheid… hoor ons gebed    

 

We sluiten ons aan bij het gebed van de Wereldraad van Kerken voor de landen Estland, Letland en Litouwen. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.