Wave of Prayers

 

 

 

 

 

De Wave of Prayer van deze week bevat alleen gebeden voor Pasen die de Westerse Kerk vorige week vierde. Bovendien werden deze liturgieën gebruikt in de speciale Paaswake van 30 maart met bijdrages van dominee Munther Isaac en gebeden geleid door veel van onze partners: Bethlehem Bible College (BBC), Christ at the Checkpoint (CATC), Churches for Middle East Peace (CMEP), Freedom Road, Gaza Ceasefire Pilgrimages, Global Emersion, Kairos Palestine, Network of Evangelicals for the Middle East (NEME), Red Letter Christians (RLC) en Telos.

 

God van licht, we weten dat onderdrukking is gebaseerd op bedrog en dat Heilige gerechtigheid is gecentreerd op waarheid. Verlicht de verdorven leugens van systemen, regeringen, ideologieën en theologieën die zoveel lijden veroorzaken. Zegen de journalisten en voorvechters in Gaza die de verborgen en onverborgen misdaden die worden begaan aan de wereld onthullen. Hosanna in de hoge, aan Christus die Jeruzalem binnenkwam, niet op een witte hengst maar op een ezel, red ons van ons ongeloof en verlos de onderdrukten van de hedendaagse Farao’s en Pilates.

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed       

 

God van Maria, wij begrijpen uw gehuil over uw Zoon door het gehuil van Palestijnse moeders over hun gemartelde kinderen. Heer, als wij degenen zijn die getuige zijn van de kruisiging in Gaza, laat ons dan zijn zoals Maria Magdelena, die zich niet door de pijn en het verdriet liet weg kijken van het lijden van Christus. Heer, geef ons moed om te getuigen met onze daden en stemmen, en als wij degenen zijn die het kruisigen doen, breng ons dan in beweging om berouw te tonen en publiekelijk te biechten.    

Heer in uw genade… verhoor ons gebed

 

Gekruisigde Messias, we zien hoe je gemarteld, bespot, geslagen, uitgekleed en gedood werd aan het kruis. Uw schreeuw “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten” (Matteüs 27:46) is een uitroep die we al meer dan 75 jaar doen, en nu meer dan ooit. Heer, we danken u dat u zich met ons identificeert sinds “U werd veracht en verworpen; iemand die leed kende en vertrouwd was met pijn; mensen verachtten u en keken de andere kant op en beschouwden u als waardeloos” (Jesaja 53:3). We wachten op de dag van uw terugkeer. 

Heer in uw barmhartigheid… verhoor ons gebed

 

God van opstanding, hoewel we in wanhoop verkeren en het gevoel hebben dat we voor altijd in Stille Zaterdag zijn, is het graf leeg. We verkondigen uw overwinning op de dood, door weerstand te blijven bieden tegen alle verwachtingen in en ons uw woorden “Wees niet bang” (Matteüs 28:10) te herinneren. Uw opstanding is goed nieuws voor de onderdrukten, want het is een verkondiging van de overwinning op de zonde en een bevrijding. Help ons, Heer, om deel te nemen aan uw nieuwe schepping door te werken voor gerechtigheid, bevrijding en vrede in Palestina.

El-Messiah Qam… Haqan Qam

 

God van de nieuwe schepping, nadat U uit de dood opstond werd U geïdentificeerd als een tuinman. Help ons uw schepping te beheren, het kwade onkruid en de wortels van onderdrukking uit te roeien en bomen en planten van liefde en gerechtigheid te planten. Laten we in donkere dagen actief geduld hebben, want “als we hopen op wat we nog niet hebben, wachten we er geduldig op” (Romeinen 8:25). We houden vast aan ons geloof dat de dag zal komen waarop “Hij alle tranen van hun ogen zal afwissen. Er zal geen dood, rouw, gehuil of pijn meer zijn, want de oude orde der dingen is voorbijgegaan” (Openbaring 21:4).

El-Messiah Qam… Haqan Qam

 

De God die was, en is, en komt, wij, de levende stenen, de afstammelingen van de Vroege Kerk, en de heiligen zijn weinig in aantal in ons land. Heer, het lot van uw kudde in Gaza is onzeker, maar toch blijven zij standvastig. Help ons begrijpen dat de missie dezelfde is, ongeacht onze aantallen en mogelijkheden. Heer, laat ons niet leunen op ons eigen inzicht, maar geloof hebben in uw missie.

El-Messiah Qam… Haqan Qam

 

We sluiten ons aan bij het gebed van de Wereldraad van Kerken voor de landen Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.

Heer in uw genade… hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.